ข้ามไปยังเนื้อหา
007 Capsule Apartment in HK, 1 min from MTR
007 Capsule Apartment in HK, 1 min from MTR
 • 007 Capsule Apartment in HK, 1 min from MTR
 • 007 Capsule Apartment in HK, 1 min from MTR
 • 007 Capsule Apartment in HK, 1 min from MTR
 • 007 Capsule Apartment in HK, 1 min from MTR
 • 007 Capsule Apartment in HK, 1 min from MTR
 • 007 Capsule Apartment in HK, 1 min from MTR
 • 1st showroom
 • 007 Capsule Apartment in HK, 1 min from MTR
 • 007 Capsule Apartment in HK, 1 min from MTR
 • 007 Capsule Apartment in HK, 1 min from MTR
 • kichen
 • 2nd showroom
 • Different Lockers 衣柜
 • Different Lockers 各種衣柜
 • Different Lockers 各種衣柜
 • electric oven
 • kichen facilities
 • 007 Capsule Apartment in HK, 1 min from MTR
 • 007 Capsule Apartment in HK, 1 min from MTR
 • 007 Capsule Apartment in HK, 1 min from MTR
 • 007 Capsule Apartment in HK, 1 min from MTR
 • 007 Capsule Apartment in HK, 1 min from MTR
 • 007 Capsule Apartment in HK, 1 min from MTR
 • 007 Capsule Apartment in HK, 1 min from MTR
 • 007 Capsule Apartment in HK, 1 min from MTR
1 / 25
007 Capsule Apartment in HK, 1 min from MTR