คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี

ศูนย์แก้ปัญหาช่วยคุณได้อย่างไร

ต้องส่งหรือเรียกเก็บเงินสำหรับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับทริป Airbnb หรือประสบการณ์ที่ได้รับจาก Airbnb ใช่ไหม? ไม่มีปัญหา ไปที่ศูนย์แก้ปัญหา เพื่อยื่นคำขอคืนเงินหรือคำขอให้ชำระเงิน

คุณมีเวลา 60 วันในการส่งคำขอไปยังศูนย์แก้ปัญหาหลังจากเช็คเอาท์

หมายเหตุ: คุณอาจต้องเพิ่มวิธีชำระเงินก่อน ถึงจะส่งหรือขอเงินผ่านศูนย์แก้ปัญหาได้

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

บางครั้งเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักก็แก้ปัญหากันเองไม่ได้ หากตกลงกันไม่ได้ ก็ขอให้ Airbnb ช่วยไกล่เกลี่ยได้

ต้องรายงานปัญหาให้ Airbnb ทราบภายใน 72 ชั่วโมง จึงจะมีสิทธิตามนโยบายการจองใหม่และการคืนเงิน

จากนั้นสมาชิกทีมที่ดูแลด้านนี้จะตรวจสอบข้อมูลจากทุกฝ่าย และสอบถาม (หากจำเป็น) ก่อนสรุปผล

การรับค่าชดเชยความเสียหาย

บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ จึงเป็นที่มาของ AirCover สำหรับโฮสต์

AirCover สำหรับโฮสต์ปกป้องรอบด้าน ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองความเสียหายของเจ้าของที่พัก 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การประกันภัยความรับผิด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การยืนยันตัวตนของผู้เข้าพัก การคัดกรองการจอง และสายด่วนความปลอดภัย 24 ชั่วโมง โดยดูแลให้ฟรีทุกครั้งที่ให้เช่าที่พัก

หากผู้เข้าพักทำให้ที่พักหรือข้าวของเสียหายระหว่างอยู่ในที่พัก Airbnb คุณก็ส่งคำขอ AirCover สำหรับโฮสต์ผ่านศูนย์แก้ปัญหาของเราได้ หากผู้เข้าพักปฏิเสธความรับผิด Airbnb จะจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่ผู้เข้าพักก่อความเสียหายต่อที่พักและทรัพย์สินให้ภายใต้โปรแกรมดังกล่าว ดูขั้นตอน

ดูคำแนะนำสำหรับจัดการปัญหาการให้เช่าที่พักและรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ในศูนย์ข้อมูล

การคุ้มครองความเสียหายของเจ้าของที่พักไม่ใช่กรมธรรม์ประกันภัย การคุ้มครองความเสียหายของเจ้าของที่พัก ประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พัก และประกันภัยความรับผิดของผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะไม่คุ้มครองเจ้าของที่พักซึ่งให้เช่าที่พักผ่าน Airbnb Travel, LLC หรือโฮสต์ในญี่ปุ่นซึ่งได้รับความคุ้มครองจากประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นและประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ในญี่ปุ่นอยู่แล้ว โฮสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่จะได้รับความคุ้มครองจากแผนคุ้มครองโฮสต์ในจีนอยู่แล้ว โปรดทราบว่าวงเงินทั้งหมดที่แสดงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ผู้รับประกันภัยบุคคลที่ 3 จะเป็นผู้รับประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พักและประกันภัยความรับผิดของผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ หากคุณให้เช่าที่พักในสหราชอาณาจักร Zurich Insurance Company Ltd. จะเป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พักและประกันภัยความรับผิดของผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ โดย Airbnb UK Services Limited ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Aon UK Limited และอยู่ภายใต้การควบคุมของ Financial Conduct Authority จะเป็นผู้จัดการและสรุปผลสำหรับโฮสต์ในสหราชอาณาจักรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เลขทะเบียน FCA ของ Aon คือ 310451 ตรวจสอบข้อมูลนี้ได้จาก Financial Services Register ที่เว็บไซต์ของ FCA หรือติดต่อ FCA ที่หมายเลข 0800 111 6768 กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พักและประกันภัยความรับผิดของผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ใน AirCover สำหรับโฮสต์อยู่ภายใต้การควบคุมของ Financial Conduct Authority แต่ผลิตภัณฑ์และบริการส่วนที่เหลือไม่อยู่ภายใต้การควบคุมซึ่งจัดการโดย Airbnb UK Services Limited FP.AFF.476.LC

สำหรับที่พักในรัฐวอชิงตัน ข้อผูกพันตามสัญญาภายใต้การคุ้มครองความเสียหายของเจ้าของที่พัก Airbnb จะอยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ Airbnb เป็นผู้ซื้อ การคุ้มครองความเสียหายของเจ้าของที่พักไม่เกี่ยวข้องกับประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พัก โดยจะเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้น

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน