ข้ามไปยังเนื้อหา
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

ในฐานะเจ้าของที่พัก ฉันจะเปลี่ยนแปลงการจองที่ยืนยันแล้วได้อย่างไร?

หากต้องเปลี่ยนแปลงการจองที่ยืนยันแล้ว ก็ส่งคำขอเปลี่ยนแปลงถึงผู้เข้าพักของคุณได้ การเปลี่ยนแปลงที่ขอได้จะมี วันที่จอง ราคา จำนวนผู้เข้าพัก และที่พัก (หากคุณมีที่พักมากกว่า 1 แห่ง)

  1. ไปที่การจองของคุณ
  2. คลิกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้างๆ การจองที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
  3. เลือกเปลี่ยนแปลงการจอง
  4. คลิกส่งการเปลี่ยนแปลง

หากผู้เข้าพักรับคำขอ การจองก็จะได้รับการอัพเดทและจะมีการเรียกเก็บเงินหรือคืนเงินผู้เข้าพัก หากจำเป็น หากผู้เข้าพักปฏิเสธหรือไม่ตอบกลับ การจองจะยังเหมือนเดิม

มีข้อควรทราบบางประการเกี่ยวกับการส่งคำขอเปลี่ยนแปลง:

  • นโยบายยกเลิกการจองของคุณจะบังคับใช้กับวันเข้าพักใหม่
  • หากเลยวันที่จองไปแล้ว ก็จะขอเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้
  • หากต้องการแก้ไขคำขอเปลี่ยนแปลง จะต้องทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำอีกครั้ง โดยลบคำขอเดิมออก แล้วส่งคำขอใหม่
  • หากคุณเปลี่ยนแปลงราคาที่พัก ราคาที่ปรากฏในการจองใหม่ก็จะเปลี่ยนตามด้วย
  • เช็คว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยื่นขอหรือตอบตกลงนั้นไม่ขัดกับการตั้งค่าปัจจุบันของที่พัก
  • หากต้องการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้เข้าพัก ก็ทำได้โดยตรงจากศูนย์แก้ปัญหา

หมายเหตุ: สำหรับการจองในอินเดีย ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการจองที่ส่งผลให้ราคาที่พักเพิ่มขึ้น หากต้องการทำเช่นนั้น จะต้องยกเลิกการจองที่มีอยู่แล้วก่อน แล้วทำรายการจองใหม่ตามราคาที่เพิ่มขึ้น