คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
กฎ

หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายการค้า

Airbnb มีหน้าที่ให้บริการชุมชน รวมถึงโฮสต์ ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม พาร์ทเนอร์ และผู้อื่นที่ใช้งานหรือเข้ามาสัมผัสแพลตฟอร์มและบริการของเรา โดยหน้าที่หนึ่งในการให้บริการชุมชน คือการปกป้องเครื่องหมายการค้าและแบรนด์ของเรา เราไม่อยากให้ชุมชนหรือใครก็ตามสับสนว่า Airbnb รับรอง ควบคุม จัดการ หรือให้สิทธิบริการอื่น จึงออกแบบหลักเกณฑ์มาปกป้องแบรนด์ และช่วยให้คุณแชร์ข้อมูลของ Airbnb อย่างมีความรับผิดชอบ

หลักเกณฑ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการของเรา การใช้บริการของ Airbnb ถือว่าคุณยอมรับหลักเกณฑ์นี้ รวมถึงเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายอื่นๆ

1. เครื่องหมายการค้าของ Airbnb

เครื่องหมายการค้าของ Airbnb ได้แก่ ชื่อและโลโก้ Airbnb โลโก้ Bélo แบดจ์เจ้าของที่พักดีเด่น และ Aircover ตลอดจนสโลแกน ไอคอน โลโก้ กราฟิกดีไซน์ และตัวบ่งชี้อื่นๆ ที่สื่อถึง Airbnb หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา แบรนด์ของเราสื่อถึงความพยายามที่เราทุ่มเทสุดใจ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกบริการที่มอบให้คุณนั้นดีที่สุด เราจึงปกป้องแบรนด์อย่างเข้มงวด โดยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ของเราในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

ห้ามมิให้ใช้โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือไอคอน Airbnb รวมถึงโลโก้ Bélo เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือทีมกฎหมายของ Airbnb, Inc. ยกเว้นการนำ “Airbnb” ไปใช้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในส่วนที่ 2 ด้านล่าง

หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายการค้าของ Airbnb ที่ทำให้เกิดความสับสน

ควร

 • ใช้ชื่อ โลโก้ และอัตลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงสี แบบอักษร หรือตัวอักษรที่แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าและองค์ประกอบของแบรนด์ Airbnb

ไม่ควร

 • อย่าใช้โลโก้ Bélo ไม่ว่าจะรูปแบบใด รวมถึงการใช้แยกหรือร่วมกับชื่อธุรกิจ เครื่องหมายการค้า ชื่อบัญชีโซเชียลมีเดีย หรือคำสามัญ
 • อย่าใช้ “Airbnb” “Air” “bnb” “b&b” หรือคำที่คล้ายกันในชื่อเว็บไซต์ ชื่อธุรกิจ ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนโดเมน ชื่อในโซเชียลมีเดีย สินทรัพย์ของแบรนด์ ฯลฯ
 • อย่านำสีเราช์ที่เป็นอัตลักษณ์ของ Airbnb ไปใช้ในเนื้อหาของคุณ รวมถึงในเครื่องหมายการค้า โลโก้ การออกแบบ หรือองค์ประกอบอื่นๆ ของแบรนด์ด้วย
 • อย่าใช้ “Airbnb” แทน “ที่พักระยะสั้น” หรือคำที่คล้ายกัน

ตัวอย่าง

ใช่

ไม่ใช่…

Bob’s Best Island Rental

Airbnbike

Red's Rental Cleaning

Sunbnb หรือ Sun Bnb

Anna’s Island Escape

BNB Teacher

rentmyskihaus.com

Bikebandb หรือ Bikeb&b

Bike and Stay Rentals

nicebnb.com

STR Management Co

airmansion

2. การใช้ชื่อ “Airbnb”

คุณอาจพูดถึงหรือใช้ชื่อ "Airbnb" (บริษัท) เพื่ออธิบายบริการที่คุณนำเสนอตามข้อเท็จจริงได้ หากคุณจะพูดถึงเรา โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้:

นำเสนอรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง

ควร

 • ควรพูดถึง “Airbnb” ในลักษณะที่แสดงให้เห็นสัมพันธ์ระหว่างคุณกับบริษัท และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากหรือได้รับอนุญาตจาก Airbnb เช่น “โฮสต์ Airbnb” “ที่พัก Airbnb” “แอพ Airbnb” และอื่นๆ
 • ใช้ “Airbnb” ในข้อความส่วนเนื้อหาเท่านั้น (ห้ามใช้ในหัวเรื่องและพาดหัว เป็นต้น) โดยต้องมีขนาด แบบอักษร สี และสไตล์เดียวกันกับข้อความที่เหลือ

ไม่ควร

 • อย่าอ้างถึง “Airbnb” ในลักษณะที่สื่อได้ว่าเป็นหุ้นส่วน ผู้ให้การสนับสนุน หรือการรับรอง รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของชื่อธุรกิจ และ/หรือคำที่มีแบรนด์ (เช่น “การจัดการที่พัก Airbnb”)
 • อย่าใช้คำว่า “Airbnb” อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Airbnb ตามข้อเท็จจริงบ่อยเกินความจำเป็น หากตัด “Airbnb” ออก แล้วข้อความหรือประโยคยังมีความหมายเหมือนเดิม ก็ควรตัดออกเลย
 • อย่าใช้ “Airbnb” ในการบรรยายว่าเป็นที่พักระยะสั้น ที่พักชั่วคราว หรือการจัดการที่พักโดยทั่วไป

ใช้อย่างถูกต้อง

ควร

 • เขียนว่า “Airbnb” โดยมี “A” ตัวใหญ่ตัวเดียว ไม่ใช่ “AirBNB” “AirBnB” หรือ “AirBnb” และไม่ควรแยกคำเป็น “Air BNB” หรือ “Air B&B”

ไม่ควร

 • อย่าลด เพิ่ม หรือเติมแต่งคำนอกเหนือจาก “Airbnb” เช่น ห้ามใช้ “Abb” “Airbnb-ish” “Airbnb-er”
 • อย่าใช้ “Airbnb” เป็นคำกริยา
 • ขอย้ำอีกครั้งว่าอย่าใช้ “Airbnb” ในการบรรยายว่าเป็นที่พักระยะสั้น ที่พักชั่วคราว หรือการจัดการที่พักโดยทั่วไป

ตัวอย่าง

ถูกต้อง: มีรายละเอียดและตรงไปตรงมา

ไม่ถูกต้อง: สร้างความสับสน ทำให้เข้าใจผิด

เราเป็นบริษัทจัดการที่พักที่เชี่ยวชาญด้านที่พัก Airbnb

เราเป็นบริษัทจัดการ Airbnb

เราให้บริการทำความสะอาดระดับมืออาชีพสำหรับที่พัก Airbnb

บริการทำความสะอาด Airbnb ระดับมืออาชีพ

เคล็ดลับสู่การเป็นเจ้าของที่พัก Airbnb

โปรแกรมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Airbnb

ตั้งตารอที่จะเป็นโฮสต์ Airbnb

เรากำลังจะเปิดบ้าน Airbnb

ฉันยื่นสมัครงานไว้ที่ Airbnb

เราใช้บ้านที่ยอดเยี่ยมนี้เป็น Airbnb

กลุ่มโซเชียลมีเดียสำหรับโฮสต์ Airbnb

กลุ่มโฮสต์ Airbnb ใน[เมือง/ประเทศ]

สำหรับบริษัทจัดการที่พัก

หากต้องการโฆษณาบริษัทจัดการที่พักระยะสั้น คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นด้วย โปรดอย่าบอกว่าตนเองเป็น “บริษัทจัดการ Airbnb” หรืออ้างว่ามี “ความใกล้ชิดเป็นพิเศษ” กับ Airbnb ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้สับสนว่าคุณเป็นบริษัทในเครือ Airbnb คุณบอกได้ว่าเป็นผู้จัดการหรือให้บริการที่พักที่ลงประกาศใน Airbnb แต่ Airbnb ไม่ควรเป็นเนื้อหาหลักของเว็บไซต์หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ ของคุณ

หากใช้เว็บไซต์ คุณต้องลงข้อความเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ว่า “[ชื่อบริษัท] เป็นบุคคลที่ 3 ซึ่งดำเนินการอิสระและไม่มีความเกี่ยวข้องหรือรับรองโดย Airbnb, Inc. หรือบริษัทในเครือ” หากคุณมีเครื่องคำนวณรายได้ แบบฟอร์มติดต่อ หรือวิธีอื่นๆ ในการเก็บข้อมูลผู้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณ โปรดแสดงคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างชัดเจนใต้ปุ่ม CTA

สำหรับพาร์ทเนอร์

พาร์ทเนอร์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน จึงจะนำเครื่องหมายการค้าของเราไปใช้ได้ หากได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของเราแล้ว คุณจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ล่าสุดเกี่ยวกับตราสินค้า ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ Airbnb ซึ่งจะคอยตอบข้อสงสัยต่างๆ ทั้งเกณฑ์หลักและเกณฑ์เสริม

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน