ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยมีผลบังคับใช้กับการจองของฉันในช่วงการระบาดของ COVID-19 หรือไม่?

  เคล็ดลับ: การยกเลิกภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข แต่คุณยกเลิกได้เสมอตามนโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก เวลาหาที่พักใหม่ ให้ใช้ตัวกรองความยืดหยุ่นของนโยบายยกเลิกเพื่อช่วยเลือกที่พักที่เหมาะกับคุณที่สุด

  บทความอย่างเป็นทางการของเราให้ข้อมูลเรื่องการบังคับใช้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยสำหรับการยกเลิกการจองเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ไว้โดยละเอียด

  สรุปกฎว่าการจองเข้าเกณฑ์หรือไม่

  การจองจะเข้าเกณฑ์เมื่อข้อความต่อไปนี้เป็นจริงทั้งหมด

  • ดำเนินการจองภายในวันที่ 14 มีนาคม 2020
   • และมีกำหนดเช็คอินภายใน 45 วันนับจากวันนี้
   • และคุณยังไม่ได้ยกเลิกการจอง
   • และคุณยังไม่ได้เช็คอิน
   • และการระบาดใหญ่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าพัก

  หากข้อความข้างต้นเป็นจริงทั้งหมด ก็ยกเลิกเองได้ แล้วจะมีตัวเลือกสำหรับการยกเลิกและคืนเงินให้เลือกระหว่างดำเนินการยกเลิก หากต้องการยกเลิกภายใต้นโยบายนี้ จะต้องมีเอกสารหรือหลักฐานยืนยันว่าคุณเข้าพักไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

  หมายเหตุ: ในกรณีที่ติดเชื้อ COVID-19 คุณมีสิทธิยกเลิกตามนโยบายนี้ได้ ไม่ว่าการจองจะมีข้อกำหนดอย่างไร โปรดติดต่อทีมสนับสนุนชุมชนของเรา คุณจะต้องแสดงเอกสารยืนยันว่าป่วยจริง

  การจองจะไม่เข้าเกณฑ์หากยกเลิกเนื่องจาก COVID-19 และข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง

  • ดำเนินการจองหลังวันที่ 14 มีนาคม 2020 หรือ
  • มีกำหนดเช็คอินเกิน 45 วันนับจากวันนี้ หรือ
  • ยกเลิกการจองไปแล้ว หรือ
  • เช็คอินไปแล้ว

  หากการจองคุณไม่เข้าเกณฑ์ แต่ต้องการขอยกเลิก การคืนเงินจะเป็นไปตามนโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก เราจะแสดงยอดเงินคืนก่อนที่คุณจะยืนยันการยกเลิก ในกรณีนี้ จำนวนเงินที่เจ้าของที่พักจะได้รับและผู้เข้าพักจะได้คืนจะเป็นไปตามนโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พักที่ตกลงไว้เมื่อดำเนินการจอง

  หมายเหตุ: เมื่อยกเลิกการจองแล้ว Airbnb จะโอนเงินให้เจ้าของที่พักและคืนเงินให้ผู้เข้าพักตามนโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก ด้วยเหตุนี้ การจองที่ยกเลิกก่อนจะมีประกาศหรือก่อนขยายความคุ้มครองจะไม่ได้รับการพิจารณาใหม่

  ตัวเลือกอื่นๆ หากการจองของคุณไม่เข้าเกณฑ์

  หากแผนของคุณมีความยืดหยุ่น ลองเจรจากับเจ้าของที่พักเพื่อขอเปลี่ยนแปลงการจองเป็นวันอื่น

  หรือติดต่อเจ้าของที่พักเพื่อขอเงินคืนเพิ่ม หากเจ้าของที่พักยอมรับคำขอ จะโอนเงินคืนได้ทางศูนย์แก้ปัญหาซึ่งเป็นระบบที่ปลอดภัย

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?

  บทความที่เกี่ยวข้อง