คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี
ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม

การเปลี่ยนแปลงการจองที่พัก

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนวันเข้าพัก จำนวนผู้เข้าพัก หรืออย่างอื่น ก็ส่งคำขอเปลี่ยนแปลงถึงเจ้าของที่พักเพื่อเปลี่ยนแปลงการจองที่ยืนยันแล้วได้

ส่งคำขอเปลี่ยนแปลง

 1. ไปที่การเดินทาง แล้วคลิกการเดินทางที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
 2. คลิกเปลี่ยนแปลงการจอง
 3. เปลี่ยนวันเข้าพักหรือจำนวนผู้เข้าพัก แล้วคลิกทำต่อ
  • โปรดทราบว่าเจ้าของที่พักจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งมา หากเจ้าของที่พักยังไม่รับ อาจจะลองส่งข้อความอีกครั้ง ว่าคุณส่งคำขอไป
 4. ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกส่งคำขอ
 5. เมื่อส่งคำขอแล้ว เจ้าของที่พักจะได้รับการแจ้งเตือนให้อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ

ระบบการเปลี่ยนแปลงการจอง

การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าพักอาจมีผลต่อยอดค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก ขึ้นอยู่กับนโยบายของเจ้าของที่พัก

ระบบจะแสดงยอดรวมเดิมและยอดรวมใหม่ให้เห็น ก่อนที่คุณจะส่งคำขอปรับเปลี่ยน เมื่อเจ้าของที่พักยอมรับ จึงจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง

หากมีการเรียกเก็บหรือคืนเงิน ก็จะแสดงรายการให้เห็นก่อนยืนยันการเปลี่ยนแปลงด้วย

หากเจ้าของที่พักปฏิเสธหรือไม่ตอบกลับคำขอ การจองจะเป็นไปตามเดิม

รายละเอียดอื่นๆ

ข้อควรทราบเมื่อจะส่งคำขอเปลี่ยนแปลง:

 • หากเลยวันเช็คเอาท์มาแล้ว คุณจะเปลี่ยนแปลงการจองไม่ได้
 • เมื่อได้รับคำยืนยันการเปลี่ยนแปลงแล้วและเกิดเปลี่ยนใจภายหลัง จะต้องส่งคำขอใหม่ตามขั้นตอนที่ระบุข้างต้น
 • หากเจ้าของที่พักปรับเปลี่ยนราคาในช่วงวันใหม่ก่อนได้รับคำขอจากคุณ การจองใหม่จะเป็นราคาที่เปลี่ยนไป เว้นแต่ว่าคุณได้รับข้อเสนอพิเศษ
 • การเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักอาจมีผลต่อสิทธิการได้รับส่วนลดรายสัปดาห์หรือรายเดือน
 • เมื่อเช็คอินแล้ว คุณจะเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าพักไม่ได้
  • หากต้องการเพิ่มจำนวนผู้เข้าพัก ให้ไปที่ศูนย์แก้ปัญหาเพื่อดำเนินการชำระเงินเพิ่มจากที่คุณและเจ้าของที่พักตกลงกันไว้

การเข้าพักระยะยาว

หากมีการจองตั้งแต่ 28 คืนขึ้นไป นโยบายยกเลิกการจองสำหรับการเข้าพักระยะยาวจะมีผลบังคับใช้

สำหรับผู้เข้าพัก

หากคุณเป็นผู้เข้าพัก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในอีเมลยืนยัน

หากเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเข้าพักระยะยาว:

 • คุณอาจขอเงินที่ชำระครั้งแรกคืนไม่ได้ ขึ้นอยู่กับที่พักและเวลาที่จอง
 • หากยกเลิกหลังเช็คอิน จะขอเงินคืนสำหรับการจอง 30 คืนนับจากวันดังกล่าวไม่ได้
 • เจ้าของที่พักมีสิทธิเลือกที่จะคืนเงินเพิ่มได้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน