ข้ามไปยังเนื้อหา
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

ฉันจะเป็นเจ้าของที่พักดีเด่นได้อย่างไร?

เพื่อให้ได้เป็นเจ้าของที่พักดีเด่น บัญชีผู้ใช้ของคุณจะต้องมีสถานะดีและมีคุณสมบัติต่อไปนี้ เราจะประเมินผลงานของคุณในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แต่ถึงจะไม่ได้ให้เช่าที่พักตลอด 12 เดือน คุณก็ยังมีสิทธิเป็นเจ้าของที่พักดีเด่น เช็คสถานะเจ้าของที่พักดีเด่น

ข้อกำหนดสำหรับเจ้าของที่พักดีเด่น

  • ให้เช่าที่พักอย่างน้อย 10 ครั้งหรือให้เช่าที่พัก 3 ครั้งที่มีจำนวนคืนรวมกันอย่างน้อย 100 คืน
  • มีอัตราการตอบกลับอย่างน้อย 90%
  • มีอัตราการยกเลิกไม่เกิน 1% (ยกเลิก 1 ครั้งต่อการจอง 100 ครั้ง) ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย
  • มีคะแนนโดยรวม 4.8 คะแนน (คำนวณจากคะแนนรีวิวในช่วง 365 วันที่ผ่านมา โดยดูที่วันที่ผู้เข้าพักเขียนรีวิว ไม่ใช่วันเช็คเอาท์)

การได้รับสถานะเจ้าของที่พักดีเด่น

คุณไม่ต้องสมัครเป็นเจ้าของที่พักดีเด่น หากมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันประเมินรายไตรมาส คุณก็จะได้สถานะเจ้าของที่พักดีเด่น วันประเมินรายไตรมาสคือวันที่ 1 มกราคม, 1 เมษายน, 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคมของทุกปี เราจะแจ้งผลการประเมินสถานะเจ้าของดีเด่นให้ทราบในช่วงท้ายของการประเมินแต่ละครั้ง ซึ่งปกติจะเป็นวันที่ 10 นับตั้งแต่เริ่มประเมิน เจ้าของที่พักหลักเท่านั้นที่มีสิทธิได้สถานะเจ้าของที่พักดีเด่น