ตัวกรอง

49 เอ็กซ์พีเรียนซ์อาหารและเครื่องดื่ม

ดูมาตรการจำกัดการเดินทางในสถานการณ์ COVID-19 ก่อนจะจอง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โตเกียว
Sushi-making Experience
เริ่มที่ ราคา$51/คน
โตเกียว
Tsukiji (Old) vs Toyosu (New) S.S Tour
เริ่มที่ ราคา$157/คน
โตเกียว
Tsukiji market tour with Tsukiji lover
เริ่มที่ ราคา$29/คน
โตเกียว
Shinjuku life after 5-Foods & Drinks
เริ่มที่ ราคา$44/คน
โตเกียว
Demystify Sake with a sommelier
เริ่มที่ ราคา$69/คน
โตเกียว
Tokyo West-Side Cycling & Food Jaunt
เริ่มที่ ราคา$88/คน
โตเกียว
Tokyo West-Side Walking & Food Jaunt
เริ่มที่ ราคา$124/คน
โตเกียว
Baking in a nutritionist’s kitchen
เริ่มที่ ราคา$56/คน
โตเกียว
Tokyo Ramen Tasting Tour - 6 Mini Bowls
เริ่มที่ ราคา$122/คน
โตเกียว
Make Cute Japanese Sweets in Shinjuku
เริ่มที่ ราคา$65/คน
โตเกียว
Japanese Liquor and pops 飲み放題と演歌JーPOPs
เริ่มที่ ราคา$9/คน
โตเกียว
禅と茶道の歴史を知る茶道体験
เริ่มที่ ราคา$36/คน
โตเกียว
Colorful Wagashi making and Matcha
เริ่มที่ ราคา$34/คน
โตเกียว
Two Ramen Bowl Adventure & Shinjuku Tour
เริ่มที่ ราคา$80/คน
โตเกียว
From market to meal
เริ่มที่ ราคา$88/คน
โตเกียว
Ride to foodie spots on a retro tram
เริ่มที่ ราคา$38/คน
โตเกียว
Ice cream, Mochi, Matcha & YAKITORI!
เริ่มที่ ราคา$27/คน
โตเกียว
Sushi bento making & seaside market Tour
เริ่มที่ ราคา$43/คน
โตเกียว
Hands-on riceball “Ongiri” with a local mom
เริ่มที่ ราคา$44/คน
โตเกียว
Enjoy Japanese authentic kimono and life
เริ่มที่ ราคา$53/คน