ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  แนวปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับการเข้าพักใน Airbnb มีอะไรบ้าง?

  สุขภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในช่วงที่เกิดการระบาดของ COVID-19 เราจึงจัดทำแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 ที่เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักของ Airbnb จะต้องปฏิบัติ โดยเป็นไปตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ คุณควรศึกษาแนวปฏิบัติทั่วไปด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 ติดตามคำแนะนำและมาตรการจำกัดเดินทางของภาครัฐ และปฏิบัติตามคำแนะนำในท้องถิ่นและประเทศ

  แม้ Airbnb จะจัดทำแนวปฏิบัติและโปรแกรมเพื่อช่วยปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย แต่มาตรการเหล่านี้ก็ไม่อาจขจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมด โดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น อายุเกิน 65 ปีหรือมีโรคประจำตัวอย่างโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจ) เราขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และระมัดระวังเป็นพิเศษหากจะจองที่พักหรือเข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์กับ Airbnb ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์

  แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 (จำเป็น)

  สวมหน้ากากและรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

  เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักทุกคนต้องตกลงที่จะ:

  • สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กัน
  • รักษาระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร (6 ฟุต) อยู่เสมอ

  ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติพิเศษในการทำความสะอาดทั้ง 5 ขั้นของ Airbnb หลังการเช็คเอาท์ทุกครั้ง

  เจ้าของที่พักทุกคนต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติพิเศษในการทำความสะอาดของ Airbnb ทั้ง 5 ขั้นตอนหลังจากผู้เข้าพักเช็คเอาท์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

  เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากคุณเป็นผู้เข้าพัก จะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน หากเจ้าของที่พักยกเลิกการจองเนื่องจากคุณไม่ทำตามแนวปฏิบัติเหล่านี้ ในทำนองเดียวกัน หากคุณเป็นเจ้าของที่พัก ก็จะไม่มีสิทธิได้รับเงิน หากผู้เข้าพักยกเลิกการเข้าพักเนื่องจากคุณไม่ทำตามแนวปฏิบัติ ระบบอาจบล็อคปฏิทินหากเจ้าของที่พักที่ไม่ยอมรับแนวปฏิบัติภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2020 เจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพักที่ละเมิดแนวปฏิบัติเหล่านี้ซ้ำๆ อาจถูกลงโทษ ซึ่งรวมถึงการระงับการให้บริการหรือลบบัญชีผู้ใช้ออกจากชุมชน

  แนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางและให้เช่าที่พักในสถานการณ์ COVID-19

  อย่าเดินทางหรือให้เช่าที่พักหากคุณเพิ่งสัมผัสเชื้อหรือมีอาการของ COVID-19

  เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน Airbnb จึงมีนโยบายป้องกัน โดยแนะนำให้เจ้าของที่พัก (รวมถึงทุกคนที่อาจอยู่ในที่พักทั้งก่อนและระหว่างการเข้าพัก) ไม่เข้าไปในที่พักหรือติดต่อใกล้ชิดกับผู้เข้าพัก พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้เข้าพักไม่เช็คอินในกรณีต่อไปนี้:

  • คุณติดเชื้อหรือมีผลการตรวจเชื้อ COVID-19 เป็นบวกในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
  • คุณสงสัยว่าตนเองป่วยหรือสัมผัสเชื้อ และกำลังรอผลตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19
  • คุณมีอาการหรือกังวลว่าอาจติดเชื้อ COVID-19
  • คุณสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อหรือคาดว่าจะติดเชื้อ COVID-19 ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา*

  สำหรับข้อพึงปฏิบัติในกรณีที่มีอาการป่วยหรือสัมผัสเชื้อ COVID-19 โปรดอ่านเอกสารต่อไปนี้:

  *โปรดทราบว่าที่พักเพื่อผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าอยู่ภายใต้มาตรฐานที่ต่างกัน

  หมั่นล้างมือ

  อย่าลืมล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะหากต้องพบปะใกล้ชิดบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เดินทางมากับคุณ และต้องสัมผัสพื้นผิวและข้าวของเครื่องใช้ในพื้นที่ใช้ร่วมกันหรือพื้นที่ส่วนกลาง

  • ล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธีเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที
  • หากไม่มีน้ำและสบู่ ให้ใช้เจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60% ถูให้ทั่วมือจนแห้ง

   รักษาระยะห่างและสวมหน้ากากในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ใช้ร่วมกัน

   ขณะอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่ใช้ร่วมกัน (ทั้งเจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก) โปรดสวมหน้ากากและรักษาระยะห่างจากบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เดินทางมากับคุณตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 (อย่างน้อย 2 เมตรหรือ 6 ฟุต) เจ้าของที่พักควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้เข้าพัก และหากเป็นไปได้ควรใช้วิธีเช็คอินแบบไร้สัมผัส

   หากรู้สึกไม่สบายใจที่จะพักในห้องส่วนตัวหรือพื้นที่ใช้ร่วมกัน ขอแนะนำให้จองที่พักทั้งหลัง หากไม่สบายใจที่จะให้เช่าห้องส่วนตัวหรือพื้นที่ใช้ร่วมกัน อาจจะเปลี่ยนมาลงประกาศที่พักทั้งหลัง หรือหากไม่สะดวก ก็เลือกหยุดให้เช่าที่พักชั่วคราวแทนได้

   เจ้าของที่พักควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับการให้เช่าห้องส่วนตัว พื้นที่ใช้ร่วมกัน และจำนวนคนทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในที่พัก

   หมายเหตุ: วันที่ 20 สิงหาคม 2020 Airbnb มีประกาศห้ามไม่ให้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์และกิจกรรมทุกอย่างในที่พัก Airbnb ทั่วโลก และจำกัดจำนวนผู้เข้าพักไม่เกิน 16 คน ซึ่งจะมีผลกับการจองในอนาคตทั้งหมดและจะบังคับใช้โดยไม่มีกำหนดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการจัดกิจกรรมและงานเลี้ยงสังสรรค์ของเรา

   แนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับเจ้าของที่พักที่ให้เช่าห้องส่วนตัวและพื้นที่ใช้ร่วมกัน

   เจ้าของที่พักที่ให้เช่าห้องส่วนตัวหรือที่พักที่มีพื้นที่ใช้ร่วมกันมีข้อปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้:

   • จำกัดจำนวนผู้เข้าพักเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในพื้นที่ส่วนกลาง
   • จำกัดพื้นที่เข้าถึง เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างคุณกับผู้เข้าพัก
   • ระหว่างที่ให้เช่าพัก หากประเมินแล้วว่าปลอดภัย ควรระบายอากาศในพื้นที่ส่วนกลางให้ถ่ายเทสะดวกตามแนวปฏิบัติในการทำความสะอาด
   • หมั่นทำความสะอาดและลดเชื้อพื้นที่ส่วนกลาง (เช่น ห้องน้ำและห้องครัว)

   บางประเทศอาจออกกฎควบคุมการให้เช่าห้องส่วนตัวหรือห้องรวม หรืออาจมีข้อบังคับหรือกฎระเบียบเพิ่มเติมที่ต้องปฏิบัติตาม โปรดตรวจสอบและปฏิบัติตามคำแนะนำเพิ่มเติมในการทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัยที่ภาครัฐและ/หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่กำหนด

   สิ่งที่ควรทำหากพบว่าผลตรวจเชื้อ COVID-19 เป็นบวกระหว่างหรือหลังจากเข้าพัก

   หากเพิ่งตรวจพบว่าผลเป็นบวกหรือเริ่มมีอาการของ COVID-19 และเพิ่งเข้าพักหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าพัก (ในกรณีของเจ้าของที่พัก) โปรดติดต่อเรา และควรแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแพทย์ที่คุณรับการรักษา

   คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?