ข้ามไปยังเนื้อหา
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

ลักษณะการทำงานของภาษีสำหรับผู้เข้าพักเป็นอย่างไร

ในบางกรณี ผู้เข้าพัก Airbnb อาจต้องเสียภาษี

เจ้าของที่พักบางรายต้องเรียกเก็บภาษีตามกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งเราแนะนำให้รวมภาษีนั้นไว้ในราคาการจองที่พัก แต่ว่าบางรายอาจกำหนดให้ผู้เข้าพักจ่ายภาษีโดยตรงเมื่อเช็คอิน เราขอให้เจ้าของที่พักชี้แจงเกี่ยวกับภาษีที่ต้องเรียกเก็บไว้ในรายละเอียดที่พักรวมถึงแจ้งให้ผู้เข้าพักทราบก่อนจองด้วย

ในบางสถานที่ Airbnb มีข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่รัฐในการเรียกเก็บและคืนภาษีท้องถิ่นแทนเจ้าของที่พัก ภาษีนั้นจะแตกต่างกันไปและอาจรวมการคำนวณตามอัตราตายตัวหรืออัตราเปอร์เซ็นต์ จำนวนผู้เข้าพัก จำนวนคืน หรือประเภทที่พักที่จองโดยขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น เมื่อคุณจองที่พักในสถานที่เหล่านี้ ภาษีท้องถิ่นที่เรียกเก็บจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อชำระเงินและแสดงอยู่ในใบเสร็จรับเงินเมื่อการจองของคุณได้รับการยืนยัน

นอกจากนี้ Airbnb ยังจำเป็นต้องเรียกเก็บ VAT หรือสิ่งที่เท่าเทียมกัน (เช่น ภาษีการบริโภคในญี่ปุ่น) สำหรับค่าบริการในประเทศที่เก็บภาษีสำหรับบริการที่จัดหาให้ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยทุกประเทศในสหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น และแอลเบเนีย

Airbnb ยังต้องเรียกเก็บ VAT สำหรับค่าบริการจากผู้ใช้ทุกรายที่ทำสัญญากับ Airbnb จีนด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม