คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี
เจ้าของที่พัก

หยุดใช้งาน ปิดประกาศ หรือปิดใช้งานที่พัก

หากต้องการหยุดรับการจองใหม่และลบที่พักออกจากผลการค้นหาก็ทำได้ เลือกวิธีจัดการที่พักที่เหมาะกับคุณ

 • หยุดใช้งานที่พักในช่วงเวลาที่กำหนด (จะนานเท่าไรก็ตามใจเลย!)
 • ปิดประกาศที่พักจนกว่าจะพร้อมเปิดรับการจองอีกครั้ง
 • ปิดใช้งานหากไม่ต้องการให้เช่าที่พักอีกต่อไป (แต่ยังต้องให้เช่าตามการจองที่ยืนยันแล้วทั้งหมด)

หากหยุดใช้งานหรือปิดประกาศ คุณยังต้องให้เช่าที่พักตามการจองที่ยืนยันแล้ว

การหยุดใช้งาน

วิธีหยุดใช้งานและซ่อนที่พักจากผลการค้นหาในช่วงเวลาที่กำหนด:

 1. ไปยังที่พัก แล้วเลือกที่พักที่ต้องการ
 2. ใต้ข้อมูลทั่วไปของที่พัก ไปที่สถานะที่พัก แล้วคลิกแก้ไข
 3. คลิกหยุดใช้งาน แล้วเลือกวันเริ่มต้นและสิ้นสุด
 4. คลิกบันทึก

การปิดประกาศชั่วคราว

หากต้องการลบที่พักออกจากผลการค้นหาอย่างไม่มีกำหนด:

 1. ไปยังที่พัก และเลือกที่พักที่ต้องการ
 2. ใต้พื้นฐานที่พัก ไปที่สถานะที่พัก แล้วคลิกแก้ไข
 3. คลิกปิดประกาศ และเลือกเหตุผลที่จะปิด
 4. แตะปิดประกาศ

การปิดใช้งานถาวร

หากต้องการปิดใช้งานที่พักของคุณโดยถาวร:

 1. ไปยังที่พัก และเลือกที่พักที่ต้องการ
 2. ใต้พื้นฐานที่พัก ไปที่สถานะที่พัก แล้วคลิกแก้ไข
 3. คลิกปิดใช้งาน และเลือกเหตุผลที่จะปิด
 4. คลิกปิดใช้งาน

โปรดทราบว่าการปิดใช้งานที่พักจะไม่มีผลต่อรีวิวที่คุณหรือผู้เข้าพักเขียนถึงกัน โดยจะยังคงแสดงให้เห็นในโพรไฟล์สาธารณะ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง