ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  เรากำลังเปิดให้เจ้าของที่พักมีส่วนออกเสียงในการบริหาร

  ขอแนะนำคณะที่ปรึกษาจากชุมชนโฮสต์ Airbnb และกองทุนเงินบริจาคเจ้าของที่พัก Airbnb
  โดย Airbnb วันที่ 30 ต.ค. 2020
  อ่าน 1 นาที
  อัพเดทเมื่อ 28 เม.ย. 2021

  การสร้างความร่วมมือกับเจ้าของที่พักคือหัวใจสำคัญของ Airbnb ในการเตรียมพร้อมสู่การเป็นบริษัทมหาชน หลังจากร่วมมือกับผู้นำเจ้าของที่พัก Airbnb ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เราก็พร้อมที่จะเปิดตัวโปรแกรมอย่างเป็นทางการเพื่อให้เจ้าของที่พักได้รับโอกาสร่วมตัดสินใจและมีส่วนในความสำเร็จของเรา

  โปรแกรมนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนที่สำคัญทัดเทียมกัน:
  • คณะที่ปรึกษาจากชุมชนโฮสต์ Airbnb: ตัวแทนเจ้าของที่พักจากหลากหลายกลุ่ม ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนชุมชนเจ้าของที่พัก และนำเสนอความคิดเห็นกับทีมผู้บริหาร Airbnb ซึ่งจะมีการพบปะพูดคุยเป็นประจำ
  • กองทุนเงินบริจาคเจ้าของที่พัก Airbnb: ราจะนำเงินจากกองทุนนี้มาสนับสนุนชุมชนเจ้าของที่พักในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งคาดว่าเงินทุนในเบื้องต้นจะมาจากหุ้น Airbnb จำนวน 9.2 ล้านหุ้น

  การเปิดโอกาสให้เจ้าของที่พักมีส่วนร่วมตัดสินใจจะนำไปสู่การลงทุนในโปรแกรมและโครงการริเริ่มที่สนับสนุนชุมชนเจ้าของที่พัก เพื่อร่วมกันก้าวไปสู่การเป็นบริษัทมหาชน

  เจ้าของที่พักหลายๆ คนคงมีคำถามอยู่ในใจ เราจึงรวบรวมคำตอบมาคลายสงสัยกัน

  บทบาทของคณะที่ปรึกษาจากชุมชนโฮสต์คืออะไร? มีสิทธิมีเสียงอะไรบ้าง?
  คณะที่ปรึกษาจากชุมชนโฮสต์ทำหน้าที่ส่งต่อข้อเสนอแนะจากเจ้าของที่พักไปถึงผู้บริหาร Airbnb นอกจากแจ้งข่าวสารความคืบหน้าต่อชุมชนเจ้าของที่พักเป็นระยะแล้ว เรายังมีแผนที่จะจัดประชุมกับ
  คณะที่ปรึกษาจากชุมชนโฮสต์เป็นประจำทุกเดือน แล้วก็จะมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารอย่างเป็นทางการทุกปี

  บทบาท

  สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการออกเสียงเรื่องกองทุนเงินบริจาคเจ้าของที่พัก Airbnb ว่าจะสมทบทุนที่มีให้ใคร และอาจจะรวมถึงสิทธิในเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบาย โปรแกรมเงินทุน และแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษาจากชุมชนโฮสต์ยังจะมีสิทธิมีเสียงเรื่องการวางโรดแมปและแผนระยะยาวของ Airbnb ด้วย

  ใครจะมาเป็นคณะที่ปรึกษาจากชุมชนโฮสต์บ้าง มีวิธีคัดเลือกอย่างไร?

  ในปี 2021 คณะที่ปรึกษาเจ้าของที่พักจะประกอบด้วยสมาชิก 10-15 คนจากโปรแกรมผู้นำเจ้าของที่พัก รวมถึงเจ้าของที่พักในศูนย์ชุมชนที่คอยพูดคุยตอบคำถามบ่อยๆ ด้วย การคัดเลือกจะพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ตัวแทนที่หลากหลายทั้งทางภูมิภาค เชื้อชาติ เพศ ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม และประเภทเจ้าของที่พัก

  ในเบื้องต้นตำแหน่งที่ปรึกษาจะมีอายุ 1 ปี และมีหน้าที่กำหนดเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกคณะที่ปรึกษาชุดใหม่ในอนาคต เราจะแนะนำที่ปรึกษาให้คุณรู้จักภายในสิ้นปีนี้

  คณะที่ปรึกษาจากชุมชนโฮสต์จะออกเสียงในฐานะตัวแทนของฉันเมื่อพูดคุยกับผู้นำ Airbnb ได้อย่างไร?
  บทบาทของคณะที่ปรึกษา คือ เปิดโอกาสให้เจ้าของที่พักได้แสดงความคิดเห็นในการประชุมสำคัญๆ

  • โดยจะเป็นตัวเชื่อมอย่างเป็นทางการระหว่างเจ้าของที่พัก Airbnb และผู้นำ Airbnb เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกับ Airbnb และการประชุมคณะที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการประจำปีเพื่อนำเสนอแนวคิดของเจ้าของที่พัก
  • บอกเล่าถึงการตัดสินใจและข้อมูลอัพเดทที่ได้จากการประชุมแก่ชุมชนเจ้าของที่พักเป็นประจำ
  • คณะที่ปรึกษาชุดแรกจะกำหนดขั้นตอนการคัดเลือกสมาชิกของคณะที่ปรึกษาในอนาคต และพัฒนากระบวนการรวบรวมแนวคิดอย่างเป็นทางการจากชุมชนเจ้าของที่พัก
  คณะที่ปรึกษาจากชุมชนโฮสต์ต่อยอดจากข้อเสนอแนะและเวิร์คช็อปที่เราจัด เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและช่วยให้เสียงของคุณดังขึ้น เนื่องด้วยแนวคิดดังกล่าว เราจึงอยากให้คณะที่ปรึกษาเป็นผู้อธิบายองค์ประกอบสำคัญของโปรแกรมนี้ เราจะเริ่มประชุมกับคณะที่ปรึกษาชุดแรกภายในสิ้นปีนี้ จะได้นำคำแนะนำมาปรับใช้ตั้งแต่ต้น

  ฉันจะส่งแนวคิดได้อย่างไร? แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามีการพิจารณาจริง?
  เราจะทำงานร่วมกับคณะกรรมที่ปรึกษาเจ้าของที่พักชุดแรก เพื่อสร้างกระบวนการที่เป็นทางการสำหรับให้เจ้าของที่พักส่งแนวคิดที่จะนำมาให้กลุ่มผู้นำ Airbnb อภิปรายกันในการประชุมคณะกรรมที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ เราจะแชร์รายละเอียดเรื่องนี้ให้ทราบเมื่อแนะนำกรรมการที่ปรึกษา

  กองทุนเงินบริจาคคืออะไร?
  กองทุนเงินบริจาคเป็นหน่วยงานทางการเงินที่ใช้ถือครองกองทุน หรือหุ้นในกรณีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป้าหมายหรือโปรแกรมที่องค์กรกำหนด กองทุนมักเกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือมหาวิทยาลัย

  โดยทำให้เกิดการสนับสนุนในระยะยาวด้วยการถือ “เงินต้น” (ในกรณีนี้มีเป้าหมายที่ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และนำดอกเบี้ยหรือเงินต้นที่เติบโตขึ้นไปลงทุนต่อ

  ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยอาจมีกองทุนเงินบริจาค 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเติบโต 5% ต่อปีจากดอกเบี้ย นั่นทำให้มหาวิทยาลัยมีเงิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในการลงทุนต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา โดยไม่ทำให้เงินทุนลดลง

  กองทุนเงินบริจาคเจ้าของที่พัก Airbnb คืออะไร?
  หาก Airbnb ประสบความสำเร็จ เจ้าของที่พักควรมีส่วนร่วมในความสำเร็จนั้น กองทุนเงินบริจาคเจ้าของที่พักเป็นกองทุนที่ตั้งโดย Airbnb ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะมาจากหุ้น Airbnb จำนวน 9.2 ล้านหุ้น เมื่อมีมูลค่าถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เรามีแผนที่จะเริ่มใช้เงินส่วนเกินจาก 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นทุนแก่โปรแกรมและข้อเสนอต่างๆ ที่สนับสนุนเจ้าของที่พัก Airbnb

  ความยืดหยุ่นเป็นหลักสำคัญจากข้อเสนอแนะที่เราได้รับจากเจ้าของที่พักในตอนที่ออกแบบโปรแกรมนี้ เราจึงจะขอแนวคิดและข้อเสนอแนะใหม่ๆ จากชุมชนเจ้าของที่พักเกี่ยวกับวิธีการใช้กองทุนเงินบริจาค และเป็นเหตุผลที่โปรแกรมที่เราให้ทุนในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงไปตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

  จะจัดสรรกองทุนเงินบริจาคอย่างไร?
  กองทุนเงินบริจาคนี้ตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้าของที่พัก และการจัดสรรเงินในแต่ละปีจะเป็นไปตามข้อเสนอแนะของเจ้าของที่พักและคณะกรรมที่ปรึกษาเจ้าของที่พัก กองทุนอาจเน้นไปยังเจ้าของที่พักกลุ่มเล็กๆ ที่ต้องการการสนับสนุนหรือบรรลุเป้าหมายหนึ่งๆ ไม่อย่างนั้นก็อาจนำไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน

  ตัวอย่างโปรแกรมน่าทำ ซึ่งได้แนวคิดมาจากเวิร์คช็อปเจ้าของที่พัก ได้แก่

  • กองทุนฉุกเฉินสำหรับเจ้าของที่พักในยามวิกฤต
  • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสนับสนุนให้เจ้าของที่พักประสบความสำเร็จ
  • การมอบเงินรายปีแก่กลุ่มเจ้าของที่พักที่ช่วยให้ภารกิจของ Airbnb ก้าวไปข้างหน้ามากที่สุด
  • ให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับเจ้าของที่พักและครอบครัว

  โปรแกรมนี้จะมีความยืดหยุ่น และจากประสบการณ์ในการจัดการกองทุนบรรเทาทุกข์สำหรับเจ้าของที่พักดีเด่นในปี 2020 เจ้าของที่พักจะได้มีส่วนร่วมในการจัดสรรการลงทุนในชุมชนในแต่ละปีที่มีการจัดสรรกองทุน

  เราต้องการคำแนะนำจากคณะกรรมที่ปรึกษาเจ้าของที่พักตั้งแต่ต้น จึงจะจัดประชุมภายในสิ้นปีเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของเรา

  ใครจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้เงินอย่างไร?
  เราตั้งใจสร้างกองทุนเงินบริจาคที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของที่พักและเป็นไปตามแนวคิดและข้อเสนอแนะจากเจ้าของที่พัก แม้ว่า Airbnb จะมีอำนาจตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในด้านการจัดสรรกองทุน แต่เราจะทำตามคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากชุมชนเจ้าของที่พัก

  คณะที่ปรึกษาจากชุมชนโฮสต์จะเข้าพบผู้บริหาร Airbnb เป็นประจำเพื่อแจกแจงแนวคิด รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการเพื่อนำเสนอแนวคิดจากชุมชนเจ้าของที่พัก

  หากบริษัทเป็นคนตัดสินใจว่าจะใช้เงินอย่างไร แล้วกองทุนเงินบริจาคจะเป็นไปตามแนวทางของเจ้าของที่พักจริงหรือ?
  โปรแกรมจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อเจ้าของที่พักรู้สึกมีเสียงและได้รับการสนับสนุน เราจึงเห็นว่าโปรแกรมนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ใหญ่กว่า เราตั้งใจสร้างโปรแกรมที่มอบเสียง กระบวนการเสนอข้อเสนอแนะอย่างเป็นทางการ และกองทุนที่มีความหมายกับเจ้าของที่พักเพื่อกำหนดแนวทางการลงทุนในชุมชนเจ้าของที่พักในอนาคต

  แม้ว่า Airbnb จะมีอำนาจตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในการลงทุนทั้งหมด แต่ข้อเสนอที่เราลงทุนจะมาจากหรือได้แนวทางมาจากชุมชนเจ้าของที่พัก

  ทำไมต้องรอจนกองทุนเงินบริจาคมีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนจะนำมาใช้?
  กองทุนเงินบริจาคนี้เป็นการลงทุนระยะยาวสำหรับเจ้าของที่พักและจะคงอยู่กับ Airbnb ไปตลอด เราต้องการให้ความสำเร็จนี้สนับสนุนเจ้าของที่พักทั้งในปัจจุบันและที่จะเข้าร่วมชุมชน Airbnb ในอนาคต

  การให้กองทุนเงินบริจาคเพิ่มขึ้นเป็น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจะช่วยให้เรามีโอกาสใช้เงินกองทุนสำหรับข้อเสนอและโปรแกรมใหม่ๆ ในอนาคตมากขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนด้านการเงินสำหรับข้อเสนอของเจ้าของที่พักไปอีกนาน

  เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างสม่ำเสมอว่ากองทุนมีมูลค่าเท่าไร และก่อนที่จะถึงเกณฑ์ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เราจะรวบรวมข้อเสนอแนะจากชุมชนอย่างต่อเนื่องและลงทุนดังเช่นทุกวันนี้

  จะเกิดอะไรขึ้นหากมูลค่ากองทุนเงินบริจาคลดลงหรือไม่ถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตามเป้า?
  เป้าหมายของเราคือเพิ่มมูลค่ากองทุนเงินบริจาคให้ถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอาจจะทยอยเพิ่มสัดส่วนหุ้นเข้ากองทุน แต่จะไม่เกิน 2% ของมูลค่าบริษัท

  ระหว่างนี้ก็จะนำเอาความคิดและข้อเสนอต่างๆ ที่ได้รับจากชุมชนเจ้าของที่พักไปพัฒนาเป็นโครงการต่างๆ ดังเช่นที่ทำอยู่ในปัจจุบัน โดยขอความช่วยเหลือจากคณะที่ปรึกษาจากชุมชนโฮสต์ที่ร่วมออกสิทธิออกเสียง

  เงินอุดหนุนของชุมชนของ Airbnb คืออะไรและมีระบบอย่างไร?
  นอกจากแผนเพิ่มมูลค่ากองทุนเงินบริจาคให้ถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เรายังจะสมทบเงินอุดหนุนจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐทุกปี ซึ่ง Airbnb จะเป็นผู้สมทบทุนโดยตรง เพื่อสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือโครงการริเริ่มในชุมชนท้องถิ่นของเจ้าของที่พัก คณะที่ปรึกษาจากชุมชนโฮสต์มีสิทธิที่จะเลือกองค์กรที่เราจะให้ความช่วยเหลือตามข้อเสนอแนะของเจ้าของที่พัก

  โครงการเหล่านี้มีจุดริเริ่มอย่างไร?
  โครงการเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากข้อเสนอแนะซึ่งเจ้าของที่พักร่วมกันแชร์ ผ่านเวทีเสวนาและการสนทนากลุ่มที่เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2019 และต่อเนื่องมาจนถึงปี 2020 ทั้งนี้ เราจะพิจารณาขอบเขตทั้งหมดร่วมกับเจ้าของที่พัก ซึ่งไม่เพียงแค่เป็นไปตามพันธกิจของบริษัท แต่ยังเป็นผลจากการตั้งเวทีเสวนากับเจ้าของที่พักตลอดปีที่ผ่านมา

  Airbnb
  30 ต.ค. 2020
  ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม?

  คุณอาจชอบ

  คุณอาจชอบ

  ดูหัวข้ออื่นๆ