ตัวกรอง

12 เอ็กซ์พีเรียนซ์

ดูมาตรการจำกัดการเดินทางในสถานการณ์ COVID-19 ก่อนจะจอง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
กรุงเทพ
Unique and Authentic Thai Cooking Class
เริ่มที่ ราคา$30/คน
กรุงเทพ
Hands-on Authentic Thai Cooking Class
เริ่มที่ ราคา$36/คน
กรุงเทพ
Thai Plant Based Cooking Class in Bangkok
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$51ราคาหลังหักส่วนลด:$41/คน
กรุงเทพ
Thai dinner party and local market tour
เริ่มที่ ราคา$296/คน
กรุงเทพ
Massage Learning
เริ่มที่ ราคา$55/คน
กรุงเทพ
Vegan & Vegetarian Thai Cooking Class
เริ่มที่ ราคา$42/คน
กรุงเทพ
Hands-on Thai Cooking and market tour
เริ่มที่ ราคา$36/คน
กรุงเทพ
Cook Pad Thai at a Local's Home
เริ่มที่ ราคา$48/คน
กรุงเทพ
Traditional Thai Cooking Class
เริ่มที่ ราคา$39/คน
กรุงเทพ
Authentic Thai Market & Cooking Class
เริ่มที่ ราคา$44/คน
กรุงเทพ
Engaging Authentic Thai Cooking Class
เริ่มที่ ราคา$36/คน
กรุงเทพ
Cook & Enjoy Vegetarian Thai Food
เริ่มที่ ราคา$36/คน