คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว

การใช้ซอฟต์แวร์ให้เช่าที่พักอื่นๆ

นโยบายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อของเจ้าของที่พัก