ข้ามไปยังเนื้อหา
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

ซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อกับ API

ดูวิธีลงประกาศและจัดการที่พักใน Airbnb ที่สร้างผ่านซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อกับ API รวมทั้งนโยบายสำหรับที่พักเหล่านี้