ตัวกรอง

54 เอ็กซ์พีเรียนซ์ความบันเทิง

ดูมาตรการจำกัดการเดินทางในสถานการณ์ COVID-19 ก่อนจะจอง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ปารีส
French Chanson Cabaret Show & Dinner in Atelier d'Artiste
เริ่มที่ ราคา$71/คน
ปารีส
Cinematic photoshoot by a filmmaker at iconic movie spots
เริ่มที่ ราคา$79/คน
ปารีส
The Darkest Secrets of Paris
เริ่มที่ ราคา$34/คน
ปารีส
Party like/with Parisians with a Popup Tribe -- Bar Crawl
เริ่มที่ ราคา$39/คน
ปารีส
Dark Paris Haunted Tour
เริ่มที่ ราคา$14/คน
ปารีส
Big Paris Energy Bar Rampage with a Local Oddball
เริ่มที่ ราคา$34/คน
ปารีส
Special evening outing
เริ่มที่ ราคา$72/คน
ปารีส
Intimate Piano Recital in the heart of Paris
เริ่มที่ ราคา$85/คน
ปารีส
Escape game in Montmartre
เริ่มที่ ราคา$36/คน
ปารีส
Discover Paris Secret Bars
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$27ราคาหลังหักส่วนลด:$21/คน
ปารีส
Gospel Experience with french breakfast
เริ่มที่ ราคา$12/คน
ปารีส
Intimate concert- French Music Legends
เริ่มที่ ราคา$17/คน
ปารีส
Paris Romantic Photoshoot
เริ่มที่ ราคา$67/คน
ปารีส
Family scavenger hunt in the Louvre
เริ่มที่ ราคา$53/คน
ปารีส
Escape game inside the Sacré-Coeur of Montmartre
เริ่มที่ ราคา$33/คน
ปารีส
Pub Crawl Paris Latin Quarter
เริ่มที่ ราคา$29/คน
ปารีส
Paris' walk Stand up comedy's style
เริ่มที่ ราคา$45/คน
ปารีส
Treasure hunt in Montmartre
เริ่มที่ ราคา$33/คน
ปารีส
Walk in the footsteps of Emily in Paris
เริ่มที่ ราคา$34/คน
ปารีส
French Cinema / English Subtitles
เริ่มที่ ราคา$17/คน