ข้ามไปยังเนื้อหา
ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  ฉันควรพิจารณาอะไรก่อนให้ผู้เข้าพักเช่าที่พักระยะยาว

  ในรัฐและเขตท้องที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าพักที่อาศัยในบ้านหรืออพาร์ทเมนท์อย่างน้อย 1 เดือน (จำนวนวันที่แน่นอนขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาล) อาจมีสิทธิในฐานะผู้เช่า ซึ่งโดยทั่วไปหมายความว่าผู้เข้าพักเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายผู้เช่าท้องถิ่น คุณอาจไม่มีสิทธิให้ผู้เข้าพักออกจากที่พักเว้นแต่จะดำเนินการผ่านกระบวนการฟ้องขับไล่ผู้เช่าในศาล

  ตัวอย่างเช่น ในแคลิฟอร์เนีย อิลลินอยส์ และนิวยอร์ก ผู้เข้าพักที่อาศัยในที่พักมากกว่า 30 วันติดต่อกันอาจจัดเป็นผู้เช่า ผู้เข้าพักที่อาศัยในที่พักน้อยกว่า 30 วันมักจะไม่ได้รับสิทธิผู้เช่าเว้นแต่ว่าจะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ข้อกำหนดในแต่ละรัฐก็แตกต่างกัน

  กฎหมายท้องถิ่นที่ว่าด้วยผู้เช่าอาจแตกต่างจากกฎหมายรัฐ เราจึงขอแนะนำให้คุณศึกษากฎและกฎระเบียบในท้องถิ่นก่อนยอมรับการจองระยะยาว

  ผู้เข้าพักที่ปฏิเสธที่จะออกจากที่พักและวิธีช่วยเหลือของ Airbnb

  สถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นน้อยมาก แต่ถ้าเกิดขึ้นจริง เราจะร่วมมือกับคุณเพื่อหาทางแก้ปัญหากับผู้เข้าพัก หากเผชิญสถานการณ์ดังกล่าว โปรดแจ้งทีมสนับสนุนได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันโดยเร็วที่สุด แล้วเราจะติดต่อกลับ

  การขอให้ผู้เข้าพักลงนามในสัญญาเช่า

  ถ้าคุณให้เช่าบ้านหรืออพาร์ทเมนท์สำหรับการเข้าพักรายเดือน โปรดพิจารณาว่าต้องการให้ผู้เข้าพักลงนามในสัญญาเช่าหรือไม่ หากต้องการ คุณควรระบุข้อกำหนดเหล่านี้ให้ชัดเจนในกฎของที่พักก่อนการจองจะเสร็จสิ้น กฎหมายที่ควบคุมหัวข้อเหล่านี้แตกต่างตามถิ่นที่อยู่ เราจึงขอแนะนำให้ปรึกษาทนายความที่เชี่ยวชาญเรื่องเจ้าของที่พักและผู้เช่า และคุ้นเคยกับกฎหมายและกฎระเบียบในท้องถิ่นของคุณ

  กฎหมายควบคุมค่าเช่าในท้องถิ่น

  การควบคุมค่าเช่าเป็นชุดกฎหมายที่ครอบคลุมเรื่องข้อจำกัดในการขึ้นค่าเช่าและข้อจำกัดในการฟ้องขับไล่ผู้เช่า กฎหมายควบคุมค่าเช่าในท้องถิ่นบางฉบับอาจมีอำนาจเหนือกฎหมายรัฐ และแม้เขตอำนาจศาลในหลายรัฐหรือเขตท้องที่จะไม่มีการควบคุมค่าเช่า แต่ก็อาจจะยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่คุ้มครองผู้เช่า ด้วยเหตุนี้เราจึงขอแนะนำให้คุณปรึกษาคณะกรรมการดูแลค่าเช่าในท้องถิ่น กรมคุ้มครองผู้บริโภค อัยการสูงสุด หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมค่าเช่าและการรักษาเสถียรภาพค่าเช่าและผลกระทบของกฎเหล่านี้ต่อการจองระยะยาว

  การฟ้องขับไล่ผู้เข้าพักที่พักเกินกำหนดสำหรับการจองระยะยาว

  เขตอำนาจศาลเกือบทุกแห่งมีกฎหมายที่อนุญาตให้เจ้าของที่พักอาศัยกระบวนพิจารณาคดีแบบรวบรัดในการขับไล่ผู้เช่าได้ กระบวนพิจารณาคดีแบบรวบรัดเป็นกระบวนการทางศาลที่ทำให้เจ้าของบ้านได้ครอบครองที่พักที่ให้เช่าอีกครั้งอย่างรวดเร็ว เราขอแนะนำให้ปรึกษาทนายความที่เชี่ยวชาญเรื่องเจ้าของที่พักและผู้เช่าหรือศาลท้องถิ่นเรื่องกฎหมายการฟ้องขับไล่ในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ เนื่องจากอาจมีผลต่อการฟ้องขับไล่ผู้เข้าพักที่พักเกินกำหนดสำหรับการจองระยะยาว

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?