ข้ามไปยังเนื้อหา
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันขอการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ

เมื่อคุณขอการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ เราจะส่งอีเมลให้คุณและจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อนัดหมายคุณกับช่างภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ของคุณ เมื่อช่างภาพตกลงยอมรับงาน และเราจะส่งชื่อของช่างภาพ รวมถึงลิงค์ไปยังโพรไฟล์ Airbnb ไปทางอีเมลของคุณ หลังจากนั้นช่างภาพของคุณจะติดต่อคุณผ่านกล่องข้อความ Airbnb เพื่อนัดเวลาถ่ายภาพ นี่อาจใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ เราจะแจ้งให้คุณทราบหากงานนี้ถูกมอบหมายให้กับช่างภาพคนอื่น หรือหากเราไม่พบช่างภาพในพื้นที่ของคุณ

แม้ว่าเราจะไม่มีตัวอย่างผลงานของช่างภาพ แต่เราได้ทำการสัมภาษณ์ช่างภาพแต่ละรายเพื่อประเมินคุณภาพและรูปแบบการทำงาน และยืนยันว่าพวกเขาได้ทำขั้นตอนการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะนัดหมายให้กับโฮสต์

หากช่างภาพไม่ว่าง

หากไม่มีช่างภาพสามารถถ่ายรูปได้ เราขอแนะนำให้คุณอัพโหลดรูปภาพของคุณเองลงในประกาศของคุณ ช่างภาพทุกคนเป็นช่างภาพที่ทำงานเป็นชิ้นๆ ไป ดังนั้นพวกเขาสามารถตัดสินใจเองได้ว่าจะรับหรือไม่รับงานถ่ายภาพชิ้นใด ไม่มีการรับประกันว่าคุณจะได้รับการถ่ายภาพแบบมืออาชีพถึงแม้ว่าจะมีช่างภาพอยู่ในพื้นที่ของคุณก็ตาม

นัดถ่ายรูป

หากคุณวางแผนที่จะปรับปรุงที่พักของคุณ กรุณาอย่าขอใช้บริการถ่ายภาพจนกว่าคุณจะปรับปรุงแล้วเสร็จ ที่พักแต่ละแห่งมีสิทธิ์ขอใช้บริการนี้ได้เพียงครั้งเดียว และหากเริ่มถ่ายแล้ว จะขอคืนเงินไม่ได้

หากช่างภาพสามารถมาถ่ายรูปได้ พวกเขาจะติดต่อคุณผ่านกล่องข้อความ Airbnb คุณจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและสามารถติดต่อนัดหมายเพื่อนัดถ่ายภาพได้ ให้พยายามติดต่อช่างภาพผ่าน Airbnb หากว่ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นในภายหน้า

หากคุณขอการถ่ายภาพแล้ว คุณสามารถนัดเวลาใหม่หรือยกเลิกได้โดยติดต่อช่างภาพของคุณหรือไปที่ หน้าการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ

หากคุณต้องการนัดเวลาใหม่หรือยกเลิกการถ่ายภาพ โปรดแจ้งให้ช่างภาพทราบอย่างน้อย 24 ชั่วโมง