คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี

การเขียนรีวิว

Want to rave about your recent guest or trip? We love that. Head to Reviews on a web browser to get started.

Requirements:

  • 1,000-word limit
  • Must be submitted within 14 days after checkout
  • Must follow our Review Policy

Thought starters

The best reviews are helpful ones. Think about what you’d want to know before booking a stay or welcoming someone into your place. Highlight things like:

  • Your interactions with your guest, Host, and their associates—were they pleasant and respectful?
  • Anything that made the stay special, EX: cleanliness, personal touches, convenience, amazing coffee
  • Practical info: Was the Host helpful and available? Were you thrilled with the location? Was the listing accurate?

You’ll also have the option to leave private feedback, which will be shared when reviews are posted. Get more detail on how reviews work for stays.

Thought starters

The best reviews are helpful ones. Think about what you’d want to know before booking a stay or welcoming someone into your place. Highlight things like:

  • Your interactions with your guest, Host, and their associates—were they pleasant and respectful?
  • Anything that made the stay special, like cleanliness, personal touches, convenience, amazing coffee
  • Practical info: Was the Host helpful and available? Were you thrilled with the location? Was the listing accurate?

You’ll also have the option to leave private feedback, which will be shared when reviews are posted. Get more detail on how reviews work for stays.

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน