ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ
  ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

  ฉันจะใช้ PayPal เพื่อรับชำระเงินได้อย่างไร

  ตอนนี้ PayPal ใช้เป็นวิธีรับเงิน Airbnb ได้ในบางประเทศเท่านั้น หากต้องการดูว่าใช้งานได้หรือไม่ ให้มองหาวิธีนี้เมื่อเพิ่มวิธีรับเงิน หาก PayPal ปรากฏขึ้นในประเทศที่คุณเลือก ก็จะเชื่อมโยงบัญชี PayPal ที่มีอยู่เป็นวิธีรับเงินได้

  การเชื่อมโยงบัญชี PayPal

  คุณต้องมีบัญชี PayPal อยู่ก่อนจึงจะใช้ PayPal เป็นวิธีรับเงินได้สำเร็จ เปิดใช้งานบัญชี PayPal แล้วเชื่อมโยงกับอีเมลก่อนเพิ่มเป็นวิธีรับเงิน Airbnb ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PayPal รวมถึงวิธีการสร้างบัญชีที่ PayPal.com

  PayPal อาจกำหนดให้เจ้าของที่พักยืนยันบัญชีโดยส่งบัตรประจำตัวหรือหลักฐานยืนยันที่อยู่เพิ่มเติมไปให้ หากข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้กับคุณ การจ่ายเงินที่เกิดขึ้นระหว่างการยืนยัน PayPal จะเพิ่มเข้าไปในบัญชีเมื่อผ่านการตรวจสอบจาก PayPal แล้ว ในช่วงเวลาดังกล่าว Airbnb จะแจ้งให้ทราบทางอีเมลว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  เมื่อเพิ่ม PayPal เป็นวิธีรับเงิน Airbnb โปรดตรวจสอบว่าคุณกรอกอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ไว้ถูกต้อง

  การรับเงิน

  PayPal ให้คุณรับเงินเข้าบัญชี PayPal โดยตรงได้เลย เมื่อวิธีรับเงินพร้อมใช้งาน Airbnb จะเพิ่มการรับเงินไว้ในบัญชี PayPal ซึ่งคุณดูและเข้าถึงยอดเงินได้จากเว็บไซต์ของ PayPal

  หลังจากAirbnb ดำเนินการส่งเงินให้คุณโดยปกติแล้ว PayPal จะส่งเงินเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ