ข้ามไปยังเนื้อหา
วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • olive tree older than 100 years
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • Outdoor jacuzzi tub
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • entrance and the terrace with a beautifull view over the Chianti hills
 • view over the Chianti hills
 • Barbecue with an amazing view over the valley
 • Our biological olive oil
 • View over the valley from the garden
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • jacuzzi
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • relax room 2nd floor
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • living room + kitchen ground floor
 • living room ground floor
 • kitchen ground floor
 • living room + kitchen ground floor
 • bedroom ground floor
 • bedroom ground floor
 • วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
 • pool and solarium
1 / 42
วิลล่า ทัสคานี ในภูเขาเคียนติ
รูปถ่ายตรวจสอบโดย Airbnb แล้ว