ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  ฉันจะกำหนดจำนวนการรับชำระเงินขั้นต่ำได้อย่างไร

  คุณจะกำหนดยอดรับเงินขั้นต่ำสำหรับวิธีรับเงินของคุณหรือไม่ก็ได้ การลดยอดรับเงินอาจช่วยลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บได้

  วิธีทำงาน

  เมื่อคุณเลือกยอดขั้นต่ำแล้ว เราจะกันวงเงินไว้จนกว่ายอดรับเงินทั้งหมดที่กำลังจะมาถึงจะสูงกว่ายอดขั้นต่ำที่ตั้งไว้ เช่น ถ้าคุณตั้งยอดรับเงินขั้นต่ำไว้ $100 เราจะรอจนกว่าการรับเงินของคุณมียอดรวมอย่างน้อย $100 จึงจะส่งเงินให้คุณ

  วิธีตั้งยอดรับเงินขั้นต่ำ:

  1. ไปที่บัญชีผู้ใช้ใน airbnb.com
  2. เลือกวิธีรับเงินที่ต้องการ
  3. เลือกตัวเลือกซึ่งอยู่ข้างวิธีรับเงินที่คุณเลือก
  4. เลือกตั้งยอดรับเงินขั้นต่ำ
  5. กรอกยอดรับเงินขั้นต่ำ แล้วคลิกส่ง

  ฉันเลือกยอดเท่าไรได้บ้าง?

  คุณตั้งยอดรับเงินขั้นต่ำได้ระหว่าง 1 ถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินของคุณ) สำหรับวิธีรับเงินส่วนใหญ่ สำหรับ Western Union ยอดรับเงินขั้นต่ำต้องมากกว่า 60 ดอลลาร์สหรัฐและน้อยกว่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ยอดรับเงินขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ไม่มีการรับเงินที่ต่ำกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐ

  ขณะนี้เรารองรับเฉพาะการกำหนดยอดรับเงินขั้นต่ำเป็นดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ซึ่งจะไม่กระทบสกุลเงินสำหรับการรับเงินที่คุณเลือกไว้

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?
  บทความที่เกี่ยวข้อง