ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  ฉันจะกำหนดจำนวนคืนต่ำสุดและสูงสุดที่ผู้เข้าพักจะจองที่พักของฉันได้อย่างไร

  To set minimum and maximum night requirements for reservations:

  • Go to Your listings on airbnb.com and select a listing.
  • Click Manage listing.
  • Click Availability at the top of the page.
  • Next to Trip length, click Edit.
  • Enter minimum and maximum night requirements. Click Customize by day of the week to create custom rules for each day of the week. For a specific date (like a holiday), click Add a custom rule for seasons or specific dates.
  Note: If you have multiple minimum night requirements that apply to the same day, the more specific requirement will be used. For example, let’s say you have a minimum 1 night requirement for all reservations, but you have a minimum 3 night requirement for reservations on the weekend. If a guest requests a Friday reservation, they’ll be required to stay 3 nights, not just 1 night.

  Visit the Resource Center to learn how to maximize your calendar and booking settings to get the reservations you want.

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?
  บทความที่เกี่ยวข้อง