การรับประกันคุ้มครองเจ้าของที่พัก

เจ้าของที่พัก Airbnb ทุกคนได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยความรับผิดสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อคุ้มครองในกรณีที่บุคคลที่ 3 ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือทรัพย์สินเสียหายระหว่างการเข้าพัก
คุ้มครองทุกการจอง ทุกเวลา
ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักของเราให้ความคุ้มครองหลักแก่เจ้าของที่พัก Airbnb และเจ้าของบ้าน (หากมีการอ้างชื่อเจ้าของบ้านในคดีความ) ทั่วโลก โปรแกรมนี้คุ้มครองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีที่บุคคลที่ 3 เรียกร้องค่าเสียหายที่สืบเนื่องจากการเข้าพัก
การคุ้มครองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ในกรณีที่มีบางอย่างไม่เป็นไปตามแผนและมีผู้ยื่นฟ้องหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าของที่พักสำหรับการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก) เจ้าของที่พักมีสิทธิได้รับการรับประกันคุ้มครองเจ้าของที่พัก

เราจะค่อยช่วยเรื่องการรับประกันคุ้มครองเจ้าของที่พัก

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้ทั่วโลก
สิ่งที่คุ้มครอง
  โปรแกรมประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักของเราให้ความคุ้มครองความรับผิดหลักมูลค่าสูงสุดถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเหตุการณ์ ในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่ 3 สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายในที่พัก
   โปรแกรมนี้ครอบคลุมถึงความเสียหายต่อพื้นที่ส่วนกลางภายนอกอาคารด้วย (เช่น ล็อบบี้อาคาร) เจ้าของบ้านและสมาคมเจ้าของที่พักยังได้รับความคุ้มครองในบางกรณีเมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากผู้เข้าพักได้รับบาดเจ็บระหว่างเข้าพัก หรือผู้เข้าพักสร้างความเสียหายต่ออาคารที่พัก
    เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อจำกัด และข้อยกเว้นบางอย่าง
    สิ่งที่ไม่คุ้มครอง
     โปรแกรมการรับประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักของเราคุ้มครองความรับผิดบางประเภทเท่านั้น
      ตัวอย่างกรณีที่ไม่คุ้มครอง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
      • ความเสียหายในที่พักเนื่องจากมลพิษหรือเชื้อรา เป็นต้น
      • ความเสียหายหรือการบาดเจ็บจากการกระทำบางอย่างโดยเจตนา (ไม่ใช่โดยอุบัติเหตุ)
      • การขาดรายได้
       สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองและไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันคุ้มครองเจ้าของที่พัก โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา
        คุณสามารถดาวน์โหลดสรุปข้อมูลโดยรวมของโปรแกรมได้ด้วย
        ต้องการยื่นเคลมใช่ไหม?
        โปรดติดต่อเราแล้วเราจะให้คุณพูดคุยกับผู้ดูแลการเรียกร้องค่าเสียหายของเราที่เป็นบุคคลที่สาม
        พร้อมจะให้เช่าที่พักแล้วใช่ไหม?
        เริ่มก้าวต่อไปในการสร้างรายได้เสริมด้วยบ้านของคุณ
        ดูข้อมูลเพิ่มเติม
        ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันคุ้มครองเจ้าของที่พัก
        เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ