คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
กฎ

ภาษีและการรับเงินของเจ้าของที่พัก

ข้อมูลในบทความนี้ใช้กับการรับเงินของเจ้าของที่พัก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีและการรับเงินของผู้ช่วยเจ้าของที่พัก

ในฐานะเจ้าของที่พักที่ได้รับเงินจาก Airbnb เราอาจขอข้อมูลผู้เสียภาษีของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบในการรายงานภาษี หากไม่มีข้อมูลภาษีของคุณ หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐอาจขอให้เราหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กำหนดในบางกรณี

เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลีกเลี่ยงปัญหาในการรับเงินหรือถูกบล็อคปฏิทิน โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อเพิ่มข้อมูลผู้เสียภาษี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระภาษีเงินได้ของประเทศได้จากลิงค์ในส่วนถัดไป

การเพิ่มและติดตามข้อมูลภาษีและการรับเงิน

เพิ่มและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและการรับเงินได้ที่นี่:

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หากได้รับคำขอให้ส่งข้อมูลผู้เสียภาษีและยังไม่ได้ส่ง เราอาจต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดรับเงินของคุณ เพื่อนำส่งให้หน่วยงานภาษีที่เกี่ยวข้อง โดยหักจากยอดรับเงินของเจ้าของประกาศสำหรับการจองแต่ละรายการ

ในบางกรณี เราอาจต้องระงับการรับเงินจนกว่าจะได้รับข้อมูลผู้เสียภาษีของคุณ

เพิ่มข้อมูลผู้เสียภาษีเลย

ประเทศที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

Airbnb อาจต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากยอดรับเงินในประเทศต่อไปนี้:

โปรดทราบ: เพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ของ Airbnb ในการรายงานและปฏิบัติตามข้อกำหนดในประเทศต่างๆ เราอาจขอให้คุณส่งข้อมูลผู้เสียภาษีมากกว่า 1 ประเทศ ในกรณีนี้ คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มภาษีสำหรับแต่ละประเทศ

        การดูรายละเอียดภาษี

        ดูยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ในแดชบอร์ดรายได้ และในหน้ารายละเอียดการจอง ยอดภาษีที่หักไปทั้งหมดจะแสดงในเอกสารภาษีที่เราออกให้ เพื่อให้คุณนำไปใช้ตอนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

        การดูภาษีหัก ณ ที่จ่าย

        ในหน้าการรับเงินของเจ้าของที่พัก ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะแสดงอยู่ในส่วนการหักเงิน ซึ่งคำนวณจากค่าห้องพักทุกคืนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อัตราภาษีจะแตกต่างกันไปตามหน่วยงานจัดเก็บภาษีและข้อมูลผู้เสียภาษีที่คุณให้ไว้

        หมายเหตุ: บรรทัดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในสหรัฐอเมริกาจะแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายของเจ้าของประกาศเท่านั้น หากมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายของผู้ช่วยเจ้าของที่พัก ระบบจะไม่แสดงในหน้ารายละเอียดการจอง

        ตัวอย่าง

        ยอดที่ผู้เข้าพักจ่าย:

        $13.00 x 1 คืน

        $13.00

        ค่าบริการผู้เข้าพัก

        $1.84

        ภาษีที่พัก

        $0.20

        ยอดรวม (ดอลลาร์สหรัฐ)

        $15.04

        ยอดรับเงินของเจ้าของที่พัก:

        ค่าห้องพัก 1 คืน

        $13.00

        การหักเงิน:

        ค่าบริการเจ้าของที่พัก (3.0%)

        -$0.39

        ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในสหรัฐอเมริกา ($13.00 x 24.0%)

        -$3.12

        ยอดรวม (ดอลลาร์สหรัฐ)

        $9.49

        เพิ่มข้อมูลผู้เสียภาษี

        หากต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เสียภาษี ให้ไปที่ส่วนภาษีในบัญชีผู้ใช้

        เมื่อเราได้รับและตรวจสอบข้อมูลผู้เสียภาษีแล้ว และพบว่าไม่จำเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือต้องหักในอัตราที่ต่ำลง เราจะหยุดหรือลดเปอร์เซ็นต์การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากยอดเงินที่คุณจะได้รับ

        ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ความช่วยเหลือด้านภาษี

        บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

        บทความที่เกี่ยวข้อง

        • เจ้าของที่พัก

         ทำไม Airbnb จึงขอข้อมูลผู้เสียภาษี

         Airbnb ต้องรวบรวมข้อมูลผู้เสียภาษี เพื่อการคำนวณภาษีและรายงานข้อมูลตามข้อบังคับในหลายประเทศ
        • เจ้าของที่พัก

         เจ้าของที่พักต้องเสียภาษีอะไรบ้าง?

         กฎระเบียบด้านภาษีอาจมีความซับซ้อนและแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค เราจึงรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นไว้เป็นแนวทาง
        • เจ้าของที่พัก

         เอกสารภาษีจาก Airbnb

         คุณอาจได้รับแบบฟอร์มภาษีจาก Airbnb ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลผู้เสียภาษีที่ส่งให้ Airbnb และปัจจัยอื่นๆ
        ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
        เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน