คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
นโยบายชุมชน

ความปลอดภัยของสมาชิกชุมชน

ชุมชนของเราไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมและพฤติกรรมบางอย่าง เพื่อความปลอดภัยในการเข้าพัก ร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

สิ่งที่ได้รับอนุญาต

  • การป้องกันตนเอง: หากถูกทำร้ายร่างกายระหว่างเข้าพักหรือเข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ คุณป้องกันตนเองได้ด้วยกำลังตามสมควรจนกว่าจะพ้นอันตราย
  • อาวุธที่ได้รับอนุญาต: ผู้เข้าพักนำอาวุธครอบครองอย่างถูกกฎหมายหรืออาวุธไม่ร้ายแรงมาได้ แต่ต้องจัดเก็บอย่างปลอดภัยและแจ้งให้เจ้าของที่พักทราบล่วงหน้า ยกเว้นวัตถุระเบิด อุปกรณ์พ่นไฟ หรืออาวุธร้ายแรง เจ้าของที่พักเก็บอาวุธที่ครอบครองอย่างถูกกฎหมายในที่พักได้ แต่ต้องจัดเก็บอย่างปลอดภัย และแจ้งให้ผู้เข้าพักทราบหากเก็บไว้ในจุดที่เห็นง่ายหรือเจอได้ง่าย ดูข้อมูลกฎเกี่ยวกับอาวุธในที่พักเพิ่มเติม

สิ่งที่ไม่อนุญาต

  • การข่มขู่หรือการล่วงละเมิด: ชุมชนของเราจะไม่ยอมรับการข่มขู่ ใช้ความรุนแรง หรือล่วงละเมิดผู้อื่น รวมถึงคนรัก เด็ก สัตว์ และผู้ป่วยหรือผู้พิการด้วย
  • การล่วงละเมิดทางเพศและประพฤติมิชอบ: ห้ามมิให้มีการล่วงละเมิดทางเพศและประพฤติมิชอบทางเพศทุกประเภท เราจะไม่ยอมรับการสัมผัสที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต การหยอกล้อหรือพฤติกรรมส่อไปในทางเพศ หรือการสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือรสนิยมทางเพศ
  • สัตว์อันตรายหรือผิดกฎหมาย: ห้ามครอบครองสัตว์พันธุ์หรือสายพันธุ์ที่ผิดกฎหมายในที่ตั้งของที่พักหรือเอ็กซ์พีเรียนซ์ ต้องกั้นสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ และสัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระหว่างเข้าพักอย่างเหมาะสม และแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจน ไม่จำเป็นต้องแจ้งเกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากเครื่องมือมีไว้สำหรับ "สัตว์อันตราย" ดูข้อมูลกฎเกี่ยวกับสัตว์อันตรายเพิ่มเติม
  • วัตถุระเบิด อุปกรณ์พ่นไฟ หรืออาวุธร้ายแรง: ห้ามมิให้มีสิ่งเหล่านี้ในที่พักหรือเอ็กซ์พีเรียนซ์ แม้จะถูกกฎหมายท้องถิ่นก็ตาม
  • อาวุธที่เก็บไม่มิดชิด/ไม่เปิดเผย ต้องเปิดเผยข้อมูลและจัดเก็บอาวุธที่ครอบครองอย่างถูกกฎหมายตามความเหมาะสมและปลอดภัย

เราพร้อมช่วยเหลือ

หากมีเหตุฉุกเฉิน โปรดขอความช่วยเหลือจากหน่วยบริการฉุกเฉินในพื้นที่หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

เราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หากมีปัญหาด้านความปลอดภัย อ่านวิธีติดต่อเราได้ในศูนย์ช่วยเหลือ

เราให้ความสำคัญกับการขู่ฆ่าตัวตายและการทำร้ายตัวเอง และอาจติดต่อเจ้าหน้าที่ให้เข้าตรวจสอบหากได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่กำลังจะเกิดขึ้น หากคุณหรือผู้อื่นรู้สึกถูกคุกคามหรือไม่ปลอดภัย โปรดขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นลำดับแรก

หากพบเห็นหรือประสบพฤติกรรมที่เชื่อว่าขัดต่อข้อกำหนดหรือนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบ

แม้ว่าแนวปฏิบัติเหล่านี้จะไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ แต่ก็ออกแบบมาเพื่อให้คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายชุมชนของ Airbnb

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน