ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไรและใช้กับฉันอย่างไร

  ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT เป็นภาษีที่จัดเก็บจากมูลค่าสินค้าและบริการ ในแอลเบเนีย เบลารุส ชิลี โคลอมเบีย ไอซ์แลนด์ เม็กซิโก นอร์เวย์ รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย เซอร์เบีย แอฟริกาใต้ สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน บาฮามาส สหภาพยุโรป อุรุกวัย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Airbnb จะเรียกเก็บ VAT จากค่าบริการ

  ในเม็กซิโกและไต้หวัน จะเรียกเก็บ VAT จากค่าที่พักบวกค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มี เช่น ค่าทำความสะอาด ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักเสริม และค่าบริการผู้เข้าพัก ส่วนที่พักและ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ในเม็กซิโกและเกาหลีใต้ จะเรียกเก็บ VAT จากค่าบริการผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมและเจ้าของที่พัก/ผู้จัด (นอกจากจะได้รับยกเว้น)

  Airbnb ยังต้องเก็บ VAT สำหรับค่าบริการจากผู้ใช้ทุกคนที่ทำสัญญากับ Airbnb China ในญี่ปุ่น จะใช้ภาษีผู้บริโภคของญี่ปุ่นหรือ JCT แทน VAT โดยจะใช้กับเจ้าของที่พัก (ผ่านระบบ “Reverse Charge”) และผู้เข้าพัก

  ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ จะใช้ภาษีสินค้าและบริการหรือ GST แทน VAT โดยจะใช้กับทั้งเจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก ส่วนในมาเลเซียจะใช้ภาษีบริการแทน GST หรือ VAT กับค่าบริการผู้เข้าพักและเจ้าของที่พัก

  VAT, JCT และ GST มักคำนวณตามอัตราท้องถิ่นในประเทศที่ลูกค้าพำนักอาศัยหรือสถานที่จัดหาสินค้าและบริการ

  ผู้เข้าพัก

  ระบบจะเรียกเก็บ VAT, JCT, GST หรือภาษีบริการตอนชำระเงิน โดยคิดจากยอดรวมค่าบริการผู้เข้าพักสำหรับการจองแต่ละครั้ง หากคุณเปลี่ยนแปลงการจอง VAT, JCT หรือ GST ก็จะปรับตามค่าบริการที่เปลี่ยนไปด้วย Airbnb จะเรียกเก็บ JCT จากผู้เข้าพักที่อาศัยในญี่ปุ่น (หลังจากนั้น Airbnb จะเป็นผู้รายงานและชำระ JCT) ในกรณีนี้ Airbnb (Airbnb Ireland) ได้จดทะเบียนเป็นธุรกิจต่างประเทศที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย JCT (เลขทะเบียน 00046)

  Airbnb จะเก็บ VAT จากค่าบริการผู้เข้าพักที่อาศัยในไต้หวัน และยังเก็บจากค่าที่พักบวกค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าทำความสะอาด หรือค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักเสริม (ถ้ามี) ของผู้เข้าพักทุกคนที่พักในไต้หวัน (ทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ) และเม็กซิโก Airbnb ต้องเรียกเก็บ VAT สำหรับค่าบริการผู้เข้าพักจากผู้เข้าพักทุกคนที่จองที่พักในเกาหลีใต้

  เจ้าของที่พัก

  ระบบจะหัก VAT, GST หรือภาษีบริการออกจากการรับเงินของคุณ โดยคิดจากยอดรวมค่าบริการเจ้าของที่พักสำหรับการจองแต่ละครั้ง (เว้นแต่จะได้รับยกเว้น) หากมีการเปลี่ยนแปลงการจอง VAT หรือ GST ก็จะปรับตามค่าบริการที่เปลี่ยนไปด้วย

  สำหรับเจ้าของที่พักที่อาศัยในญี่ปุ่น เจ้าของที่พักแต่ละคนมีหน้าที่รายงานและชำระ JCT เพราะบริการให้เช่าที่พักของ Airbnb อยู่ภายใต้ระบบ “Reverse Charge” ตามกฎหมาย JCT (Airbnb จะไม่เรียกเก็บหรือรายงาน/ชำระ JCT ดังกล่าว) ดูคำอธิบายเกี่ยวกับการชำระ JCT ตามระบบ “Reverse Charge” ได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษีของญี่ปุ่น

  โปรดติดต่อสำนักงานภาษีท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาด้านภาษีที่ใกล้ที่สุดเกี่ยวเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางภาษี

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?
  บทความที่เกี่ยวข้อง