ข้ามไปยังเนื้อหา
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

ฉันจะคำนวณการรับเงินได้อย่างไร?

การรับเงินที่คุณจะได้รับนั้นเป็นอัตรารายคืนหักค่าบริการเจ้าของที่พัก หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินของคุณ โปรดไปที่ประวัติการทำธุรกรรม

ผู้เข้าพักต้องจ่ายค่าบริการให้ Airbnb นอกเหนือจากค่าที่พักของคุณ ดังนั้นราคารวมที่ผู้เข้าพักเห็นจึงสูงกว่าการรับเงินของคุณ

ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่อาจส่งผลต่อการรับเงินของคุณ:

  • อาจมีการใช้ส่วนลดรายสัปดาห์หรือส่วนลดรายเดือนกับการจอง
  • อาจมีการใช้การตั้งราคาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือราคาตั้งเองกับการจอง
  • มีการปัดเศษเป็นยอดจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดสำหรับชำระให้ผู้ช่วยเจ้าของที่พัก
  • หากมี อาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เข้ากับค่าบริการ Airbnb

หากคุณได้รับข้อซักถามเกี่ยวกับการจอง แต่ต้องการเรียกเก็บค่าที่พักในราคาอื่น คุณสามารถส่งข้อเสนอพิเศษให้ผู้เข้าพักได้

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงราคาของการจองที่รับแล้ว คุณจะต้องส่งคำขอถึงผู้เข้าพักของคุณ