ข้ามไปยังเนื้อหา
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

ภาษี

ทำความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการให้เช่าที่พักบน Airbnb กับภาษีรัฐ ภาษีท้องถิ่นและ VAT ของสหรัฐอเมริกา ดูว่าคุณต้องจ่ายภาษีอะไรบ้าง และจะดูข้อมูลผู้เสียภาษีบน Airbnb ได้ตรงไหน
พร้อมเริ่มให้เช่าที่พักแล้วหรือยัง?
เริ่มก้าวต่อไปในการสร้างรายได้เสริมด้วยบ้านของคุณ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม