The LivingLooking towards dining/kitchen
ผู้เข้าพัก 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
ห้องน้ำ 1 ห้อง
ผู้เข้าพัก 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
ห้องน้ำ 1 ห้อง
โปรดระบุจำนวนผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
1
โปรดระบุจำนวนเด็ก
เด็ก
อายุ 2 - 12 ปี
0
โปรดระบุจำนวนทารก
ทารก
อายุน้อยกว่า 2 ปี
0
จำนวนผู้เข้าพักมากสุด 2 คน ไม่รวมทารก
คุณจะยังไม่เสียค่าใช้จ่าย

There is a double bedroom with king bed, a small bathroom but with a large shower. The kitchen is really nice, all in grey glass. there is a fantastic sofabed really confortable in the living room.

This apartment is in the Museum of Natural History street, near the great square San Giacomo Dell’Orio with its restaurants, ice cream bars, supermarket, fruits and vegetables… The decoration has been created in harmony with the stone colors and this declination is successful !

สิ่งอื่นที่ควรรู้

ITALIANO:
PER IL VOSTRO ARRIVO

Per questioni di organizzazione vi chiediamo gentilmente di comunicarci prima di partire il vostro presunto orario di arrivo, con che mezzo (macchina, aereo, treno) intendete raggiungere Venezia e il vostro numero di cellulare (in caso di problemi con il cellulare potete sempre chiamarci dal telefono pubblico: (PHONE NUMBER HIDDEN))
Per essere sicuri di non farvi aspettare vi chiediamo gentilmente anche di contattarci un’ora prima del vostro arrivo, in modo tale da fissare un appuntamento, e noi vi verremo a prendere con grande piacere alla fermata del vaporetto.
L’accoglienza personale è ovviamente inclusa nel prezzo; tranne che in rare occasioni (nostre vacanze), è fatta da noi personalmente: Hugo o Flo vi verranno a prendere e vi accompagneranno all’appartamento. Se l’incontro dovesse essere dopo le undici e trenta, vi verrà addebitato un costo di cinquanta euro in più e solo venti euro dopo le otto e trenta di sera.

DURANTE IL SOGGIORNO

La biancheria è inclusa nel prezzo ed è comprensiva di lenzuola e asciugamani, tappeto per il bagno e strofinacci.
I nostri appartamenti o case sono tutte nel cuore di Venezia e come i nostri vicini, i veneziani, dobbiamo rispettare le regole urbane: niente rumore dopo le 22.00, discrezione nella scala e nelle piccole vie. Grazie di sollevare bene le valigie nelle scale per non rovinarle.
I rifiuti devono essere messi fuori, davanti alla porta, in un piccolo sacco di plastica, prima delle 8.30, ogni giorno tranne la domenica.
Le pulizie sono pagate a parte (quaranta euro a soggiorno, tranne per la Residenza Ca’Felice, e la Gondolina venti euro e la Residenza Al Pozzo, incluse (prima e dopo il vostro soggiorno), non serve togliere le lenzuola sporche, ecc. Vi chiediamo solo di lasciare la cucina pulita, di svuotare il frigo, di buttare la spazzatura, di lavare i piatti e il piano cottura. Nel caso non possiate o non vogliate farlo vi verranno fatturati cinquanta euro.
Se si rompe qualcosa deve essere ricomprato: vi chiediamo gentilmente di segnalarci le cose rotte (piatti) cosicché gli ospiti successivi possano avere le vostre stesse comodità.
Tutti i consumi sono inclusi nel prezzo: wifi, acqua, elettricità, riscaldamento, aria condizionata ecc. Durante l’inverno, per motivi economici, ecologici e in applicazione della regolamentazione urbana vi preghiamo di abbassare il riscaldamento a 17 gradi mentre siete fuori di casa.
Durante l’estate, sempre per motivi economici, ecologici e in applicazione della regolamentazione urbana è vietato lasciare l’aria condizionata accesa mentre si è fuori di casa, idem per i ventilatori. Se dovesse succedere sappiate che vi verrà fatturata una somma di cinquanta euro.

Ricordiamo che l’aria condizionata si usa solo con le finestre chiuse.

In ogni appartamento troverete un comodo carretto (o carrello) che vi sarà utile per fare la spesa al suermercato: così non dovrete portar le buste della spesa su e giù per i ponti. Il carrello viene utilizzato dalla maggior parte dei veneziani per fare la spesa: va lasciato all’entrata del supermercato (con gli altri carelli), non lo si può introdurre dentro. In caso di dimenticanza o perdita del carrello vi verrà fatturata una somma di trentacinque euro .

PARTENZA

La mattina della partenza si devono lasciare le chiavi dentro l’appartamento sul tavolo.
Si prega di preparare le valigie per le 10.00 in tempo per il check out.
Quasi tutti i nostri appartamenti permettono il deposito bagagli. In questo caso vi preghiamo di lasciare un mazzo di chiavi dentro l’appartamento sul tavolo (non nella serratura all’interno!!!) e tenerne uno per tornare a prendere le valigie.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE

E’ possibile cancellare la prenotazione senza che sia addebitata alcuna penalità fino a una settimana prima della data di arrivo.
In caso di cancellazione durante l’ultima settimana verrà addebitato una penale pari al trenta per cento dell’ammonto totale del soggiorno (e comunque almeno una notte).
In caso di cancellazione senza avviso, NO SHOW, o in caso di partenza anticipata dovrete pagare comunque il totale del soggiorno.

ENGLISH:
FOR YOUR ARRIVAL

To meet you in the best conditions, we necessarily have to know your schedule of arrival, your means of transportation and your cellular phone number (for lack of this device, it will be necessary to plan an unmistakable appointment ! But we are always reachable from the phone boxes you can find anywhere). (PHONE NUMBER HIDDEN) or (PHONE NUMBER HIDDEN).
In any case, please contact us one hour before the planned appointment. Otherwise, we cannot guarantee you to be there at the right moment.
The welcome by our care is included in the price and we shall accompany you with pleasure from the nearest vaporetto-stop to the apartment to make you memorize the way. However, if you arrive after eight thirty PM, an additional fee of twenty euros will be requested. After eleven thirty, this penalty will be fifty euros. .
DURING THE STAY

The linen is supplied and included in the price (that is the sheets and hand towels, the bath mat and the cloth).
Our apartments are in the heart of Venice and as the Venetian, you have to respect the urban rules of quietness : no noise after 10.00pm, discretion in staircases and in alleys.
Trash must be deposited in front of the street door in the morning before 8.30am because the collection is manual (no containers). Every day, except Sunday.
The housework before and after your stay must be paid separately (forty euros, and twenty euros for Residenza Ca'Felice and Gondolina, and included per Residenza Al Pozzo): no need to undo beds etc… We only ask you to leave the kitchen clean (dishes, cooktop, sink, clean and empty fridge). If not, fifty euros will be retained on the deposit.
If you break something, we thank you for telling us, mostly because we need to replace it for the comfort of the following customers.
All the energy consumptions (water, electricity, heating, air conditioning etc) are included in the price. During winter we invite you, for economic, ecological reasons and in application of the urban standards, to lower the heating to 17 ° during the day when you are outside . During summer it is forbidden to leave the air conditioning on while you are absent. A 50-euro sum will be retained from the deposit. Same thing for the ventilators, obviously. It is also reminded that the air conditioning is only used with closed windows.
A supermarket trolley (indispensable utensil of the Venetian housewife) to make the races(shopping) is provided you with in every apartment. It is advisable to leave him(it) with the entrance(entry) of the supermarket (with the others) its custom(usage) is forbidden inside. In case of loss or of oversight(forgetting) of this one is asked a 35-euro participation.
DEPARTURE

The morning of your departure, just leave keys on the table inside the apartment. We thank you for preparing all your luggage for the check out at 10:00 am.
Most of the apartments permit the luggage deposit. In this case, leave a set of keys inside the apartment and keep the other one till you come to get back your luggage.
CANCELLATION POLICY

In case of cancellation more than a week before the date of arrival, no penalty is applied.
If the cancellation arises during the last week, 30 % of the amount of the stay will be owed (and at least the equivalent price of one night).
The totality of the stay will be due in case of unexpected cancellation (that is without information on behalf of the traveler) or of shortened stay.

FRANCAIS:
POUR VOTRE ARRIVEE

Pour vous rencontrer dans les meilleures conditions, nous devons impérativement connaître préalablement votre horaire d’arrivée, votre moyen de transport et votre numéro de téléphone cellulaire (à défaut de cet appareil, il nous faudra prévoir un rendez-vous immanquable ! Mais nous sommes toujours joignables par les cabines téléphoniques présentes un peu partout).
En tout état de cause, veuillez nous contacter une heure avant le rendez-vous prévu. A défaut, nous ne pourrons vous garantir d’être sur place au moment voulu.
L’accueil par nos soins est inclus dans le tarif et nous vous accompagnerons avec plaisir depuis l’arrêt de vaporetto le plus proche jusqu’à l’appartement pour vous faire mémoriser le chemin. Toutefois, si vous arrivez après vingt heure trente vingt euros supplémentaires seront factures et après minuit, cinquante euros.
LORS DU SEJOUR

Le linge de maison est fourni et inclus dans le prix, c’est à dire les draps et serviettes de toilette, tapis de bain et torchon.
Nos appartements sont au coeur de Venise et comme les vénitiens, vous devez respecter les règles urbaines, pas de bruit après 22h00, discrétion dans les escaliers et dans les ruelles.
Les poubelles doivent être déposées le matin avant 8.30 dans la rue devant la porte de l’appartement car le ramassage est manuel (pas de containers). Tous les jours, sauf le dimanche. Tri sélectif à respecter. (en cas de non respect des règles l’amende de 160 euros reste à votre charge)
Le ménage avant et après votre arrivée est payant à part, quarante euros pour les appartements, vingt pour la Residenza Ca'Felice et la Gondolina, inclus pour la Residenza Al Pozzo, pas besoin de défaire les lits etc. Simplement, il est demandé de rendre la cuisine propre en partant (vaisselle faite, plaques propres, frigo vidé et nettoyé). A défaut, la somme de cinquante euros sera retenue sur la caution.
Si vous cassez quelque-chose, nous vous remercions de nous prévenir (nous avons besoin de remplacer les choses cassées (vaisselle) pour le confort des clients suivants…) En cas de dégâts importants le remplacement vous sera facturé à prix coutant.
Si vous vous enfermés dehors, le déplacement est facturé 20 euros en journée ou 40 après 20H.
Si vous cassez la clef dans la serrure, forfait petite serrure 70 euros, grosse serrure 160 euros. Nous rappelons que
Toutes les consommations énergétiques, eau, électricité, chauffage, climatisation etc. sont inclues dans le prix. Pendant l’hiver nous vous invitons, pour des raisons économiques, écologiques et en application des normes urbaines, à baisser le chauffage la journéelorsque vous êtes dehors à 17°. Pendant l’été il est interdit de laisser la climatisation allumée, en cas d’usage alors que vous êtes absents une somme de 50 euros sera retenue sur la caution, idem pour les ventilateurs. Il est également rappelé que la climatisation s’utilise uniquement avec les portes et fenêtres fermées.
Un caddie (ustensile indispensable de la ménagère vénitienne) pour effectuer les courses est mis à votre disposition dans chaque appartement. Il convient de le laisser à l’entrée du super-marché (avec les autres) son usage est interdit à l’intérieur. En cas de perte ou d’oubli de celui-ci il est demandé une participation de trente-cinq euros.

DEPART

Le matin de votre départ, laisser les clefs sur la table de l’appartement, à l’intérieur. Nous vous remercions de préparer tous vos bagages et de les regrouper pour le check out à 10h00. Attention de ne jamais claquer la porte avec les clefs dans la serrure auquel cas l’intervention du serrurier vous serait facturée…car avec la clef dans la serrure impossible de rentrer à nouveau.
La plupart des appartements permettent le dépôt de bagages, cela vous sera expliqué à l'arrivée. En ce cas, laisser un jeu de clefs à l’intérieur sur la table et garder l’autre pour venir les récupérer.

CONDITIONS D’ANNULATION

En cas d’annulation plus d’une semaine avant la date d’arrivée, aucune pénalité n’est appliquée. Si un acompte avait été versé il est alors remboursé.
Si l’annulation survient pendant la dernière semaine, 1/3 du montant du séjour sera dû (et au moins le tarif équivalent à une nuit pour les courts séjours).
La totalité du séjour sera due en cas d’annulation inopinée (c’est à dire sans information de la part du voyageur, NO SHOW) ou de séjour écourté.


สิ่งอำนวยความสะดวก

ราคา
คนเพิ่ม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าทำความสะอาด $49
ส่วนลดรายสัปดาห์: 20%
สื่อสารผ่าน Airbnb เท่านั้น
เพื่อเป็นการปกป้องการชำระเงินของคุณ อย่าโอนเงินหรือติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์หรือแอพ Airbnb
เรียนรู้เพิ่มเติม

กฎของที่พัก
ห้ามสูบบุหรี่
ไม่มีงานสังสรรค์หรือเหตุการณ์
เช็คอินได้ทุกเวลาหลัง 12:00
เช็คเอาท์ก่อน 10:00

การยกเลิก

สถานะที่พัก
ในวันศุกร์และวันเสาร์ จำนวนคืนขั้นต่ำคือ 3 คืน

5 ความคิดเห็น

ความถูกต้อง
การสื่อสาร
ความสะอาด
ตำแหน่งที่ตั้ง
เช็คอิน
ค่า
โพรไฟล์ผู้ใช้ Keith
พฤษภาคม 2017
Florence's apartment was great, space is actually much bigger than it looks in pictures, very, very clean and close to everything you might need. Also, Florence's restaurant recommendations were on point, we had several delicious meals in Venice thanks to her. I would absolutely stay here again and would not hesitate to recommend it to friends.
โพรไฟล์ผู้ใช้ FlorenceFlorence คือเจ้าของที่พักดีเด่น
คำตอบจาก Florence:
Thank you Keith! Hope you enjoyed the Biennale too! It's true that the flat is nicer in reality than in the pictures! The stony wall are a nice venetian renovation really appreciated. I'm so happy that you were able to try some of our restaurants from our restaurant tips list! Ok we will wait for you and your friends with great pleasure. : )
พฤษภาคม 2017

โพรไฟล์ผู้ใช้ John
กันยายน 2017
The Gondola Bianca is an ideal apartment for exploring the Santa Croce area of Venice - close to local amenities, attractions and a vaporetto stop. We loved the fact we could be sitting by the Grand Canal within 50-60 metres of the front door on what felt like our own private jetty.

โพรไฟล์ผู้ใช้ Eric
มิถุนายน 2017
Logement très sympa dans un quartier vivant sans être au cœur de la foule de touriste (que nous sommes...). 2 arrêt de vaporetto (très pratique). Fonctionnel et bénéficiant d'une touche très vénitienne. Florence est intarissable sur sa ville et de très bon conseil, je recommande vivement.

โพรไฟล์ผู้ใช้ Jennifer
พฤษภาคม 2017
Séjour parfait à venise. Appartement très bien situé, quartier très sympa, vivant, avec mélange équilibré des vénitiens et des touristes. Super Resto : la zucca juste à côté, super gelateria et boulangerie majer à proximité. L'appartement est très fonctionnel. Petit point négatif : literie un peu grinçante. On n'hésitera pas à reprendre cet appart et à le recommander à nos proches.

โพรไฟล์ผู้ใช้ Charles
กันยายน 2016
Emplacement idéal pour cet appartement tres agréable dans un joli style vénitien (par contre la literie n est pas terrible )qui se situe dans le quartier de santa croce à 2mn de l'arrêt du vaporetto san stae (tres pratique) et d une belle place tres vivante et pas trop touristique avec plein de restaurants et cafés nous avons adoré ce quartier de Venise . Hugue qui nous a accueilli a été d une gentillesse extrême nous donnant plein d adresses ultra sympa et en nous faisant visiter le quartier ... Je recommande vivement cet appartement dans lequel nous avons passé un excellent sejour.

เจ้าของที่พักรายนี้มี 46 ความคิดเห็นสำหรับที่พักอื่น

ดูรีวิวอื่น
เวนิซ, อิตาลีเข้าร่วมตั้งแต่ มิถุนายน 2016
โพรไฟล์ผู้ใช้ FlorenceFlorence คือเจ้าของที่พักดีเด่น
ภาษา: English, Français, Italiano
อัตราการตอบกลับ: 100%
เวลาตอบ: ภายใน 1 ชั่วโมง

บริเวณใกล้เคียง

ที่พักคล้ายกัน