คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว

Airbnb Luxe

บัญชีผู้ใช้ Luxe ของคุณ

 • คำแนะนำ

  Luxe: เริ่มต้น

  เจ้าของที่พัก Airbnb Luxe ทุกคนต้องมีบัญชีผู้ใช้ Airbnb หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ Airbnb โปรดสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • วิธี

  การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Luxe

  อ่านแนวปฏิบัติเมื่อลืมข้อมูลเข้าสู่ระบบ ต้องการเปลี่ยนอีเมล หรือรีเซ็ต/เปลี่ยนรหัสผ่าน
 • วิธี

  Adding a new property to Airbnb Luxe

  Learn about the 3 stages and the associated timelines your listing must go through before going live on Airbnb Luxe.

ปฏิทิน การตั้งราคา และการรับเงินของ Luxe

 • วิธี

  การอัพเดทประกาศที่พัก Luxe

  ดูวิธีอัพเดทประกาศที่พักและข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อประกาศ
 • วิธี

  จัดการปฏิทิน Luxe ของคุณ

  คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการจัดการปฏิทินของเจ้าของที่พัก
 • วิธี

  จัดการการตั้งราคา

  แก้ไขหน้าที่พักเพื่อจัดการราคาต่อคืน ส่วนลด และข้อมูลต่างๆ
 • วิธี

  การรับเงิน Luxe

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการรับเงิน Luxe และการรับเงินในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนการจอง
 • วิธี

  เรื่องภาษีกับ Luxe

  มีการจัดเก็บภาษีสำหรับที่พักของคุณ ดูข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ Airbnb จัดเก็บและชำระโดยอัตโนมัติในนามของคุณ และภาษีที่คุณต้องจัดเก็บด้วยตนเอง
 • วิธี

  ดูประวัติการทำธุรกรรมกับ Luxe

  ดูวิธีตรวจสอบการรับเงินในอนาคตหรือที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และเรียนรู้วิธีตรวจสอบยอดปรับปรุงจากการแก้ปัญหา ยอดปรับปรุงที่ได้รับ และเหตุผลที่ไม่ได…
 • วิธี

  พาร์ทเนอร์เครื่องมือจัดการช่องทาง

  โปรดดูที่หน้านี้ขณะค้นหาพาร์ทเนอร์เครื่องมือจัดการช่องทางของคุณหรือเมื่อลองใช้งาน

การจองที่พัก Luxe

 • วิธี

  ข้อมูลการจองและการตั้งค่าการจองสำหรับที่พัก Luxe

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองที่กำลังจะมาถึงและการตั้งค่าการจองสำหรับที่พักของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์จองทันทีเพื่อการจองที่…
 • กฎ

  การยกเลิกโดยเจ้าของที่พัก Luxe

  บทความนี้จะช่วยไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการยกเลิกโดยเจ้าของที่พัก Luxe รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกโดยผู้เข้าพักในช่วงท้าย
 • วิธี

  วางแผนการเดินทางกับ Luxe

  โปรดดูบทความนี้หากต้องการการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและมีการวางแผนเป็นอย่างดีที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าพักระดับหรูหราและรับรีวิวที่ดีกว่า
 • วิธี

  รับส่งข้อความ 3 ฝ่ายกับ Luxe

  คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการรับส่งข้อความ 3 ฝ่ายสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb Luxe

นโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่พัก Luxe

 • นโยบายชุมชน

  นโยบายยกเลิกการจองของ Luxe

  นโยบายยกเลิกการจองของ Luxe รวมถึงการยกเลิกการจองโดยเจ้าของที่พักหรือการยกเลิกการจองโดยผู้เข้าพัก พร้อมทั้งข้อซักถามทั่วไปและนโยบายอื่นๆ ที่ค…
 • คำแนะนำ

  มาตรฐานคุณภาพที่ Luxe

  คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับที่พัก Airbnb Luxe วิธีสร้างและรักษาคุณภาพที่พักให้ได้มาตรฐาน Airbnb