ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ
  อัพเดท COVID-19
  หากต้องการดูตัวเลือกการยกเลิกและการคืนเงิน โปรดเลือกการจองจากหน้าการเดินทาง นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเราจะมีผลกับการจองบางรายการเท่านั้น หากการจองของคุณมีกำหนดเช็คอินหลังวันที่ 15 สิงหาคม โปรดกลับมาเช็คข้อมูลอัพเดทที่หน้านี้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2020

  สถานะการจองที่พักแต่ละสถานะหมายความว่าอย่างไร

  หากคุณต้องการดูสถานะการจอง ให้ไปที่กล่องข้อความของคุณแล้วดูชุดข้อความที่ใช้ติดต่อกับผู้เข้าพักหรือเจ้าของที่พัก

  เมื่อทราบสถานะแล้ว คุณสามารถดูรายละเอียดของสถานะนั้นๆ ได้ด้านล่างนี้

  สถานะการจอง

  ข้อซักถาม: ผู้เข้าพักส่งข้อความสอบถามวันเข้าพักกับเจ้าของที่พักแต่ยังไม่ได้ส่งคำขอจอง เจ้าของที่พักสามารถตอบกลับได้ด้วยการส่งข้อความ, เสนอการจอง, ส่งข้อเสนอพิเศษ หรือปฏิเสธวันเข้าพักที่ซักถามมา

  คำขอจอง: ผู้เข้าพักส่งข้อความหาเจ้าของที่พักด้วยการส่งคำขอจองที่พักในวันที่หนึ่งๆ เจ้าของที่พักต้องตอบกลับด้วยการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอภายใน 24 ชั่วโมงก่อนที่คำขอจะหมดอายุ

  ค้างอยู่: ผู้เข้าพักรอให้เจ้าของที่พักตอบกลับคำขอจอง โดยเจ้าของที่พักมีเวลาตอบกลับ 24 ชั่วโมงก่อนที่คำขอจะหมดอายุ

  รับแล้ว: เจ้าของที่พักยอมรับคำขอจองของผู้เข้าพักแล้วหรือมีการยอมรับคำขอโดยอัตโนมัติด้วยการจองทันที ซึ่ง Airbnb ได้เรียกเก็บเงินเต็มจำนวนจากผู้เข้าพักและการจองก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว

  ถูกปฏิเสธ: เจ้าของที่พักปฏิเสธคำขอจองจากผู้เข้าพัก ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ จากผู้เข้าพัก

  หมดอายุ: เจ้าของที่พักใช้เวลานานกว่า 24 ชั่วโมงในการตอบกลับคำขอจองที่ค้างอยู่ หากเจ้าของที่พักต้องการตอบรับคำขอที่หมดอายุไปแล้ว ก็จะต้องส่งเสนอการจองหรือข้อเสนอพิเศษ หรือผู้เข้าพักจะต้องส่งคำขอจองใหม่

  ถูกยกเลิก: เจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพักยกเลิกการจองที่ยืนยันแล้ว

  เสนอการจอง: ผู้เข้าพักได้ติดต่อเจ้าของที่พักเกี่ยวกับวันที่จะเข้าพัก และเจ้าของที่พักได้ตอบกลับด้วยการเชิญให้จองที่พักตามวันที่นั้น หากผู้เข้าพักยอมรับคำขอเสนอการจองภายใน 24 ชั่วโมง การจองของพวกเขาก็จะได้รับการยืนยัน

  ข้อเสนอพิเศษ: ผู้เข้าพักได้ติดต่อเจ้าของที่พักเกี่ยวกับวันที่จะเข้าพัก และเจ้าของที่พักได้ตอบกลับด้วยการเชิญให้จองที่พักตามวันที่นั้นในราคาที่ต่างไปจากที่แสดงบนปฏิทิน หากผู้เข้าพักยอมรับข้อเสนอพิเศษภายใน 24 ชั่วโมง การจองของพวกเขาก็จะได้รับการยืนยัน

  กำลังรอการชำระเงิน: เจ้าของที่พักเลือกยอมรับคำขอจองจากผู้เข้าพักแต่ยังไม่ได้รับการชำระเงิน ผู้เข้าพักมีเวลา 24 ชั่วโมงในการอัพเดทข้อมูลการชำระเงินเพื่อยืนยันการจอง ถ้าไม่เช่นนั้นการจองจะถูกยกเลิกโดยไม่มีโทษ

  ต้องดำเนินการ: ผู้เข้าพักส่งคำขอจองให้กับเจ้าของที่พักที่กำหนดว่าผู้เข้าพักต้องได้รับการยืนยันตัวแล้ว แต่ผู้เข้าพักยังไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนนั้น คำขอจึงอยู่ในสถานะรอจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่ามีการยืนยันตัวตนแล้ว

  ปิดแล้ว: ผู้เข้าพักไม่ต้องการหาที่พักในวันที่ขออีกต่อไป

  เป็นไปไม่ได้: ผู้เข้าพักติดต่อเจ้าของที่พักเกี่ยวกับวันที่จะเข้าพัก และเจ้าของที่พักตอบกลับด้วยการส่งข้อเสนอพิเศษหรือเสนอการจองแล้วแต่วันที่จะเข้าพักบางวันหรือทั้งหมดนั้นไม่ว่างอีกต่อไปบนปฏิทินของเจ้าของที่พัก

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?