ดูมาตรการจำกัดการเดินทางในสถานการณ์ COVID-19 ก่อนจะจอง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เอ็กซ์พีเรียนซ์ทั้งหมด

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Крыши/дворы-парадные КОМБО ТУР
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$21ราคาหลังหักส่วนลด:$17/คน
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Матрёшка мастер-класс с чаепитием
เริ่มที่ ราคา$21/คน
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ЭКСКУРСИЯ КВЕСТ
เริ่มที่ ราคา$13/คน
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Complete city tour of St Petersburg
เริ่มที่ ราคา$28/คน
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Прогулка по парадным, дворам и крышам
เริ่มที่ ราคา$22/คน
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Петербург Достоевского
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$13ราคาหลังหักส่วนลด:$10/คน
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Прогулка по парадным и дворам-колодцам
เริ่มที่ ราคา$13/คน
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Экскурсии по крышам Санкт-Петербурга
เริ่มที่ ราคา$11/คน
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Приключение по крышам Петербурга
เริ่มที่ ราคา$10/คน
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Прогулки по Крышам Петербурга
เริ่มที่ ราคา$17/คน
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Фотопрогулка по Васильевскому острову
เริ่มที่ ราคา$24/คน
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Петербург с Ростовским акцентом
เริ่มที่ ราคา$14/คน
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Атмосферное познание через фотопленку
เริ่มที่ ราคา$34/คน
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
История Блокады
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$13ราคาหลังหักส่วนลด:$10/คน
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Правильное знакомство с Петербургом
เริ่มที่ ราคา$14/คน
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Прогулка с фотографом
เริ่มที่ ราคา$41/คน
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Matryoshka master class with tea Party
เริ่มที่ ราคา$21/คน
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Тайный Петербург - прогулка с фотографом
เริ่มที่ ราคา$48/คน
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
TOP THIRTY HIGHLIGHTS of St Petersburg
เริ่มที่ ราคา$19/คน
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Ten Non Touristy Places of St Petersburg
เริ่มที่ ราคา$14/คน