คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี
โฮสต์

การถ่ายรูปที่พักให้ดูดี

Give guests a sense of what to expect with captivating photos of your space—including photos of the inside, outside, and neighborhood around your listing.

How to get the best photos:

  • Set the scene: For a spacious and inviting look, make sure the space is clean and free of clutter.
  • Daylight works best: Open the blinds and turn on the lights to brighten your space.
  • Use landscape format: Photos in search results are all displayed in landscape—vertical photos won’t showcase your space as well.
  • Upload the right resolution: Use photos that are at least 1024px x 683px. When in doubt, a bigger photo is better.
  • Show off unique amenities: Guests love to stay in spaces with character, so call attention to details like a fireplace, artwork, or backyard barbeque.
  • Highlight accessibility features: Emphasize things that are helpful to guests with limited mobility, such as wide doorways, step-free floors, and grab rails. Learn more about which features qualify and the best way to photograph them.

Learn more about using the camera on your smartphone and uploading and arranging your listing photos. You can also visit the Airbnb blog for more photo advice.

Need the help of a pro? Learn more about professional photography.

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน