คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
กฎ

หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายการค้า

Airbnb มีหน้าที่ให้บริการชุมชน รวมถึงโฮสต์ ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม พาร์ทเนอร์ และผู้อื่นที่ใช้งานหรือเข้ามาสัมผัสแพลตฟอร์มและบริการของเรา โดยหน้าที่หนึ่งในการให้บริการชุมชน คือการปกป้องเครื่องหมายการค้าและแบรนด์ของเรา เราไม่อยากให้ชุมชนหรือใครก็ตามสับสนว่า Airbnb รับรอง ควบคุม หรือจัดการบริการอื่น จึงออกแบบหลักเกณฑ์มาปกป้องแบรนด์ และช่วยให้คุณแชร์ข้อมูลของ Airbnb อย่างมีความรับผิดชอบ

หลักเกณฑ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการ การใช้บริการของ Airbnb ถือว่าคุณยอมรับหลักเกณฑ์นี้ รวมถึงเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายอื่นๆ

1. เครื่องหมายการค้าของ Airbnb

เครื่องหมายการค้าของ Airbnb ได้แก่ ชื่อและโลโก้ Airbnb โลโก้ Bélo แบดจ์เจ้าของที่พักดีเด่น และ Aircover ตลอดจนสโลแกน ไอคอน โลโก้ กราฟิกดีไซน์ และตัวบ่งชี้อื่นๆ ที่สื่อถึง Airbnb หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา แบรนด์ของเราสื่อถึงความพยายามที่เราทุ่มเทสุดใจ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกบริการที่มอบให้คุณนั้นดีที่สุด เราจึงปกป้องแบรนด์อย่างเข้มงวด โดยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ของเราในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ห้ามมิให้ใช้โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือไอคอน Airbnb รวมถึงโลโก้ Bélo เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Airbnb

2. การใช้ชื่อ Airbnb

ถึงคุณจะใช้เครื่องหมายการค้าของ Airbnb ก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้ แต่ก็ยังพูดถึงหรือใช้ชื่อ Airbnb ได้ เพื่ออธิบายบริการที่คุณนำเสนอตามข้อเท็จจริง หากคุณจะพูดถึงเรา โปรดอย่าลืมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้:

  นำเสนอรายละเอียดและข้อเท็จจริง

  ควร

  • ควรพูดถึง “Airbnb” ในลักษณะที่แสดงให้เห็นสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Airbnb หรือเนื้อหาของคุณอย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องเท่านั้น
  • ใช้ “Airbnb” ในข้อความส่วนเนื้อหาเท่านั้น (ห้ามใช้ในหัวเรื่องและพาดหัว เป็นต้น) โดยต้องมีขนาด แบบอักษร สี และสไตล์เดียวกันกับข้อความที่เหลือ

  ไม่ควร

  • อย่าอ้างถึง “Airbnb” ในลักษณะที่สื่อได้ว่าเป็นหุ้นส่วน รวมถึงให้การสนับสนุนหรือรับรอง
  • อย่าใช้คำว่า “Airbnb” บ่อยเกินความจำเป็นเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Airbnb ในเนื้อหาตามข้อเท็จจริง หากตัด “Airbnb” ออก แล้วข้อความหรือประโยคยังมีความหมายเหมือนเดิม ก็ควรตัดออกเลย

  ตัวอย่าง

   มีรายละเอียดและตรงไปตรงมา

   มีปัญหา ทำให้เข้าใจผิด

   เราเป็นบริษัทจัดการที่พักที่ให้บริการที่พักหลายแห่งใน Airbnb

   เราเป็นบริษัทจัดการ Airbnb

   เราให้บริการทำความสะอาดระดับมืออาชีพสำหรับที่พักใน Airbnb

   บริการทำความสะอาด Airbnb ระดับมืออาชีพ

   เราเชี่ยวชาญเรื่องที่พักใน Airbnb

   ผู้เชี่ยวชาญ Airbnb

   เคล็ดลับสู่การเป็นเจ้าของที่พัก Airbnb

   งานสัมมนาเจ้าของที่พัก Airbnb

   หลีกเลี่ยงข้อมูลที่สับสน

   ควร

   • ใช้ชื่อ โลโก้ และอัตลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงสีและแบบอักษร (หรือตัวอักษร) ที่แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าและองค์ประกอบของแบรนด์ Airbnb

   ไม่ควร

   • อย่าใช้โลโก้ Bélo ไม่ว่าจะรูปแบบใด รวมถึงการใช้แยกหรือร่วมกับชื่อธุรกิจ เครื่องหมายการค้า ชื่อบัญชีโซเชียลมีเดีย หรือคำสามัญ
   • ห้ามใช้ “Airbnb”, “Air”, “bnb” หรือคำที่คล้ายกันในชื่อเว็บไซต์ ชื่อธุรกิจ ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนโดเมน ชื่อในโซเชียลมีเดีย สินทรัพย์ของแบรนด์ ฯลฯ
   • อย่านำสีเราช์ที่เป็นอัตลักษณ์ของ Airbnb ไปใช้ในเนื้อหาของคุณ รวมถึงในเครื่องหมายการค้า โลโก้ การออกแบบ หรือองค์ประกอบอื่นๆ ของแบรนด์ด้วย

   ตัวอย่าง

   เหมาะ

   ไม่เหมาะ

   Bob’s Best Island Rental

   Airbnbike

   Red's Rental Cleaning

   Sunbnb

   Anna’s Island Escape

   Sun BnB

   rentmyskihaus.com

   Bikebandb หรือ Bikeb&b

   Bike and Stay Rentals

   nicebnb.com

   STR Management Co

   airmansion

   สำหรับบริษัทจัดการที่พัก

   หากต้องการโฆษณาบริษัทจัดการที่พักระยะสั้นของคุณ คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นด้วย โปรดอย่าบอกว่าตนเองเป็น “บริษัทจัดการ Airbnb” หรืออ้างว่ามี “ใกล้ชิดเป็นพิเศษ” กับ Airbnb ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้สับสนว่าคุณเป็นบริษัทในเครือ Airbnb คุณบอกได้ว่าเป็นผู้จัดการหรือให้บริการที่พักที่ลงประกาศใน Airbnb แต่ Airbnb ไม่ควรเป็นเนื้อหาหลักของเว็บไซต์หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ ของคุณ

   หากใช้เว็บไซต์ คุณต้องลงข้อความเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ว่า “[ชื่อบริษัท] เป็นบุคคลที่ 3 ซึ่งดำเนินการอิสระและไม่มีความเกี่ยวข้องหรือรับรองโดย Airbnb หรือบริษัทในเครือ” หากคุณมีเครื่องคำนวณรายได้ แบบฟอร์มติดต่อ หรือวิธีอื่นๆ ในการเก็บข้อมูลผู้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณ โปรดแสดงคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างชัดเจนใต้ปุ่ม CTA

   สำหรับพาร์ทเนอร์

   พาร์ทเนอร์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจะใช้เครื่องหมายการค้าของเรา หากได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของเราแล้ว คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้แบรนด์ล่าสุดที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ Airbnb ซึ่งจะคอยตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเกณฑ์หลักหรือเพิ่มเติม

   บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

   บทความที่เกี่ยวข้อง

   ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
   เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน