ข้ามไปยังเนื้อหา
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

ฉันจะปฏิเสธข้อซักถามหรือคำขอจองได้หรือไม่?

คุณมีสิทธิปฏิเสธคำขอจองหรือข้อซักถามเกี่ยวกับการจองหากไม่สะดวกให้เช่าที่พัก แต่ควรทำภายใน 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะตอบรับหรือปฏิเสธ ระบบจะนำเวลาที่ใช้ในการตอบกลับมาคำนวณอัตราการตอบกลับ

ในกรณีที่ปฏิเสธ คุณเลือกได้ว่าจะบล็อควันที่ในปฏิทินไว้ตามเดิมหรือยกเลิกการบล็อคเพื่อให้ผู้เข้าพักคนอื่นจองได้ หมั่นอัพเดทปฏิทิน ระบบจะได้ส่งแต่คำขอจองในช่วงที่คุณสะดวกให้เช่าที่พัก

หากเปลี่ยนใจและต้องการให้เช่าที่พักที่ปฏิเสธไป ก็ขอให้ผู้เข้าพักส่งคำขอมาใหม่ หรือไม่ก็ส่งข้อเสนอพิเศษหรือข้อเสนอการจองให้ผู้เข้าพัก