ข้ามไปยังเนื้อหา
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

ศูนย์แก้ปัญหาคืออะไร

คุณสามารถส่งเงินหรือคำขอเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการเดินทาง Airbnb ได้ที่ศูนย์แก้ปัญหา หากต้องการยื่นคำขอคืนเงินหรือคำขอให้ชำระเงิน โปรดไปที่ www.airbnb.com/resolutions

คุณมีเวลาส่งคำขอที่ไม่เกี่ยวกับเงินประกันความเสียหายถึงศูนย์แก้ปัญหา ไม่เกิน 60 วันหลังวันเช็คเอาท์

หากต้องการร้องขอเงินประกันความเสียหาย คุณจะต้องส่งคำขอไปที่ศูนย์แก้ไขปัญหาภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้เข้าพักเช็คเอาท์หรือก่อนที่ผู้เข้าพักรายถัดไปจะเช็คอิน แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน

การขอความช่วยเหลือจาก Airbnb

หากตกลงกันไม่ได้ คุณสามารถขอให้ Airbnb พิจารณาตัดสินขั้นสุดท้ายภายใน 72 ชั่วโมงหลังยื่นคำขอ โดยให้ Airbnb ช่วยไกล่เกลี่ยดังนี้

  1. รอ 72 ชั่วโมงหลังคุณเปิดคำขอ
  2. ไปที่ www.airbnb.com/resolutions
  3. เลือกการจองที่ถูกต้อง
  4. คลิกให้ Airbnb ช่วยไกล่เกลี่ย

เมื่อได้รับแจ้งให้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย เราจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเรื่องนี้ โดยจะตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากคุณและเจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพักก่อนที่จะพิจารณาตัดสินขั้นสุดท้าย ซึ่งในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ ก่อนที่จะดำเนินการตัดสินได้

บทความที่เกี่ยวข้อง