คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
ข้อกำหนดทางกฎหมาย

ความเป็นส่วนตัวของ Airbnb

Privacy Policy

Our Privacy Policy explains what personal information we collect, how we use personal information, how personal information is shared, and privacy rights.

Please review the supplemental privacy policies linked within the privacy policy documents, such as for certain Airbnb services, that may be applicable to you.

Supplemental Privacy Policy Documents:

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Airbnb

  ยืนยันตัวตน

  เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคุณ ลองดูสิ่งที่เราดำเนินการเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ และรักษาข้อมูลนั้นให้ปลอดภัย
 • เจ้าของที่พัก

  สร้างรหัสประจำตัวสำหรับเดนมาร์ก

  ตั้งแต่ปีภาษี 2021 เป็นต้นไป เจ้าของที่พักในเดนมาร์กจะต้องมีรหัสประจำตัวจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีของเดนมาร์ก (Skat.dk) จึงจะแชร์ข้อมูลได้ครบถ้ว…
 • เกี่ยวกับการอัพเดทเงื่อนไขของเรา

  โปรดอ่านข้อมูลอัพเดทต่างๆ ในเงื่อนไขของเรา
ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน