คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี
โฮสต์

แก้ไขหรือปิดประกาศที่พักใน Airbnb.org

Want to make a change to your listing or take it off Airbnb.org altogether? No problem.

วิธีปิดประกาศที่พักใน Airbnb.org

  1. ไปยังที่พัก แล้วเลือกที่พักที่ต้องการ
  2. คลิกนโยบายและกฎ
  3. ไปยังที่พัก Airbnb.org แล้วคลิกแก้ไข
  4. ยกเลิกการเลือกที่พักนี้ว่างสำหรับผู้เข้าพัก Airbnb.org แล้วคลิกบันทึก

If you created a listing just for Airbnb.org and you don’t want to get requests right now, you can temporarily snooze or deactivate your listing.

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน