ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  บทลงโทษเจ้าของที่พักในกรณีที่ยกเลิกการจอง

  การยกเลิกแต่ละครั้งกระทบต่อแผนการเดินทางของผู้เข้าพัก ทั้งยังส่งผลต่อความมั่นใจในชุมชน Airbnb เจ้าของที่พักควรต้อนรับผู้เข้าพักตามการจองที่ยืนยันแล้วทั้งหมดให้เรียบร้อย หากเกินเหตุไม่คาดคิดหรือให้เช่าตามการจองไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด คุณมีหน้าที่ยกเลิกโดยเร็วที่สุด (ไม่ใช่หน้าที่ของผู้เข้าพัก) ผู้เข้าพักจะได้มีเวลาวางแผนใหม่

  มีเพียงบางกรณีเท่านั้นที่เราจะไม่ลงโทษหากคุณยกเลิกการจอง

  ค่ายกเลิกการจอง

  หากคุณยกเลิกการจองที่ยืนยันแล้ว เราจะหักค่าธรรมเนียมจากเงินยอดแรกที่คุณได้รับหลังการยกเลิก โดยยอดเงินจะขึ้นอยู่กับว่าคุณตอบรับการจองเมื่อใดและยกเลิกก่อนเวลาเช็คอินนานเท่าไร:

  • หากยกเลิกก่อนเช็คอินตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป เราจะหักเงินจำนวน $50 จากยอดเงินที่ได้รับในครั้งต่อไป
  • หากยกเลิกก่อนเช็คอินน้อยกว่า 7 วัน เราจะหัก $100 จากยอดเงินที่ได้รับในครั้งถัดไป

  ปฏิทินไม่ว่าง/ถูกบล็อค

  หากคุณยกเลิกการจองที่ยืนยันแล้ว เราอาจบล็อคปฏิทินของคุณไว้ คุณจะไม่มีสิทธิรับคำขอจองอื่นที่คาบเกี่ยวกับการจองที่ยกเลิกไป

  รีวิวสาธารณะ

  หากคุณยกเลิก 1 วันก่อนเช็คอิน ระบบจะโพสต์รีวิวอัตโนมัติลงในโพรไฟล์ที่พักโดยระบุว่าคุณยกเลิกการจองนั้น รีวิวเหล่านี้ลบออกไม่ได้ แต่คุณอาจเขียนตอบแบบสาธารณะเพื่อชี้แจงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจองได้

  หากคุณยกเลิกในวันเช็คอินหรือหลังจากนั้น ผู้เข้าพักจะมีสิทธิเขียนรีวิวสาธารณะบนหน้าโพรไฟล์ที่พักของคุณ

  การระงับการให้บริการและปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้

  หากยกเลิกการจอง 3 ครั้งขึ้นไปภายใน 1 ปี เราอาจระงับหรือปิดใช้งานที่พักของคุณ

  สถานะเจ้าของที่พักดีเด่น

  อย่าเสี่ยงสูญเสีย สถานะเจ้าของที่พักดีเด่นของคุณ คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการเป็นเจ้าของที่พักดีเด่นในช่วงที่มีการประเมินแต่ละครั้ง ซึ่งรวมถึงรักษาอัตราการยกเลิกไว้ไม่ให้เกิน 1%

  บทความที่เกี่ยวข้อง