ข้ามไปยังเนื้อหา
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าอีเมลหรือเว็บไซต์เป็นของ Airbnb จริง?

ในบางครั้งมีคนสร้างอีเมลหรือเว็บไซต์ปลอมให้เหมือนของ Airbnb ซึ่งจะใช้ขโมยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รหัสผ่านหรือข้อมูลบัญชีธนาคาร ได้ การกระทำเช่นนี้มักเรียกว่า "ฟิชชิ่ง" หรือ "สปูฟฟิ่ง"

หากคุณได้รับอีเมลหรือมีการพาไปยังเว็บไซต์ที่ดูเหมือน Airbnb แต่มีการขอข้อมูลที่เป็นความลับ ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากรู้สึกสงสัย ให้เริ่มเข้าสู่ Airbnb ผ่านทางหน้าแรกของ Airbnb เสมอ พิมพ์ https://www.airbnb.com ลงในเบราว์เซอร์เพื่อไปที่เว็บไซต์ของเรา

วีธีระบุอีเมลหรือเว็บไซต์ปลอม

อีเมลปลอมมักจะมีโลโก้ของ Airbnb และที่อยู่ Airbnb ปลอมในบรรทัด "จาก"

อีเมลปลอมอาจมีข้อความบางส่วนที่ใช้ในอีเมลจริงของ Airbnb อยู่ด้วย เช่น ข้อความยืนยันการจอง การยืนยันการรับเงิน การเตือนการจอง หรือการขอให้อัพเดทโพรไฟล์ของคุณ มิจฉาชีพสร้างอีเมลให้ดูเหมือนจริงเพื่อหวังหลอกให้คุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเราจะไม่มีวันขอข้อมูลเหล่านี้จากคุณเด็ดขาด ต่อไปนี้คือสิ่งที่จะช่วยแยกความแตกต่างระหว่างของปลอมกับของจริงได้:

ตรวจสอบความถูกต้องของลิงค์

อีเมลปลอมอาจมีลิงค์ปลอมที่พาคุณไปยังหน้าเว็บไซต์ Airbnb ปลอมเพื่อหวังขโมยข้อมูลของคุณ อย่าคลิกลิงค์ในอีเมลหากไม่แน่ใจ

ลิงค์จริงของ Airbnb จะขึ้นต้นด้วย https://www.airbnb.com หรือเป็น URL เฉพาะประเทศ เช่น https://es.airbnb.com https://it.airbnb.com https://www.airbnb.com.at หรือ https://www.airbnb.co.uk หากลิงค์ที่คลิกพาคุณไปยังหน้าเว็บไซต์ที่ดูเหมือนของ Airbnb แต่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยที่อยู่ข้างต้น แสดงว่าหน้าเว็บไซต์นั้นเป็นของปลอม ขอให้คุณปิดหน้าเว็บไซต์นั้น

ตรวจสอบโดเมนทางการของ Airbnb

อีเมลปลอมมักใช้โดเมนที่ดูคล้ายกับของจริง เช่น @bnb.com หรือ @reservation-airbnb.com แต่อีเมลจริงของ Airbnb จะต้องมาจากโดเมนต่อไปนี้:

 • @airbnb.com
 • @airbnbaction.com
 • @airbnbmail.com
 • @airbnb.zendesk.com
 • @e.airbnb.com
 • @express.medallia.com
 • @ext.airbnb.com
 • @guest.airbnb.com
 • @host.airbnb.com
 • @noreply@qemailserver.com
 • @outreach.airbnb.com
 • @research.airbnb.com

ถ้าอีเมลที่ได้รับไม่ได้ส่งจากโดเมนข้างต้น อีเมลนั้นไม่ใช่อีเมลจาก Airbnb

ให้ระมัดระวังเนื้อหาที่มีลักษณะขู่เข็ญคุกคาม

อีเมลและเว็บไซต์ปลอมมักมีลักษณะเร่งด่วนและมีการขู่เรื่องการระงับบัญชีผู้ใช้ การยกเลิกการจอง หรือการรับเงินล่าช้า หากคุณไม่คลิกลิงค์หรือให้ข้อมูลบางอย่างทันที

หากเป็นเรื่องสำคัญจริงๆ คุณจะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแดชบอร์ด Airbnb ของคุณ หากสงสัยว่าอีเมลที่ได้รับเป็นของจริงหรือไม่ ให้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณที่ airbnb.com เพื่อเช็คว่าข้อความที่ได้รับเป็นจริงหรือไม่

แจ้งเว็บไซต์ปลอมให้ Airbnb ทราบ

หากคุณคิดว่าพบเว็บไซต์ที่ออกแบบให้เหมือน Airbnb โปรดแจ้ง URL ของเว็บไซต์นั้นให้เราทราบที่ https://reportphishing.net/airbnb/ หน้านี้มีไว้สำหรับรายงานเว็บไซต์ที่น่าสงสัยเท่านั้น ไม่ได้ใช้สำหรับสร้างคำขอความช่วยเหลือจาก Airbnb หรือส่งการยืนยันให้คุณ หากคุณใช้เว็บไซต์ปลอมไปแล้วหรือกังวลเรื่องความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ โปรดติดต่อเรา