คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
กฎ

แนวปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับการเข้าพักใน Airbnb

สุขภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในช่วงที่เกิดการระบาดของ COVID-19 เราจึงจัดทำแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 ที่เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักของ Airbnb จะต้องปฏิบัติ โดยเป็นไปตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ คุณควรศึกษาแนวปฏิบัติทั่วไปด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 ติดตามคำแนะนำและมาตรการจำกัดเดินทางของภาครัฐ ตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำในท้องถิ่นและประเทศ

แม้ Airbnb จะจัดทำแนวปฏิบัติและโปรแกรมเพื่อช่วยปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย แต่มาตรการเหล่านี้ก็ไม่อาจขจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมด โดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น อายุเกิน 65 ปีหรือมีโรคประจำตัวอย่างโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจ) เราขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และระมัดระวังเป็นพิเศษหากจะจองที่พักหรือเข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์กับ Airbnb ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้จัดและผู้เข้าร่วม Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์

แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 (จำเป็น)

สวมหน้ากากและรักษาระยะห่างในกรณีที่มีข้อกฎหมายและคำแนะนำจากหน่วยงานท้องถิ่น

ในกรณีที่มีข้อกฎหมายและคำแนะนำจากหน่วยงานท้องถิ่น เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักทุกคนต้อง:

 • สวมหน้ากากหรือเฟซชิลด์เมื่อมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 • รักษาระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร (6 ฟุต) อยู่เสมอ

ทำตาม 5 ขั้นตอนการทำความสะอาดแบบพิเศษของ Airbnb หลังการเข้าพักทุกครั้ง

เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึง 5 ขั้นตอนการทำความสะอาดแบบพิเศษของ Airbnb หลังการเข้าพักทุกครั้ง เจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพักที่ละเมิดแนวปฏิบัติเหล่านี้ซ้ำๆ อาจถูกลงโทษ ซึ่งรวมถึงการระงับบริการหรือลบบัญชีผู้ใช้ออกจากชุมชน

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางและให้เช่าที่พักในสถานการณ์ COVID-19

อย่าเดินทางหรือให้เช่าที่พัก หากคุณเพิ่งสัมผัสโรคหรือมีอาการติดเชื้อ COVID-19

หมายเหตุ: ตามบทความนี้ เจ้าของที่พักจะขอยกเลิกการจองโดยไม่รับโทษไม่ได้

เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน Airbnb มีนโยบายไม่ให้เจ้าของที่พัก (และทุกคนที่อาจอยู่ในที่พักก่อนหรือระหว่างการเข้าพัก) เข้ามาในที่พักหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าพัก และผู้เข้าพักไม่ควรเช็คอินหากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง:

 • คุณติดเชื้อหรือมีผลการตรวจเชื้อ COVID-19 เป็นบวกในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
 • คุณสงสัยว่าตนเองป่วยหรือสัมผัสเชื้อ และกำลังรอผลตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19
 • คุณมีอาการหรือกังวลว่าอาจติดเชื้อ COVID-19
 • คุณสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อหรือคาดว่าจะติดเชื้อ COVID-19 ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา*

ดูข้อพึงปฏิบัติในกรณีที่มีอาการป่วยหรือสัมผัสเชื้อ COVID-19 ได้จากเอกสารต่อไปนี้:

หมั่นล้างมือ

อย่าลืมล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะหากต้องพบปะใกล้ชิดบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เดินทางมากับคุณ และต้องสัมผัสพื้นผิวและข้าวของเครื่องใช้ในพื้นที่ใช้ร่วมกันหรือพื้นที่ส่วนกลาง

 • ล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธีเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที
 • หากไม่มีน้ำและสบู่ ให้ใช้เจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60% ถูให้ทั่วมือจนแห้ง

  ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและคำแนะนำจากหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยและการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ใช้ร่วมกัน

  ขณะอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่ใช้ร่วมกัน (ทั้งเจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก) โปรดปฏิบัติตามข้อกฎหมายและคำแนะนำจากหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยและการรักษาระยะห่างจากบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เดินทางมากับคุณ เจ้าของที่พักควรใช้วิธีเช็คอินแบบไร้สัมผัสเมื่อทำได้

  หากรู้สึกไม่สบายใจที่จะพักในห้องส่วนตัวหรือพื้นที่ใช้ร่วมกัน ขอแนะนำให้จองที่พักทั้งหลัง สำหรับเจ้าของที่พัก หากไม่สบายใจที่จะให้เช่าห้องส่วนตัวหรือพื้นที่ใช้ร่วมกัน อาจจะเปลี่ยนมาลงประกาศที่พักทั้งหลัง อีกทางเลือกหนึ่ง คือหยุดให้เช่าที่พักชั่วคราว

  เจ้าของที่พักควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับการให้เช่าห้องส่วนตัว พื้นที่ใช้ร่วมกัน และจำนวนคนทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในที่พัก

  หมายเหตุ: วันที่ 20 สิงหาคม 2020 Airbnb มีประกาศห้ามไม่ให้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์และกิจกรรมทุกอย่างในที่พัก Airbnb ทั่วโลก และจำกัดจำนวนผู้เข้าพักไม่เกิน 16 คน ซึ่งจะมีผลกับการจองในอนาคตทั้งหมดและจะบังคับใช้โดยไม่มีกำหนดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการจัดกิจกรรมและงานเลี้ยงสังสรรค์ของเรา

  แนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับเจ้าของที่พักที่ให้เช่าห้องส่วนตัวและที่พักที่มีพื้นที่ใช้ร่วมกัน

  เจ้าของที่พักที่ให้เช่าห้องส่วนตัวหรือที่พักที่มีพื้นที่ใช้ร่วมกันควรปฏิบัติดังนี้:

  • จำกัดจำนวนผู้เข้าพักตามความจำเป็นเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในพื้นที่ส่วนกลางในกรณีที่มีข้อกฎหมายและคำแนะนำจากหน่วยงานท้องถิ่น
  • หากประเมินแล้วว่าปลอดภัย ควรระบายอากาศในพื้นที่ส่วนกลางให้ถ่ายเทสะดวกตามแนวปฏิบัติในการทำความสะอาด
  • ทำความสะอาดและลดเชื้อพื้นที่ส่วนกลาง (เช่น ห้องน้ำและห้องครัว) ให้บ่อยที่สุด

  หน่วยงานรัฐบางแห่งอาจมีข้อจำกัดในกรณีให้เช่าห้องส่วนตัวหรือห้องรวม หรืออาจบังคับใช้กฎระเบียบหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับที่พักประเภทนี้ โปรดตรวจสอบและปฏิบัติตามคำแนะนำเพิ่มเติมในการทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัยที่ภาครัฐและ/หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่กำหนด

  สิ่งที่ควรทำหากพบว่าผลตรวจเชื้อ COVID-19 เป็นบวกระหว่างหรือหลังจากเข้าพัก

  หากเพิ่งตรวจพบว่าผลเป็นบวกหรือเริ่มมีอาการของ COVID-19 ก็ควรบอกผู้ที่อาจได้รับผลกระทบหรือสัมผัสใกล้ชิด นอกเหนือจากแจ้งหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้มีประโยชน์ไหม?
  ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
  เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน