คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
กฎ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และเกณฑ์ในการใช้

ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT เป็นภาษีที่จัดเก็บจากมูลค่าสินค้าและบริการ ในบางประเทศอาจเรียกภาษีดังกล่าวว่าภาษีสินค้าและบริการ (GST) ภาษีบริการ หรือภาษีผู้บริโภค (รวมเรียกว่า “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” ในบทความนี้)

Airbnb ต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าบริการ Airbnb สำหรับการจองในประเทศที่เรียกเก็บภาษีจากบริการอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นอยู่กับประเทศที่พำนักอาศัยหรือที่ตั้งของที่พัก

การเพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในบางประเทศ หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงาน และแสดงข้อมูลการทำธุรกรรมด้วยตนเองในแบบขอคืนฯ ขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มในพื้นที่

ไปที่ภาษี ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในบัญชีผู้ใช้ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดรูปแบบเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

สำหรับเจ้าของที่พัก/ผู้จัด

  1. ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่

สำหรับผู้เข้าพักที่จองการเดินทางเพื่อธุรกิจ

  1. ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจที่นี่
  2. คลิกหรือแตะเพื่อเลือกนี่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจใช่ไหม? ตอนส่งคำขอจอง

ดูวิธีค้นหาใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้เข้าพัก

ระบบจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าบริการผู้เข้าพักสำหรับการจอง หากคุณเปลี่ยนแปลงการจอง ภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะปรับตามค่าบริการที่เปลี่ยนไปด้วย

เจ้าของที่พัก

ระบบจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าบริการเจ้าของที่พักสำหรับการจอง หากมีการเปลี่ยนแปลงการจอง ภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะปรับตามค่าบริการที่เปลี่ยนไปด้วย

คุณอาจต้องประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม (หรือภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีที่พัก) สำหรับที่พัก และ/หรือบริการอื่นที่จัดไว้ให้ผู้เข้าพัก ขึ้นอยู่กับประเทศที่พำนักอาศัยหรือที่ตั้งของที่พัก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของที่พัก

หากต้องการความช่วยเหลือในการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว ขอแนะนำให้สอบถามที่ปรึกษาด้านภาษี

คำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลในที่นี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงสถานการณ์ส่วนบุคคล ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้คำแนะนำทางภาษี และไม่ควรนำมาใช้ในการอ้างอิง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษี ขอแนะนำให้สอบถามที่ปรึกษาด้านภาษีหรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่

โปรดทราบว่าเราไม่ได้อัพเดทข้อมูลนี้แบบเรียลไทม์ คุณจึงควรตรวจสอบและยืนยันว่ากฎหมาย อัตราภาษี หรือขั้นตอนต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่

ประเทศ

แอลเบเนีย

หากคุณเป็นลูกค้าในแอลเบเนีย ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 20% จากค่าบริการ Airbnb

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

อาร์เมเนีย

หากคุณเป็นลูกค้าในอาร์เมเนีย จะมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 20% จากค่าบริการ Airbnb

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ออสเตรเลีย

หากคุณเป็นลูกค้าในออสเตรเลีย ระบบจะคิด GST 10% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียน GST แล้ว คุณอาจไม่ต้องชำระ GST สำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นภาษี GST โดยระบุหมายเลขธุรกิจของออสเตรเลีย (ABN) ที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียน GST แล้ว

หากว่าหลังจากที่ระบุ ABN แล้ว คุณเลิกจดทะเบียน GST โปรดอัพเดทข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ออสเตรีย

หากคุณเป็นลูกค้าในออสเตรีย ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 20% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

บาฮามาส

หากคุณเป็นลูกค้าในบาฮามาส ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 12% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วในบาฮามาส คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขทะเบียนผู้เสียภาษีของบาฮามาสที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

เบลเยียม

หากคุณเป็นลูกค้าในเบลเยียม ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 21% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

บราซิล

หากคุณเป็นลูกค้าในบราซิล ค่าบริการ Airbnb จะเป็นไปตาม ISS และ PIS/COFINS โดยไม่คำนึงถึงสถานะภาษีของคุณ โปรดทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการ Airbnb ชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะด้านภาษีของรัฐบาลกลางภายใต้โปรแกรมพิเศษที่สร้างขึ้นตามข้อกฎหมาย 14.148/2021

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

บัลแกเรีย

หากคุณเป็นลูกค้าในบัลแกเรีย ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 20% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

แคนาดา

หากคุณเป็นลูกค้าในแคนาดา ระบบจะคิด GST 5% จากค่าบริการ Airbnb

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ชิลี

หากคุณเป็นลูกค้าในชิลี ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 19% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในชิลีแล้ว คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขทะเบียนผู้เสียภาษีของชิลีที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

โปรดทราบว่าหากคุณแจ้งเลขทะเบียนผู้เสียภาษีของชิลีไว้ เราอาจต้องส่งข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีของชิลี ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบภาษีมูลค่าเพิ่มของชิลี

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

โคลอมเบีย

หากคุณเป็นลูกค้าในโคลอมเบีย ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 19% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในโคลอมเบียแล้ว คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขทะเบียนผู้เสียภาษีของโคลอมเบียที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

โปรดทราบว่าเราอาจต้องแจ้งข้อมูลที่แสดงว่าคุณเป็นลูกค้าของ Airbnb ให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีของโคลอมเบีย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีโคลอมเบียได้ที่นี่ หรือจะตรวจสอบจากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษีก็ได้

คอสตาริกา

หากคุณเป็นลูกค้าในคอสตาริกา ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 13% จากค่าบริการ Airbnb โดยไม่คำนึงถึงสถานภาพทางภาษีของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

โครเอเชีย

หากคุณเป็นลูกค้าในโครเอเชีย ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 25% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ไซปรัส

หากคุณเป็นลูกค้าในไซปรัส ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 19% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

สาธารณรัฐเช็ก

หากคุณเป็นลูกค้าในสาธารณรัฐเช็ก ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 21% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

เดนมาร์ก

หากคุณเป็นลูกค้าในเดนมาร์ก ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 25% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

อียิปต์ 

หากคุณเป็นลูกค้าในอียิปต์ ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 14% จากค่าบริการ Airbnb โดยไม่คำนึงถึงสถานภาพทางภาษีของคุณ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

เอสโตเนีย

หากคุณเป็นลูกค้าในเอสโตเนีย ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 22% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ฟินแลนด์

หากคุณเป็นลูกค้าในฟินแลนด์ ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 24% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ฝรั่งเศส

หากคุณเป็นลูกค้าในฝรั่งเศส ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 20% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

เยอรมนี

หากคุณเป็นลูกค้าในเยอรมนี ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 19% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

จอร์เจีย

หากคุณเป็นลูกค้าในจอร์เจีย ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 18% จากค่าบริการ Airbnb

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

กรีซ

หากคุณเป็นลูกค้าในกรีซ ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 24% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ฮังการี

หากคุณเป็นลูกค้าในฮังการี ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 27% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ไอซ์แลนด์

หากคุณเป็นลูกค้าในไอซ์แลนด์ ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 24% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VSK/VASK) ที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

อินโดนีเซีย

หากคุณเป็นลูกค้าในอินโดนีเซีย ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 11% จากค่าบริการ Airbnb

ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (NPWP) ที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ไอร์แลนด์

ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าหรือธุรกิจจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในไอร์แลนด์ ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 23% จากค่าบริการ Airbnb

ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่นี่

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

อิตาลี

หากคุณเป็นลูกค้าในอิตาลี ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 22% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานด้านภาษี

ญี่ปุ่น

หากคุณเป็นผู้เข้าพักในญี่ปุ่น ระบบจะคิดภาษีผู้บริโภค (JCT) 10% จากค่าบริการ Airbnb โดยไม่คำนึงถึงสถานภาพทางภาษี

หากคุณเป็นเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น จะต้องรายงานและชำระภาษีการบริโภคของญี่ปุ่นสำหรับค่าบริการเจ้าของที่พัก Airbnb ภายใต้ระบบ “Reverse Charge” ตามกฎหมาย JCT Airbnb จะไม่เรียกเก็บหรือรายงาน JCT เกี่ยวกับค่าบริการเจ้าของที่พัก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษีของญี่ปุ่น

เคนยา

หากคุณเป็นลูกค้าในเคนยา ระบบจะคิดภาษีขาย 16% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

คอซอวอ

หากคุณเป็นลูกค้าในคอซอวอ ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 18% จากค่าบริการ Airbnb

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ลัตเวีย

หากคุณเป็นลูกค้าในลัตเวีย ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 21% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ลิทัวเนีย

หากคุณเป็นลูกค้าในลิทัวเนีย ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 21% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ลักเซมเบิร์ก

หากคุณเป็นลูกค้าในลักเซมเบิร์ก ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 17% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

มาเลเซีย

หากคุณเป็นลูกค้าในมาเลเซีย ระบบจะคิดภาษีบริการ 8% จากค่าบริการ Airbnb โดยไม่คำนึงถึงสถานภาพทางภาษี

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

มอลตา

หากคุณเป็นลูกค้าในมอลตา ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 18% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

เม็กซิโก

หากคุณเป็นลูกค้าในเม็กซิโก ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 16% จากค่าบริการ Airbnb โดยไม่คำนึงถึงสถานภาพทางภาษี

โปรดทราบว่าหากคุณเป็นเจ้าของที่พัก Airbnb อาจต้องเก็บและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าที่พักทั้งหมดในนามของคุณ รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของเม็กซิโก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบภาษีและข้อผูกพันกับ Airbnb ในเม็กซิโกได้ที่นี่ หรือตรวจสอบได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

มอลโดวา

หากคุณเป็นลูกค้าในมอลโดวา ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 20% จากค่าบริการ Airbnb

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

เนเธอร์แลนด์

หากคุณเป็นลูกค้าในเนเธอร์แลนด์ ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 21% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

นิวซีแลนด์

หากคุณเป็นลูกค้าในนิวซีแลนด์ ระบบจะคิด GST 15% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียน GST แล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระ GST สำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลข IRD ที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียน GST แล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

นอร์เวย์

หากคุณเป็นลูกค้าในนอร์เวย์ ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 25% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

โปแลนด์

หากคุณเป็นลูกค้าในโปแลนด์ ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 23% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

โปรตุเกส

หากคุณเป็นลูกค้าในโปรตุเกส ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 23% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

โรมาเนีย

หากคุณเป็นลูกค้าในโรมาเนีย ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 19% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ซาอุดีอาระเบีย

หากคุณเป็นลูกค้าในซาอุดีอาระเบีย ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 15% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (TRN) ที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

เซเนกัล

หากคุณเป็นลูกค้าในเซเนกัล ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 18% จากค่าบริการ Airbnb

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

เซอร์เบีย

หากคุณเป็นลูกค้าในเซอร์เบีย ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 20% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (PIB) ที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

สิงคโปร์

หากคุณเป็นลูกค้าในสิงคโปร์ ระบบจะคิด GST 9% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียน GST แล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระ GST สำหรับค่าบริการ Airbnb ระบุเลขทะเบียน GST ที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียน GST แล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

สโลวาเกีย

หากคุณเป็นลูกค้าในสโลวาเกีย ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 20% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

สโลวีเนีย

หากคุณเป็นลูกค้าในสโลวีเนีย ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 22% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

แอฟริกาใต้

หากคุณเป็นลูกค้าในแอฟริกาใต้ ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 15% จากค่าบริการ Airbnb

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

เกาหลีใต้

หากสถานที่ที่ต้องการจองอยู่ในเกาหลีใต้ ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนขอคืน ระบุเลขทะเบียนธุรกิจ (BRN) ที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

สเปน

หากคุณเป็นลูกค้าในสเปน ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 21% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

สวีเดน

หากคุณเป็นลูกค้าในสวีเดน ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 25% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

สวิตเซอร์แลนด์

ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าหรือธุรกิจจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสวิตเซอร์แลนด์ ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 8.1% จากค่าบริการ Airbnb

ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่นี่

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ไต้หวัน

หากคุณเป็นลูกค้าในไต้หวัน ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% จากค่าบริการ Airbnb

ดูภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าที่พักจากการจองที่พักในไต้หวันได้ที่นี่

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

แทนซาเนีย

หากคุณเป็นลูกค้าในแทนซาเนีย ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 18% จากค่าบริการ Airbnb ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สำนักงานสรรพากรแทนซาเนีย

ไทย

หากคุณเป็นลูกค้าในไทย ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) ที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ตุรกี

หากคุณเป็นลูกค้าในตุรกี ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 18% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ยูกันดา

หากคุณเป็นลูกค้าในยูกันดา ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 18% จากค่าบริการ Airbnb โดยไม่คำนึงถึงสถานภาพทางภาษี

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ยูเครน

หากคุณเป็นลูกค้าในยูเครน ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 20% จากค่าบริการ Airbnb

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

หากคุณเป็นลูกค้าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TRN) ที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

สหราชอาณาจักร

หากคุณเป็นลูกค้าในสหราชอาณาจักร ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 20% จากค่าบริการ Airbnb

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือเป็นการเข้าพักเพื่อธุรกิจ คุณอาจไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ Airbnb แต่อาจต้องแสดงรายการตอนยื่นแบบฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่นี่ เพื่อให้เราทราบว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

อุรุกวัย

หากคุณเป็นลูกค้าในอุรุกวัย ระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 22% จากค่าบริการ Airbnb โดยไม่คำนึงถึงสถานภาพทางภาษี

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน