ตัวกรอง

5 เอ็กซ์พีเรียนซ์

ดูมาตรการจำกัดการเดินทางในสถานการณ์ COVID-19 ก่อนจะจอง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โตเกียว
Cutting edge J-music scene guided tours
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$40ราคาหลังหักส่วนลด:$32/คน
โตเกียว
Playing koto workshop Easy Koto Kanon
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$36ราคาหลังหักส่วนลด:$29/คน
โตเกียว
Let's Feel the sound of Taiko!!
เริ่มที่ ราคา$36/คน
โตเกียว
Japanese Traditional Music Show
เริ่มที่ ราคา$36/คน
Fujioka
Koto Playing & Pottery Viewing Tour Two Hours from Tokyo
เริ่มที่ ราคา$87/คน