คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี

ประเภทบัตรประจำตัวสำหรับยืนยันตัวตน

ชุมชน Airbnb จะดีได้หรือไม่ สมาชิกต่างต้องรู้จักและไว้ใจกัน เราพยายามหาทางที่จะช่วยให้ชุมชนของเราปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคน

แม้ขั้นตอนยืนยันตัวตนจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์และเราไม่อาจรับประกันตัวตนของบุคคลใดได้ แต่เราไม่หยุดที่จะหาทางให้ทุกคนมั่นใจว่าผู้ใช้ Airbnb เป็นบุคคลตามที่กล่าวอ้างจริงๆ จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีข้อกำหนดให้ยืนยันตัวตนผู้ใช้ Airbnb

โดยปกติชื่อและที่อยู่ตามกฎหมายและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ก็เพียงพอแล้วสำหรับการยืนยันตัวตน แต่บางกรณี เราอาจขอให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ที่มีรูปของคุณอยู่ด้วย

ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติในการยืนยันตัวตน

ประเภทบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้

คุณอาจยืนยันตัวตนได้ด้วยบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ด้านล่างนี้ ขึ้นอยู่กับว่าอาศัยอยู่ที่ไหนและมาจากประเทศอะไร:

 • บัตรประจำตัวประชาชน: ต้องมีชื่อ รูปถ่าย และวันเกิด
 • ใบขับขี่: ใช้ 2 รูป ทั้งรูปด้านหน้าและด้านหลัง
 • พาสปอร์ต: ต้องถ่ายให้เห็นรูปของคุณพร้อมตัวเลขที่อยู่ด้านล่างของหน้าพาสปอร์ต

รูปเซลฟี่

บางครั้งเราอาจขอรูปเซลฟี่เพื่อเปรียบเทียบกับบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ หากถ่ายรูปเซลฟี่ให้ตรงกับบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ไม่ได้ โปรดติดต่อเราเพื่อขอยืนยันตัวตนด้วยวิธีอื่น

หมายเหตุ: โปรดเช็คให้ดีว่าไม่มีรูปคนอื่นในรูปเซลฟี่ก่อนที่จะส่ง

บัตรประจำตัวไม่ถูกต้อง

อย่าใช้บัตรประจำตัวของโรงเรียน วิทยาลัย ห้องสมุด ฟิตเนส หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เอกสารเหล่านี้ไม่ได้ออกโดยรัฐบาล จึงใช้ยืนยันตัวตนของคุณไม่ได้ และเราก็ไม่รับบัตรประจำตัวทหารสำหรับการยืนยันตัวตน

การส่งบัตรประจำตัว

ประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่อนุญาตให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวได้ หรือส่งเป็นรูปถ่ายขนาดมาตรฐานที่ไม่มีการตัดต่อ แต่อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในบางประเทศ ได้แก่ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และอินโดนีเซีย

ส่วนที่อ่านด้วยเครื่องถอดรหัส (MRZ)

บัตรประจำตัวส่วนใหญ่จะมีส่วนที่อ่านได้ด้วยเครื่องถอดรหัส ซึ่งมักจะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าบัตรหรืออยู่หลังบัตร โดยเห็นได้จากการใช้สัญลักษณ์ลูกศร (<) ต่อเนื่อง เช่น <<<<<<<<<<< หากต้องการปิดข้อมูลบางส่วนบนบัตร เช็คให้ดีว่าปิดเฉพาะตัวเลขหรือตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม?

หากบัตรประจำตัวไม่ตรงกับรูปแบบที่กำหนด หรือรูปถ่ายใบหน้าไม่ตรงกับรูปในบัตรประจำตัวที่รัฐบาลเป็นผู้ออก โปรดติดต่อเราเพื่อขอยืนยันตัวตนด้วยวิธีอื่น ตัวอย่าง:

ตัวอย่าง

 • ภาพใบหน้าปัจจุบันไม่ตรงกับบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้
 • ถ่ายรูปเซลฟี่ไม่ได้
 • ปัญหาอื่นๆ

คำแนะนำเกี่ยวกับบัตรประจำตัวในบางภูมิภาค/ประเทศ

เยอรมนี

 • บัตรประจำตัวประชาชน: ปิดเลขเอกสาร 9 หลัก (Serienummer) ด้านหน้าบัตร และเลข Card Access 6 หลัก (Zugangsnummer) ตรงกลางบัตรด้านขวา ส่วนด้านหลังบัตร ให้ปิดเลขเอกสาร 9 หลัก ในส่วนที่อ่านได้ด้วยเครื่องถอดรหัส
 • บัตรผู้มีถิ่นที่อยู่: ปิดเลขเอกสาร 9 หลักที่มุมขวาบนของด้านหน้าบัตร และปิดเลข Card Access 6 หลักที่ด้านล่างซ้าย ส่วนด้านหลังบัตร ให้ปิดเลขเอกสาร 9 หลักในส่วนที่อ่านได้ด้วยเครื่องถอดรหัส

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของรัฐบาลเยอรมนี

เนเธอร์แลนด์

 • พาสปอร์ต: ปิดเลข BSN 9 หลัก (burgerservicenummer) ในส่วนที่อ่านได้ด้วยเครื่องถอดรหัส
 • บัตรประจำตัว: ปิดเลข BSN 9 หลัก เลข BSN อาจอยู่ตรงกลางของด้านหน้าบัตรหรือมุมบนขวาของด้านหลังบัตร ขึ้นอยู่กับวันที่ออกบัตรประจำตัว
 • ใบขับขี่: ปิดเลข BSN 9 หลักตรงมุมบนซ้ายของบัตร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์

  สิงคโปร์

  บัตรประจำตัวประชาชน (NRIC): ปิดเลข NRIC 9 หลักตรงมุมบนขวาของด้านหน้าบัตร ส่วนด้านหลังบัตร ให้ปิดเลข 9 หลักเดียวกันในส่วนที่อ่านได้ด้วยเครื่องถอดรหัส ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและจุดตรวจของสิงคโปร์

  เกาหลีใต้

  ไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประเภทใด จะต้องเห็นวันเดือนปีเกิดชัดเจน

  • บัตรประชาชน: ปิดเลขทะเบียนผู้มีถิ่นที่อยู่ 7 หลักสุดท้ายจากทั้งหมด 13 หลัก (RRN)
  • ใบขับขี่: ปิดเลขทะเบียนผู้มีถิ่นที่อยู่ 7 หลักสุดท้ายจากทั้งหมด 13 หลัก (RRN)
  • พาสปอร์ต: ปิดเลขทะเบียนผู้มีถิ่นที่อยู่ 7 หลัก (เขียนว่า เลขประจำตัว) และเลข 7 หลักเดียวกันในส่วนที่อ่านได้ด้วยเครื่องถอดรหัส

  หมายเหตุ: ถ้าพาสปอร์ตออกหลังวันที่ 21 ธันวาคม 2020 ไม่ต้องปิดข้อมูล เนื่องจากไม่มีการแสดงเลข RRN ในพาสปอร์ต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าแนะนำหนังสือเดินทางของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้

  ญี่ปุ่น

  • ใบขับขี่และพาสปอร์ต: อย่าปิดข้อมูลใดๆ
  • บัตรประจำตัว ("My Number"): โปรดปิดเลข My Number 12 หลักใต้แถบแม่เหล็กที่ด้านหลังบัตร
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานด้านระบบสารสนเทศประจำท้องถิ่นของญี่ปุ่น

  ฮ่องกง

  บัตรประจำตัว: ปิดเลข HKID 7 หรือ 8 หลักเฉพาะมุมล่างขวาเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

  การถ่ายรูปบัตรประจำตัว

  • เช็คให้แน่ใจว่าเป็นรูปสีและเห็นรายละเอียดชัดเจน
  • รูปไม่เล็กเกินไป ไม่เบลอ ไม่หลุดโฟกัส หรือสว่างไม่พอ
  • ต้องเห็นบัตรประจำตัวครบทั้งใบ ขอบไม่หาย
  • ไม่ให้มีวัตถุหรือภาพอื่นๆ ปรากฏในรูป
  • รูปไม่ควรมีสีหรือลวดลายอื่นเกินมา เช่น ผ้าปูโต๊ะ พื้นหลังที่มีสีสัน หรือพื้นหลังที่จะดึงความสนใจจากรูป
   บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

   บทความที่เกี่ยวข้อง

   • ผู้เข้าพัก

    วิธีส่งบัตรประจำตัว

    คุณยืนยันตัวตนได้ด้วยชื่อจริงและที่อยู่ หรือรูปบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้
   • ผู้เข้าพัก

    ยืนยันตัวตน

    เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคุณ ลองดูสิ่งที่เราดำเนินการเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ และรักษาข้อมูลนั้นให้ปลอดภัย
   • ผู้เข้าพัก

    การเทียบรูปถ่าย

    กรณีที่ต้องแชร์บัตรประจำตัวที่มีรูป จะต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนเพื่อให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย
   ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
   เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน