13 เอ็กซ์พีเรียนซ์ความบันเทิง

ดูมาตรการจำกัดการเดินทางในสถานการณ์ COVID-19 ก่อนจะจอง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โตเกียว
Playing koto workshop Easy Koto Kanon
เริ่มที่ ราคา$30/คน
โตเกียว
Shinjuku life after 5-Foods & Drinks
เริ่มที่ ราคา$46/คน
โตเกียว
Personal Photographer & Guide in Tokyo
เริ่มที่ ราคา$55/คน
โตเกียว
Cutting edge J-music scene guided tours
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$41ราคาหลังหักส่วนลด:$33/คน
โตเกียว
Tokyo low-cost local pub crawling
เริ่มที่ ราคา$41/คน
โตเกียว
Tokyo Photoshoot Experience
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$87ราคาหลังหักส่วนลด:$70/คน
โตเกียว
Discover Shinjuku evening highlights
เริ่มที่ ราคา$28/คน
โตเกียว
Three Levels Of Nightlife In Tokyo
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$55ราคาหลังหักส่วนลด:$44/คน
โตเกียว
Karaoke + laugh + free beers!
เริ่มที่ ราคา$50/คน
โตเกียว
Let's Feel the sound of Taiko!!
เริ่มที่ ราคา$37/คน
โตเกียว
BioHazard Virus Outbreak Edition
เริ่มที่ ราคา$23/คน
โตเกียว
Japanese Liquor and pops 飲み放題と演歌JーPOPs
เริ่มที่ ราคา$10/คน
โตเกียว
Japanese Traditional Music Show
เริ่มที่ ราคา$37/คน