คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี

เกี่ยวกับ Airbnb.org

Airbnb.org เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ เพื่อจัดหาที่พักพิงฉุกเฉินให้ผู้เดือดร้อนยามวิกฤต

Airbnb ร่วมมือกับชุมชนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนตั้งแต่ปี 2012 ผ่านโครงการ Open Homes และโปรแกรมที่พักเพื่อผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า อันเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิด Airbnb.org องค์กรที่จะทำหน้าที่สานต่อความทุ่มเทนี้และช่วยเหลือผู้คนในวงกว้างขึ้น

Airbnb.org เกี่ยวข้องกับ Airbnb อย่างไร

Airbnb.org เป็นองค์กรอิสระที่มีคณะกรรมการแยกเฉพาะ แต่ Airbnb จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ Airbnb.org เพื่อให้เงินบริจาคของชุมชนช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นในยามวิกฤต

Airbnb.org เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ได้รับยกเว้นภาษี โดยได้รับอนุมัติภายใต้มาตรา 501(c)(3) ตามประมวลกฎหมายภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา เงินบริจาคช่วยเหลือองค์กรที่มีสถานะ 501(c)(3) อาจนำไปลดหย่อนภาษีได้

วิธีที่คุณช่วยได้

คุณสนับสนุน Airbnb.org ได้ด้วยการเอื้อเฟื้อที่พักหรือบริจาคเงินช่วยเหลือ เจ้าของที่พักเลือกได้ว่าจะเอื้อเฟื้อที่พัก Airbnb.org ฟรีหรือจะบริจาคเงินโดยให้หักเปอร์เซ็นต์จากยอดรับเงินแต่ละครั้ง เจ้าของที่พักกลุ่มนี้จะมี แบดจ์ผู้สนับสนุน Airbnb.org อยู่บนหน้าโพรไฟล์ เป็นเครื่องแสดงถึงความเกื้อกูลของเจ้าของที่พัก และช่วยบอกต่อให้ชุมชนของเรารับรู้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน