ข้ามไปยังเนื้อหา
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

ในฐานะเจ้าของที่พัก จะมีบทลงโทษอย่างไรหากยกเลิกการจอง?

เนื่องจากการยกเลิกการจองมีผลกระทบต่อแผนการเดินทางของผู้เข้าพัก ทั้งยังส่งผลต่อความมั่นใจในชุมชน Airbnb หากเจ้าของที่พักยกเลิกการจอง เราจะบังคับใช้บทลงโทษต่อไปนี้

ค่ายกเลิกการจอง

ระบบจะหักค่ายกเลิกการจองออกจากยอดรับเงินครั้งถัดจากที่ยกเลิก จำนวนเงินที่หักจะขึ้นอยู่กับว่าคุณตอบรับการจองเมื่อไรและยกเลิกก่อนวันเช็คอินนานแค่ไหน

  • หากยกเลิกก่อนเช็คอินมากกว่า 7 วัน เราจะหัก $50 จากยอดรับเงินครั้งถัดไป
  • หากยกเลิกก่อนเช็คอินน้อยกว่า 7 วัน เราจะหัก $100 จากยอดรับเงินครั้งถัดไป

เราอาจยกเว้นค่ายกเลิกการจองให้ หากคุณให้เช่าที่พักอย่างน้อย 10 ครั้งติดต่อกันโดยไม่ยกเลิกการจองเลยนับตั้งแต่ที่เริ่มให้เช่าที่พักหรือตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เคยยกเลิกการจอง

ปฏิทินไม่ว่าง/ถูกบล็อค

ระบบจะบล็อคปฏิทินไว้และคุณจะรับคำขอจองในช่วงวันที่มีการยกเลิกการจองไม่ได้

รีวิวอัตโนมัติ

หากคุณยกเลิกการจองก่อนวันเช็คอิน จะมีรีวิวอัตโนมัติโพสต์ในโพรไฟล์ที่พักว่าคุณยกเลิกการจองนั้น โดยคุณจะลบรีวิวอัตโนมัติออกไม่ได้ แต่เขียนตอบแบบสาธารณะเพื่อชี้แจงสาเหตุในการยกเลิกได้เสมอ

รีวิวจากผู้เข้าพัก

หากคุณยกเลิกในวันเช็คอินหรือหลังจากนั้น ผู้เข้าพักจะเขียนรีวิวสาธารณะในหน้าโพรไฟล์ที่พักได้

การระงับการให้บริการบัญชีผู้ใช้

หากยกเลิกการจอง 3 ครั้งขึ้นไปภายใน 1 ปี เราอาจปิดใช้งานที่พักของคุณ

นโยบายยกเลิกการจองของเราจะไม่มีข้อยกเว้นใดๆ เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย

ข้อยกเว้นสำหรับการจองแบบจองทันที

ยกเลิกการจองแบบจองทันทีได้โดยไม่มีบทลงโทษในบางกรณีดูข้อมูลเพิ่มเติม