คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี
เจ้าของที่พัก

อัพเดทปฏิทินเจ้าของที่พัก

การอัพเดทสถานะปฏิทินอยู่เสมอเป็นวิธีจัดการการจองและหลีกเลี่ยงการยกเลิกที่ดีที่สุด โดยทำเครื่องหมายวันที่ว่าว่างหรือบล็อค ผู้สนใจเข้าพักจะได้รู้แน่ชัด

วิธีตั้งวันว่างหรือบล็อคไม่ให้จอง:

 1. ไปที่ปฏิทินแล้วเลือกที่พัก
 2. เลือกวันที่หรือช่วงวันที่
 3. ใต้สถานะว่าง ให้เลือกว่างหรือบล็อค
 4. คลิกบันทึก

คุณจะเห็นวันที่ว่างอยู่ปรากฏเป็นสีขาวในปฏิทิน ส่วนวันที่ไม่ว่างจะเป็นสีเทาหากระบบบล็อคโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคุณเป็นคนบล็อค จะขึ้นเป็นเครื่องหมายขีดฆ่า

หมายเหตุ: เจ้าของที่พักจะเลิกบล็อควันไหนในปฏิทินก็ได้ ยกเว้นวันที่คุณเป็นผู้ยกเลิกหรือวันที่จองผ่านปฏิทินที่ลิงค์หรือซิงค์ไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิทินที่ลิงค์และซิงค์ที่ด้านล่าง

สาเหตุที่ปฏิทินอาจถูกบล็อค

หากวันที่บนปฏิทินของคุณถูกบล็อค ก็อาจเป็นเพราะ:

 • การตั้งค่าที่พัก: คุณกำหนดได้ว่าจะให้แจ้งเตือนล่วงหน้าหรือต้องการเวลาเตรียมที่พักระหว่างการจองนานแค่ไหน แล้วปฏิทินของคุณจะบล็อควันที่ให้เหมาะกับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ (เช่น ต้องใช้เวลาทำความสะอาดแบบพิเศษ 48 ชั่วโมงระหว่างการจอง) ดูวิธีตั้งเวลาเตรียมที่พักระหว่างการจอง
 • ปฏิทินอื่นๆ: คุณอาจลิงค์ปฏิทินกับที่พักหลายแห่ง หรือซิงค์ปฏิทิน Airbnb กับปฏิทินของเว็บไซต์อื่น ในกรณีนี้ ระบบจะบล็อคปฏิทินของคุณ เพื่อไม่ให้ผู้เข้าพักรายอื่นจองที่พักซ้ำ
 • คำขอเดินทางที่รอดำเนินการ: หากมีคำขอเดินทางที่รอดำเนินการอยู่ ระบบจะบล็อควันนั้นจนกว่าคุณจะยอมรับหรือปฏิเสธคำขอ หากคุณไม่ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง ระบบจะยังคงบล็อควันดังกล่าวไว้จนกว่าคุณจะไปเลิกบล็อคเอง หากอยากให้แจ้งเตือนเกี่ยวกับคำขอเดินทางที่รอดำเนินการ ก็ปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือน
 • ได้
 • การจองที่ยืนยันแล้ว: เมื่อคุณรับคำขอจอง ระบบจะบล็อควันที่จองในปฏิทินโดยอัตโนมัติ
 • การจองที่ยกเลิกแล้ว: หากคุณยกเลิกการจองที่ยืนยันแล้ว ระบบจะยังคงบล็อควันที่จองไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณยกเลิกการจอง
 • คำขอเดินทางที่หมดอายุ: หากคำขอเดินทางหมดอายุก่อนคุณจะตอบกลับ ระบบจะบล็อควันที่ขอจองโดยอัตโนมัติ โดยคุณเลิกบล็อควันดังกล่าวได้เองบนปฏิทิน
 • ข้อมูลไม่เพียงพอ: Airbnb บล็อคปฏิทินของคุณได้หากคุณยังไม่ได้ให้ข้อมูลบัญชีที่จำเป็นทั้งหมด จึงต้องเช็คให้แน่ใจว่าข้อมูลทุกอย่างเป็นข้อมูลล่าสุด

ข้อซักถามหรือคำเชิญมีผลต่อสถานะว่างอย่างไร

 • ผู้เข้าพักอาจซักถามเกี่ยวกับวันที่อยากจองก่อนส่งคำขอ: วันที่ผู้เข้าพักสนใจจะยังว่างอยู่ในปฏิทิน ผู้เข้าพักคนอื่นๆ ก็ยังส่งข้อซักถามมาได้จนกว่าคุณจะได้รับคำขอเดินทางที่รอดำเนินการ หากคุณส่งคำเชิญให้จองที่พักและไม่ได้เปิดให้จองทันที ระบบจะบล็อควันที่คุณเสนอไปโดยอัตโนมัติจนกว่าผู้เข้าพักจะจอง หรือจนกว่าคำเชิญจะหมดอายุหลังจาก 24 ชั่วโมง แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน
 • หากส่งคำเชิญและเปิดการจองทันทีไว้ด้วย: คุณเลือกบล็อควันเหล่านั้นได้จนกว่าผู้เข้าพักจะจอง หรือจนกว่าคำเชิญจะหมดอายุหลังจาก 24 ชั่วโมง แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าพักมีโอกาสจอง แต่ถ้าเปลี่ยนใจ ก็ยกเลิกคำเชิญให้จองได้ทุกเมื่อ

ดูเคล็ดลับกลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อช่วยเพิ่มยอดจองได้ในศูนย์ข้อมูล

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน