คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
นโยบายชุมชน
ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม

นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยมีผลบังคับใช้กับการจองของฉันในช่วงการระบาดของ COVID-19 หรือไม่?

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2022 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของ COVID-19 จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยอีกต่อไป สำหรับการจองที่ทำก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2022 รวมถึงการจองในเกาหลีใต้และจีนแผ่นดินใหญ่ บางสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 จะยังคงได้รับความคุ้มครอง

บทความนี้จะให้ข้อมูลเรื่องการบังคับใช้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยสำหรับการยกเลิกการจองเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ไว้โดยละเอียด

ดูข้อมูลโดยสรุปเพื่อนำไปพิจารณาว่าการจองของคุณเข้าเกณฑ์หรือไม่

การจองภายในหรือก่อนวันที่ 14 มีนาคม 2020 จะเข้าเกณฑ์หากเป็นไปตามรายละเอียดต่อไปนี้

  • ก่อนวันเช็คอิน 45 วัน นับจากปัจจุบัน
  • และคุณยังไม่ได้ยกเลิก
  • และคุณยังไม่ได้เช็คอิน
  • และการระบาดใหญ่ทำให้คุณเข้าพักจนครบกำหนดไม่ได้

หากข้อความข้างต้นเป็นจริงทั้งหมด ก็ยกเลิกเองได้ แล้วจะมีตัวเลือกสำหรับการยกเลิกและคืนเงินให้เลือกระหว่างดำเนินการยกเลิก หากต้องการยกเลิกภายใต้นโยบายนี้ จะต้องมีเอกสารหรือหลักฐานยืนยันว่าคุณเข้าพักไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

การจองหลังวันที่ 14 มีนาคม 2020 และก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2022 จะมีสิทธิหากเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมด

  • ก่อนวันเช็คอิน 14 วัน
  • และคุณยังไม่ได้ยกเลิก
  • และคุณยังไม่ได้เช็คอิน
  • และคุณหรือผู้เข้าพักคนอื่นในกลุ่มเจ็บป่วยเนื่องจาก COVID-19

หากเป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ก็ยกเลิกผ่านทีมสนับสนุนชุมชนของเราได้ โดยเราจะขอเอกสารยืนยัน (เช่น ผลการตรวจ COVID-19) หากได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ตามกฎหมาย แล้วจะบล็อคบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่ให้จองที่พักใหม่ชั่วคราว และจะยกเลิกการจองที่กำลังจะมาถึงภายใน 14 วันถัดไปด้วย

หากการจองของคุณไม่เข้าเกณฑ์ แต่ต้องการขอยกเลิก การคืนเงินจะเป็นไปตามนโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก โดยเราจะแสดงยอดเงินคืนก่อนที่คุณจะยืนยันการยกเลิก ในกรณีนี้ ยอดเงินที่เจ้าของที่พักได้รับและผู้เข้าพักได้คืนจะเป็นไปตามนโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พักที่ตกลงกันไว้ตอนจอง

หมายเหตุ: เมื่อยกเลิกการจองแล้ว Airbnb จะโอนเงินให้เจ้าของที่พักและคืนเงินให้ผู้เข้าพักตามนโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก ด้วยเหตุนี้ การจองที่ยกเลิกก่อนจะมีประกาศหรือการต่ออายุความคุ้มครองในกรณีเหตุสุดวิสัยจะไม่มีสิทธิขอพิจารณาใหม่

หากจองตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไป คุณจะไม่ได้รับสิทธิ* แต่ก็ยังดำเนินการดังต่อไปนี้ได้

หากปรับแผนของคุณได้ ก็ลองเจรจากับเจ้าของที่พักเพื่อเปลี่ยนแปลงการจองเป็นวันอื่น

คุณยังติดต่อเจ้าของที่พักเพื่อขอเงินคืนเพิ่มได้ด้วย หากเจ้าของที่พักยอมรับคำขอ ก็จะโอนเงินให้คุณได้อย่างปลอดภัยผ่านศูนย์แก้ปัญหา

หากคุณยกเลิกหรือเช็คอินไปแล้ว ก็ติดต่อขอความช่วยเหลือได้จากทีมสนับสนุนชุมชนของเรา

*การจองในเกาหลีใต้จะยังได้รับความคุ้มครอง หากคุณหรือผู้เข้าพักคนอื่นในกลุ่มติดเชื้อ COVID-19 การจองในจีนแผ่นดินใหญ่และการจองที่พัก Luxe จะมีนโยบายแยกต่างหาก

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน