ข้ามไปยังเนื้อหา
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

อัตราการตอบกลับและเวลาตอบกลับคืออะไรและคำนวณอย่างไร?

อัตราการตอบกลับและเวลาตอบกลับจะวัดว่าคุณตอบกลับข้อซักถามและคำขอจองรวดเร็วและสม่ำเสมอเพียงใด ดูอัตราการตอบกลับของคุณได้ในแดชบอร์ดซึ่งอยู่ในส่วนสถานะเจ้าของที่พักดีเด่น

คุณควรให้ความสำคัญกับอัตราการตอบกลับเพราะมีผลต่อสถานะเจ้าของที่พักดีเด่นและตำแหน่งในการค้นหา ส่วนเวลาตอบกลับจะเป็นแนวทางให้ผู้เข้าพักรู้ว่าคุณตอบกลับเร็วเพียงใด แต่มีผลต่อสถานะเจ้าของที่พักน้อยกว่า

อัตราการตอบกลับ

อัตราการตอบกลับคือ เปอร์เซ็นต์ที่คุณตอบกลับข้อซักถามและคำขอจองใหม่ (ไม่ว่าจะเป็นการรับ/เสนอการจอง หรือปฏิเสธ) ภายใน 24 ชั่วโมงใน 30 วันที่ผ่านมา

หากผู้เข้าพักส่งข้อซักถาม คำถาม หรือข้อความใดก็ตามที่ไม่ใช่คำขอจอง ผ่านช่องทางติดต่อเจ้าของที่พัก คุณจะต้องตอบข้อซักถามนั้นภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อรักษาอัตราการตอบกลับ หากผู้เข้าพักส่งคำขอจอง คุณจะต้องรับหรือปฏิเสธภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อรักษาอัตราการตอบกลับ

การคำนวณอัตราการตอบกลับเพื่อกำหนดสถานะเจ้าของที่พักดีเด่นจะแตกต่างไปและอิงจากการตอบกลับในช่วง 365 วันที่ผ่านมา

การปรับปรุงอัตราการตอบกลับ

ปรับปรุงอัตราการตอบกลับและเวลาตอบกลับด้วยการทำสิ่งต่อไปนี้โดยเร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อซักถามหรือคำขอจอง:

  • รับหรือปฏิเสธคำขอจอง
  • เสนอการจองหรือปฏิเสธคำขอการเดินทาง
  • ตอบกลับข้อซักถามใหม่จากผู้เข้าพัก

การตอบกลับหลังจาก 24 ชั่วโมงไปแล้วถือเป็นการตอบกลับล่าช้า ซึ่งจะไปลดอัตราการตอบกลับและเพิ่มเวลาตอบกลับของคุณ อัตราการตอบกลับยังส่งผลต่อตำแหน่งในผลการค้นหาด้วย

อัตราการตอบกลับจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อความติดตามระหว่างเจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก คุณจึงไม่ต้องส่งข้อความปิดท้ายในบทสนทนาเพื่อรักษาอัตราการตอบกลับ

เวลาตอบกลับ

เวลาตอบกลับคือ เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตอบกลับข้อความใหม่ทั้งหมดใน 30 วันที่ผ่านมา

การปรับปรุงเวลาตอบกลับ

ปรับปรุงอัตราการตอบกลับและเวลาตอบกลับด้วยการทำสิ่งต่อไปนี้โดยเร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อซักถามหรือคำขอจอง:

  • รับหรือปฏิเสธคำขอจอง
  • เสนอการจองหรือปฏิเสธคำขอการเดินทาง
  • ตอบกลับข้อซักถามใหม่จากผู้เข้าพัก

การตอบกลับหลังจาก 24 ชั่วโมงไปแล้วถือเป็นการตอบกลับล่าช้า ซึ่งจะไปลดอัตราการตอบกลับและเพิ่มเวลาตอบกลับของคุณ

อัตราการตอบกลับจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อความติดตามระหว่างเจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก ไม่จำเป็นต้องส่งข้อความปิดท้ายในบทสนทนาเพื่อรักษาเวลาตอบกลับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากได้รับชุดข้อความใหม่น้อยกว่า 10 ชุดในช่วง 30 วันที่ผ่านมา อัตราการตอบกลับและเวลาตอบกลับก็จะเป็นไปตามชุดข้อความล่าสุด 10 ชุดในช่วง 90 วันที่ผ่านมา