คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
ข้อกำหนดทางกฎหมาย
ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม

โปรแกรมสนับสนุนผู้เข้าพักในสถานการณ์ COVID

ในเดือนมกราคมปี 2022 Airbnb ประกาศจัดตั้งโปรแกรมสนับสนุนผู้เข้าพักในสถานการณ์ COVID (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “โปรแกรม”) เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้ผู้เข้าพักที่แผนการจองได้รับผลกระทบจากมาตรการ COVID ของรัฐในการจำกัดการเดินทาง ดังระบุไว้ด้านล่าง

Airbnb ยินดีสนับสนุนเงินทุน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้โปรแกรม เพื่อช่วยให้ผู้เข้าพักผ่านพ้นความท้าทายที่ไม่ธรรมดาเหล่านี้ โดยจะดูแลตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โปรแกรมจะสิ้นสุดลงเมื่อเงินทุนทั้งหมดได้รับการจัดสรรแล้ว หรือในวันที่ 30 เมษายน 2022 แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

กรณีต่างๆ ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของ Airbnb จะไม่มีสิทธิภายใต้โปรแกรมนี้ (รวมถึงกรณีที่ผู้เข้าพักติดเชื้อ COVID-19)

การจองที่ยกเลิกแล้ว และมีสิทธิได้รับการเยียวยา

การจองที่ยกเลิกไปแล้วจะต้องเข้าเกณฑ์ต่อไปนี้ทุกข้อ:

 • การจองที่พักมีกำหนดเช็คอินตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2021
 • ผู้เข้าพักยกเลิกเอง (ก) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2021 (ข) ก่อนเช็คอินและภายใน 45 วันก่อนเช็คอิน และ (ค) ภายในวันที่สิ้นสุดโปรแกรม และ
 • ยกเลิกเนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางที่เข้าเกณฑ์ซึ่งรัฐบาลกำหนดหลังทำการจอง

รูปแบบมาตรการจำกัดการเดินทางของรัฐบาลที่ได้รับการคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองเฉพาะมาตรการจำกัดการเดินทางต่อไปนี้ในสถานการณ์ COVID:

 • คำสั่งปิดชายแดน เก็บตัวในที่พักอาศัย หรือล็อคดาวน์ที่ห้ามมิให้:
  • เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของผู้เข้าพักโดยไม่จำเป็น หรือ
  • เดินทางออกจากพื้นที่ต้นทางของผู้เข้าพักโดยไม่จำเป็น
 • มีข้อกำหนดใหม่หรือเพิ่มเติมให้นักเดินทางทุกคนจากพื้นที่ต้นทางต้องกักตัวหรือแยกกักตัวเองเมื่อมาถึงปลายทาง

ซึ่งรวมถึงกรณีที่ปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัวอยู่แล้วขณะจองที่พัก แต่มีการเพิ่มข้อกำหนดหลังจากจองไปแล้วหรือก่อนวันเช็คอิน เช่น สถานที่ปลายทางมีข้อกำหนดให้กักตัว 7 วันบังคับใช้อยู่ขณะจองที่พัก แต่ได้ขยายเวลากักตัวเป็น 14 วันในภายหลัง การจองก็อาจมีสิทธิได้รับการเยียวยา

แต่ไม่รวมถึงกรณีที่มีข้อกำหนดการกักตัวหรือแยกกักตัวเองมีผลเฉพาะกับผู้เข้าพักบางราย (หรือบางกลุ่ม) เท่านั้น และไม่มีผลกับนักเดินทางทั่วไปทุกคนจากพื้นที่ต้นทาง และไม่รวมถึงกรณีที่ผู้เข้าพักต้องกักตัวหรือแยกกักตัวเองในพื้นที่ต้นทางก่อนออกเดินทางไปยังปลายทาง (เช่น ผู้เข้าพักเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย COVID-19)

โปรดทราบว่าโปรแกรมนี้จะครอบคลุมมาตรการจำกัดการเดินทางที่ไม่มีผล ณ เวลาจองเท่านั้น เช่น ผู้เข้าพักมีแผนเดินทางไปอิสราเอลโดยมีกำหนดเช็คอินในเดือนธันวาคม และจองที่พักแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ต่อมาอิสราเอลเริ่มจำกัดการเดินทางภายในประเทศเนื่องจากไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน การจองดังกล่าวจะมีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม แต่หากมาตรการจำกัดการเดินทางดังกล่าวมีผลบังคับใช้อยู่แล้วขณะจองที่พัก ผู้เข้าพักจะไม่มีสิทธิได้รับการเยียวยาภายใต้โปรแกรมนี้

ประเภทการจองที่ไม่มีสิทธิ

การจองต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับการเยียวยาภายใต้โปรแกรม:

 • การจอง Airbnb Luxe
 • การจอง Airbnb สำหรับการทำงาน
 • การจองเอ็กซ์พีเรียนซ์
 • การจองโดยผู้เข้าพักที่พำนักอาศัยในจีนแผ่นดินใหญ่

วิธีขอเยียวยา

หากการจองมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้างต้น ก็ติดต่อทีมสนับสนุนชุมชนของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และจะต้องส่งหลักฐานว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์จริง โดยเราต้องได้รับคำขอเยียวยาภายใน 90 วัน นับจากวันที่ยกเลิกการจอง

หากเราพบว่ามีการฉ้อโกง หลอกลวง หรือละเมิดเงื่อนไขการให้บริการหรือเงื่อนไขการให้บริการชำระเงิน Airbnb ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอ ถอนการเยียวยา ระงับหรือยกเลิกบัญชีของผู้เข้าพัก หรือดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม

รูปแบบการเยียวยาที่มี

หากโปรแกรมยังมีเงินทุนเพียงพอและเราพิจารณาแล้วว่าการจองเข้าเกณฑ์การเยียวยา ผู้เข้าพักจะมีสิทธิได้รับคูปองเดินทางแบบใช้ครั้งเดียวมูลค่า 50% ของค่าที่พักที่ไม่ได้รับคืน เช่น หากผู้เข้าพักยกเลิกการจองมูลค่า $500 และได้รับเงินคืนภายใต้นโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก $250 ผู้เข้าพักจะมีสิทธิได้รับคูปองเดินทาง $125 (50% ของส่วนที่ไม่ได้รับคืน) โดยจะไม่มีผลกระทบต่อเงินที่เจ้าของที่พักจะได้รับจากการจองนี้

Airbnb คาดว่าจะตรวจสอบคำขอตามลำดับที่ได้รับ ทุกคูปองเดินทางที่ออกภายใต้โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่โปรแกรมมี

จะได้รับคูปองการเดินทางตอนไหน

หากเราพิจารณาแล้วว่าการจองเข้าเกณฑ์การเยียวยาและโปรแกรมยังมีเงินทุนเพียงพอ ผู้เข้าพักจะได้รับคูปองการเดินทางในบัญชีภายใน 7-10 วันทำการ ดูคูปองการเดินทางได้ใน โพรไฟล์ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ > การชำระเงินและการรับเงิน > เครดิตและคูปอง

วิธีขอคูปองการเดินทางหลายใบ

หากผู้เข้าพักมีการจองที่มีสิทธิมากกว่า 1 รายการ ก็ส่งคำขอสำหรับแต่ละการจองได้ Airbnb ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนคูปองการเดินทางที่ผู้เข้าพักคนหนึ่งจะได้รับภายใต้โปรแกรมนี้

ข้อกำหนดการใช้คูปองเดินทาง

คูปองนี้เป็นแบบใช้ครั้งเดียวและขอเงินคืนไม่ได้ โดยใช้สำหรับการจองที่มีกำหนดเช็คอินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2023 เท่านั้น และใช้ได้เฉพาะกับการจองที่พักใน Airbnb หากผู้เข้าพักยกเลิกการจองที่ใช้คูปอง จะใช้คูปองดังกล่าวไม่ได้อีก คูปองนี้แลกเป็นเงินสดหรือบัตรของขวัญ หรือใช้กับการจองที่ชำระเงินก่อนหน้านี้ไม่ได้ และจะโอนหรือใช้ร่วมกับข้อเสนอ คูปอง หรือส่วนลดอื่นๆ ไม่ได้ Airbnb ขอสงวนสิทธิการเยียวยาใดๆ รวมถึงการยกเลิกคูปองนี้ในกรณีที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกง ใช้ในทางที่ผิด ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการหรือเงื่อนไขการให้บริการชำระเงิน หรือเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค

โปรแกรมเป็นอย่างไร

Airbnb จัดตั้งโปรแกรมสนับสนุนผู้เข้าพักในสถานการณ์ COVID เพื่อช่วยเหลือชุมชนผู้เข้าพักในช่วงที่มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นทั่วโลก ทุกรายละเอียดของโปรแกรม รวมถึงคุณสมบัติของผู้เข้าพัก จะเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การตัดสินใจของ Airbnb ภายใต้โปรแกรมนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันต่อผู้เข้าพัก แต่จะไม่กระทบต่อสิทธิตามสัญญาหรือตามกฎหมายอื่นๆ เช่น สิทธิภายใต้นโยบายการคืนเงินให้ผู้เข้าพัก นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย หรือนโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก และจะไม่กระทบต่อสิทธิในการเริ่มต้นดำเนินการทางกฎหมายที่ผู้เข้าพักอาจมี

ดูรายละเอียดโปรแกรมล่าสุดได้ที่หน้านี้ และเราจะโพสต์อัพเดทให้เมื่อโปรแกรมสิ้นสุดลง เฉพาะการจองที่ยกเลิกภายในวันที่สิ้นสุดโปรแกรมจะมีสิทธิได้รับการเยียวยา เนื่องจากการระบาดและสถานการณ์ยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เราจะคอยติดตามโปรแกรมและอาจขยาย หยุดชั่วคราว ปรับเปลี่ยน หรือยุติโปรแกรม ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน