ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  หยุดใช้งาน ปิดประกาศ หรือปิดใช้งานที่พัก

  หากต้องการหยุดรับการจองใหม่และลบที่พักออกจากผลการค้นหาก็ทำได้ เลือกวิธีจัดการที่พักที่เหมาะกับคุณ

  • หยุดใช้งานที่พักในช่วงเวลาที่กำหนด (จะนานเท่าไรก็ตามใจเลย!)
  • ปิดประกาศที่พักจนกว่าจะพร้อมเปิดรับการจองอีกครั้ง
  • ปิดใช้งานหากไม่ต้องการให้เช่าที่พักอีกต่อไป (แต่ยังต้องให้เช่าตามการจองที่ยืนยันแล้วทั้งหมด)

  หากหยุดใช้งานหรือปิดประกาศ คุณยังต้องให้เช่าที่พักตามการจองที่ยืนยันแล้ว

  การหยุดใช้งาน

  วิธีหยุดใช้งานและซ่อนที่พักจากผลการค้นหาในช่วงเวลาที่กำหนด:

  1. ไปยังที่พัก แล้วเลือกที่พักที่ต้องการ
  2. ใต้ข้อมูลทั่วไปของที่พัก ไปที่สถานะที่พัก แล้วคลิกแก้ไข
  3. คลิกหยุดใช้งาน แล้วเลือกวันเริ่มต้นและสิ้นสุด
  4. คลิกบันทึก

  การปิดประกาศชั่วคราว

  หากต้องการลบที่พักออกจากผลการค้นหาอย่างไม่มีกำหนด:

  1. ไปยังที่พัก และเลือกที่พักที่ต้องการ
  2. ใต้พื้นฐานที่พัก ไปที่สถานะที่พัก แล้วคลิกแก้ไข
  3. คลิกปิดประกาศ และเลือกเหตุผลที่จะปิด
  4. แตะปิดประกาศ

  การปิดใช้งานถาวร

  หากต้องการปิดใช้งานที่พักของคุณโดยถาวร:

  1. ไปยังที่พัก และเลือกที่พักที่ต้องการ
  2. ใต้พื้นฐานที่พัก ไปที่สถานะที่พัก แล้วคลิกแก้ไข
  3. คลิกปิดใช้งาน และเลือกเหตุผลที่จะปิด
  4. คลิกปิดใช้งาน

  โปรดทราบว่าการปิดใช้งานที่พักจะไม่มีผลต่อรีวิวที่คุณหรือผู้เข้าพักเขียนถึงกัน โดยจะยังคงแสดงให้เห็นในโพรไฟล์สาธารณะ

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?

  บทความที่เกี่ยวข้อง